Đăng ký

avatar
Tham gia : 2009-08-30
Bài gửi : 1289
Point : 12913
Nhận thích : 173
Biệt Danh : Vạn Cổ Thiên Thu
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

HotKey War3HK Tool 6.3 - WarCraft III HotKey Tool 2013

Down load : mediafire.com ?8o5dfk6809djmxk7ksc78b36raps26uNày hữu ích Warcraft 3 công cụ hỗ trợ D&F,DotA LOD, OMG, DotA IMBA.

Phiên bản 6.3 chỉ hỗ trợ Warcraft III bản vá 1.23 -> 1.26

Chức năng hoạt động ở đây là công cụ hỗ trợ của tôi:
-/iTem Remap
hỗ trợ Alt + Q, A, S, ....
hỗ trợ Funtion Key Ví dụ: F1, F2, F3, ......
Hỗ trợ Shift Queue cho WheelUp, WheelDown, WeelMouse nếu bạn kiểm tra Bấm vào trái

hộp chuột
Lưu ý:
- / Để sử dụng Tab Button Bạn có thể mở setting.ini và sửa item7 = Tab
Mở công cụ của tôi một lần nữa bạn sẽ thấy mục khe Numpad 7 sẽ sử dụng phím tab
-/Space
Hỗ trợ Shift Queue nếu bạn kiểm tra Click vào hộp chuột trái

-/AutoCast & SelfCast
Nhập phím nóng kỹ năng của hero rồi tích AutoCast hoặc SelfCast
EX: Viper điền C vào ô Skill 1 HotKey sau đó check AutoCast, trong trò chơi đôi Báo chí
phím C
OmniKnight cần thiết lập phím nóng R sau đó kiểm tra SelfCast, trong trò chơi đôi Nhấn phím R

-/Skill 5 và Skill 6 hotkey:
mode Invoker: di chuyển chuột đến biểu tượng sau đó nhấn chuột trái (như các skill bình thường)
mode Morphing: di chuyển chuột đến biểu tượng sau đó nhấp chuột phải (như AutoCast skill)

-/Quick tin nhắn
Tiền tố thêm: "ALL:" để gửi tin nhắn cho mọi người
Mặc định sẽ Gửi tin nhắn cho Allies

-/Quick Launch:
Chạy các ứng dụng khác cần thiết cùng với WarCraft III: Garena, Ghost Bot, ...
Nhấn nút "..." để thiết lập liên kết của ứng dụng của bạn
Nhấn nút "Launch" để chạy nó
-/WinDow chế độ
Khóa con trỏ chuột sổ WarCraft III
Chỉ cần đơn giản nhấn Alt + Tab để tách rời con trỏ trong sổ WarCraft III

-/Disable Trái cửa sổ chính

Hỗ trợ -/CustomKeys (nhấn nút giúp đỡ cho hơn)

-/Use Rất ít Ram khoảng ~ 1,6 mb đến ~ 2 mb

-/Only 1 tập tin và verry nhỏ

View user profile
Tầng 1 on 13/9/2013, 16:08


Tên truy cập