Đăng ký

avatar
Tham gia : 2011-10-21
Bài gửi : 54
Point : 109
Nhận thích : 4
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

cần xin tất cả mã màu đỏ để lấy lại ních xin ae giử cho

em có ních màu nhưng chạy lại phần mềm máu thì quên mất nên không zo dc mong ae giúp đỡ

View user profile
Tầng 1 on 28/9/2012, 11:06
avatar
Tham gia : 2012-07-02
Bài gửi : 4504
Point : 895
Nhận thích : 79
Biệt Danh : đéo có
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: cần xin tất cả mã màu đỏ để lấy lại ních xin ae giử cho

BÓ TAY =]]

View user profile
Tầng 2 on 28/9/2012, 11:14
avatar
Tham gia : 2012-07-23
Bài gửi : 1738
Point : 3218
Nhận thích : 453
Biệt Danh : ......
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: cần xin tất cả mã màu đỏ để lấy lại ních xin ae giử cho

úp cho thớt

View user profile
Tầng 3 on 28/9/2012, 11:17
avatar
Tham gia : 2011-07-22
Bài gửi : 1908
Point : 935
Nhận thích : 48
Biệt Danh : The lord of [L.o.K]
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: cần xin tất cả mã màu đỏ để lấy lại ních xin ae giử cho

pm NgaoLong có bảng màu đó,vào chọn Màu là có thôi

View user profile nh0x_iupeheo_0102@yahoo.com
Tầng 4 on 28/9/2012, 11:18
avatar
Tham gia : 2012-02-24
Bài gửi : 948
Point : 16362
Nhận thích : 140
Biệt Danh : ..............
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: cần xin tất cả mã màu đỏ để lấy lại ních xin ae giử cho

bó chym straight face

View user profile
Tầng 5 on 28/9/2012, 11:19
avatar
Tham gia : 2011-07-22
Bài gửi : 1908
Point : 935
Nhận thích : 48
Biệt Danh : The lord of [L.o.K]
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: cần xin tất cả mã màu đỏ để lấy lại ních xin ae giử cho

pig toàn spam

View user profile nh0x_iupeheo_0102@yahoo.com
Tầng 6 on 28/9/2012, 11:20
avatar
Tham gia : 2012-04-06
Bài gửi : 7182
Point : 4817
Nhận thích : 875
Biệt Danh : Trời + Đất = HoLy
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: cần xin tất cả mã màu đỏ để lấy lại ních xin ae giử cho

khi bạn gũi bài mới
có cái ô Màu
bấm vào Ô màu nó ra chứ gì straight face

View user profile Nhox_ga_thich_lam_pro_Solo@yahoo.com
Tầng 7 on 28/9/2012, 11:22
avatar
Tham gia : 2012-07-07
Bài gửi : 459
Point : 159
Nhận thích : 200
Biệt Danh : iCy.b0yy3u3m
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: cần xin tất cả mã màu đỏ để lấy lại ních xin ae giử cho

|CFF000CCCC

View user profile
Tầng 8 on 28/9/2012, 11:28
avatar
Tham gia : 2012-07-07
Bài gửi : 459
Point : 159
Nhận thích : 200
Biệt Danh : iCy.b0yy3u3m
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: cần xin tất cả mã màu đỏ để lấy lại ních xin ae giử cho

hay |CF00CCCC ấy

View user profile
Tầng 9 on 28/9/2012, 11:29

Re: cần xin tất cả mã màu đỏ để lấy lại ních xin ae giử choTên truy cập