Đăng ký

Go to page : Previous  1, 2, 3  Next

avatar
Tham gia : 2013-12-18
Bài gửi : 358
Point : 2542
Nhận thích : 37
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Tổng hợp một số skill hệ Tâm tsonlineTHUẬT MIX ĐỒ :
Thuật luyện đơn
Tên Q: thông qua Giãn Ung
Điều kiện nhiệm vụ: không có.
Địa điểm: Trác Quận.
Vật phẩm có được: học được thuật trinh thám.
Nội dung nhiệm vụ:
Đến phú hộ (nhà Giãn Dung) gặp Giãn Dung để đối thoại, trả lời 3 câu hỏi của ông ta, thứ tự là 3-3-2 hoàn thành nhiệm vụ.Tên Q: Khách sạn Như Lai
Điều kiện nhiệm vụ: không
Địa điểm: Trác Quận
Nội dung:
Đến nhà trọ Việt Lai nói chuyện Hạng lão bác, đưa ông ta 15 tiền là hoàn thành nhiệm vụ.
Vật phẩm nhận được: học được thuật Dò xét


Tên Q: Từ Vô Sơn.
Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ thông qua Giãn Ung
Địa điểm: Từ Vô Sơn.
Vật phẩm có được: học được thuật luyện đơn.
Nội dung nhiệm vụ:
Tới ngôi nhà nhỏ trên Từ Vô Sơn ở U Châu, tìm tiên nhân đối thoại đưa cho ông ta cuốn sách Nhập môn lục (người buôn tạp hóa Trác Quận) hòan thành nhiệm vụ.


Thuật dung thọ
Tên Q: nhiệm vụ Đinh Cát
Điều kiện nhiệm vụ: học thuật luyện đơn cấp 10.
Địa điểm:Lang Tà Sơn.
Vật phẩm có được: học được thuật dung Thọ
Nhiệm vụ tiếp theo: chiêu mộ nhân tài 4 phương
Nội dung nhiệm vụ:
Đến Lang Tà Sơn trong ngôi nhà nhỏ đối thoại với Đinh Cát, đồng ý đưa cho ông ta 100 Sa Sâm Phấn (tu hành cấp 5 trở lên sẽ được) hoàn thành nhiệm vụ.


Thuật chế tạo
Tên Q: chiêu mộ nhân tài 4 phương
Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ nhiệm vụ Đinh Cát và học được thuật dung thọ cấp 10.
Địa điểm: kĩ năng tâm, Kiến Nghiệp Thành.
Vật phẩm có được: học được thuật chế tạo.
Nhiệm vụ tiếp theo: sự nhìn đời của Tào Bí
Nội dung nhiệm vụ:
Đến con đường lớn Kiến Nghiệp tại ngôi nhà Trương Chiêu đối thoại với Trương Chiêu, đồng ý giúp Tôn Sách chiêu mộ nhân tài.
Đến Thôn Linh La đối thoại và trả lời câu hỏi của Cố Dung: Tôn Kh0ang,Khen Quan giao uy , Trần Võ, Tưởng Khâm, Trình Phổ.
Đến Kinh Huyện đối thoại với Bộ Mã trả lời câu hỏi của ông ta: Khúc có lộn ,Châu lang cố, Trùng Mưu, Tuyên Thành, roi sắt, Trương Nhung.
Đến Kiến An đối thoại với Tiết Chung trả lời các câu hỏi: Phan Năng, đoản kích, đồng linh,châu khánh Tướng Quân, Phan Dương hồ.
Đến Bộ Lạc Thượng Hiểu đối thoại với Trình Bỉnh trả lời câu hỏi: Chu Thái, Đại Đô Đốc, Quan Trạch, Lăng Thống, Châu Du.
Trở về Kiến Nghiệp đối thoại với Trương Chiêu hoàn thành nhiệm vụ.


Thuật tinh luyện
Tên Q: sự nhìn đời của Tào Bí
Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ chiêu mộ nhân tài 4 phương và học được thuật chế tạo cấp 5.
Địa điểm: kĩ năng tâm, Diệp Thành.
Vật phẩm có được: học được thuật tinh luyện
Nội dung nhiệm vụ:
Đến Dự Châu Diệp Thành Đổng Tước Đài đối thoại với Quách Nữ Vương, đồng ý giúp đỡ.
Đến quảng trường Diệp Thành đối thoại với Đặng Triển.
Trở về đối thoại tiếp với Quách Nữ Vương, giúp tìm Vi thiết viên, Bạch thiết viên, Mềm thiết viên
mỗi thứ một cái.
Tìm xong giao cho Quách Nữ Vương.
Đến phòng của Tào Bí đối thoại với anh ta thì hoàn thành nhiệm vụ.


Bạch thiết viên: Đào trực tiếp tại Động Quỷ Thần - gần làng chài hoặc đào trực tiếp tại Mỏ Khoáng Đông Quận - Thanh Châu (nếu không có kỹ năng đào khoáng).
Mềm thiết viên: Đào trực tiếp tại Hạ Phỉ Thổ Mê cung sơn động - bên trái thành Hạ Phì hoặc đào trực tiếp khoáng sắt tại Mỏ khoáng Phạm Nam (nếu không có kỹ năng đào khoáng).


Vi thiết viên: Đào trực tiếp tại Động Triều Ca hoặc đào trực tiếp tại Động Quỷ Thần - gần làng chài (nếu không có kỹ năng đào khoáng).
THUẬT BỎ ĐỘC, GIẢI ĐỘC:


Thuật bỏ độc
Tên Q: Hỏa Đức Tinh Quân
Điều kiện nhiệm vụ: không
Địa điểm: Kĩ năng tâm, Thôn Dinh Xuyên.
Vật phẩm có được:
Chọn theo I: học được thuật bỏ độc;
Chọn theo II được Giày thanh hổ (phòng 12, nhanh nhẹn – 1, lv. 40).
Nội dung nhiệm vụ:
Đến quán trà Dinh Xuyên ta gặp Phỏng Chức Nương, đồng ý giúp đỡ, cô ta gia nhập đội ngũ.
Đến Thành Từ Châu đối thoại với Bà Lão Thẩm, bà ta sẽ biến thành Hỏa Đức Tinh Quân, đồng ý giúp đỡ.
Đến Thôn Tiểu Phí đối thoại với Ma Xiêu, có 2 trường hợp lựa chọn:
I - Chọ giúp đỡ Ma Xiêu, lúc này Hỏa Đức Tinh Quân xuất hiện, đối thoại xong vào chiến đấu với Hỏa Đức Tinh Quân, Ác Ma Ba Đậu Yêu. Thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ.
II - Chọn không giúp đỡ thì hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ.


Thuật giải độc
Tên Q: Hoa Đà giải độc
Điều kiện nhiệm vụ: không có.
Địa điểm: Dương Châu, Rừng An Lạc, Kĩ năng tâm.
Vật phẩm có được: học được Thuật Giải Độc.
Quá Trình nv:
1.Đến Dương Châu Rừng An Lạc, đối thoại với Hoa Đà, đồng ý giúp đỡ.
Tìm 3 cái hoạn thảo (Đấu Hạm Sĩ - Phan Dương Trại) đưa cho Thượng Hiểu căn nhà gỗ thợ mộc Hứa.
2.Trở về đối thoại tiếp với Hoa Đà, đồng ý giúp đỡ tiếp.
Tìm 4 cái túy liễu chi (Hắc Giáp Sĩ - Trại Dư Trương) đem đến cho Tiểu Mẫn tại Lương Đình chân núi Kinh Huyện.
3.Trở về đối thoại tiếp với Hoa Đà, đồng ý giúp đỡ tiếp.
Tìm 5 cái lá cây tắc (lúc đánh nhau với Thủ Kích Binh tại Tây Trại), đem đến cho Từ Lão Đầu tại ngôi nhà nghèo tại Kiến An.
4.Xong ta trở về tìm Hoa Đà thì hoàn thành nhiệm vụ.
ĐẠI HÔ, ĐỒNG TÂM:


Đại hô
Tên Q: Làm Cha Người Ta
Điều kiện nhiêm vụ: lv 25
Đia điểm: Cung Đô Đại Trại, Trại Lê Dương (Dự Châu), sơn động Thái Sơn (Thanh Châu).
vật phẩm có được: không.
Nhiệm vụ tiếp theo: Kích Bại Vinh Dương
Nội dung nhiệm vụ:
Đến Cung Độ Đại Trại (ngõ vào Hoàng Hà) đối thoại với Viên Thiệu đồng ý giúp đỡ.
Đến trại Lê Dương (Dự Châu) đối thoại với Viên Thượng đồng ý giúp đở.
Đến động Thái Sơn lên tầng 3 tại khúc quanh ta bị chặn đánh, đánh thắng được Binh phù.
Trở về trại Lê Dương (Dự Châu) đưa binh phù cho Viên Thượng.
Trở về Cung Độ Đại Trại đối thoại với Viên Thiệu tại Cung đô đại Trại, hoàn thành nhiệm vụ.

Tên Q: Kích Bại Vinh Dương
Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Làm Cha Người Ta.
Địa điểm: Cung Độ đại trại (Dự Châu), Rừng Vĩnh Dương (Việt Châu).
Vật phẩm có được: găng tay Xương hà lv20 8 INT, mũ Trường đẳng 9 DEF.
NV tiếp theo: Tìm tướng giỏi
Nội dung nhiệm vụ:
Đến Cung Độ Đại Trại (ngõ vào Hoàng Hà) đối thoại với Viên Thiệu đồng ý giúp đỡ.
Đến Rừng Vĩnh Dương (Việt Châu) tại cửa gặp sự cản trở và chiến đấu của Huyền võ binh và Kiện võ binh. Thắng lợi tiêp tục đi vào tầng 2 chiến đấu với Triệu Sầm, Huyền võ Binh, Kiện võ Binh.
Vào trong tiếp tục chiến đấu với Hồ Trân, Huyền võ Binh, Kiện Võ Binh.
Tiếp tục vào trong chiến đấu với Lý Túc, Huyền võ binh, Kiện võ binh.
Vào Trại đối thoại với Tôn Kiên đồng ý dẫn ông ta khỏi Rừng Vĩnh Dương đi ra đến cửa gạp sư cản trở của Hoa Hùng, Lý Túc, Triệu Sầm.
Trở về Cung Độ Đại Trại đối thoại với Viên Thiệu, tiếp tục đến trại Thứ 2 đối thoại với Tôn Sách thì hoàn thành nhiêm vụ.

Tên Q: Tìm tướng giỏi.
Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Kích Bại Vinh Dương.
Địa điểm: Quan Độ tào Dinh, Việt Châu.
Vật phẩm có được: học được thuật đại hô.
Nhiệm vụ tiếp theo: Bí mật về thuật đồng tâm
Nội dung nhiệm vụ:
Đến Cung Độ Đại Trại trong Dinh đối thoại với Tào Tháo, đồng ý giúp tìm Lạc Tấn và Lý Điển.
Đến Thành Hạ Phỉ tại ngôi nhà nhỏ đối thoại với Lạc Tiến, đồng ý giúp tìm mẫu đồng thạch, vi thiết viên (khoáng 3x gần làng chài), vải dệt tuấn mã (Làng chài) mỗi thứ một cái.

Tìm xong giao cho Lạc Tiến, ông ta sẽ cho bạn biết Lý Điển đang ở Thành Cự Lộc.
Đến Thành Cự Lộc phía trước Lôi Đài đối thoại với Lý Điển, đồng ý lưới bắt một tên Từ Châu Trưởng cho ông ta (đi lòng vòng bên Từ Châu sẽ găp).
Đến Cung Độ Đại Trại đối thoại với Tào Tháo, sẽ có tiểu binh thông báo Hoa Hùng đang ở Phạm Thủy Quan khiêu chiến.
Ta đến Phạm Thủy Quan, tại Quan Khẩu ta chiến đấu với Hoa Hùng, Lý Túc, Triệu Sầm, Hồ Chẩn.
Thắng lợi trở về tìm Tào Tháo đối thoại thì hoàn thành nhiệm vụ.
Thuật đồng tâm
Tên Q: Bí mật về thuật đồng tâm.
Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Tìm tướng giỏi
Địa điểm: Thôn Cao Động, Trường An.
Vật phẩm có được: học được thuật đồng tâm.
Nội dung nhiệm vụ:
Ta đến Thôn Cao Động (Trường An) tại ngôi nhà nhỏ đối thoại với Vương Doãn, biết được có thuật đồng tâm.
Vào Cao Động Sơn Động, trong động ta tìm gặp khoáng đá quái, đối thoại xong vào chiến đấu thắng lợi được Đồng tâm thạch.
Trở về tìm Vương Doãn thì hoàn thành nhiệm vụ.
CÁC SKILL BẮN CUNG:


Bách xuyên
Tên nhiệm vụ: Huỳnh Trung thiện xạ
Điều kiện nhiệm vụ: lv 30
Địa điểm: Vân Mộng Trai (Kinh Nam), Giang Linh Thành (Kinh Bắc).
vật phẩm có được: học được skill Bách Xuyên
Nhiệm vụ tiếp theo: Thái Sử Từ phát tên.
Quá trình nhiệm vụ:
Đến Kinh Nam Vân Mộng Trại tìm Trương Phi Nói Chuyện và đồng Ý giúp đỡ.
Đến nhà phú hộ tại Giang Linh Thành đối thoại với Hoàng trung trả lời câu hỏi: 9 cái, Bách Bộ Xuyên Dương, Bàng Quyền, Hổ và 150 dặm.
Trả lời xong thì đi tìm trắc thử cung 1 (lv 20) đối thoại tiếp với Hoàng Trung
Trở lại Vân Mộng Trại nói chuyện với Trương Phi thì hoàn thành Nhiệm Vụ


Tiễn vũ
Tên nhiệm vụ: Thái Sử Từ phát tên.
Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Huỳnh Trung thiện xạ.
Địa điểm: Kinh Bắc, Đông Ngô Trại.
Vật phẩm có được: đặc kĩ tâm học được Tiễn Võ Cửu Thiên
Nhiệm vụ tiếp theo: Xạ kích cửa quan
Quá trình nhiệm vụ:
1. Ta đến Kinh Bắc Đông Ngô Trại đối thoại với Thái Sử Từ.
2. Ta đến Điểm Binh Đài đối thoại với Thái Sử Từ, đồng ý giúp đỡ tìm Tử thiết thạch (Tại chỗ Phan Chương-trước quân doanh) và gỗ vải (Tại chỗ con đường Trường Sa tiệm bán trái cây) mỗi thứ một cái.
3. Đem những thứ này cho Phàm Sư Phụ, được Điêu Dực Tiễn.
4. Ta đến đỉnh Hiệp Thạch Sơn đối thoại với Mông Xung Quân và vào chiến đấu với Uy Kí, Tôn Khang, Lưu Huân, Tôn Quan, Thái Dực, Tiên Đăng Đoàn 3 người, Hứa Tự, Tào Tháo, Trương Cáp, Đốc Quân Trưởng ? người (Nhất thiết trong 5 hiệp phải kết thúc).
5. Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.


Xạ tiễn

Tên Q : Xạ kích cửa quan
Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Thái Sử Từ phát tên
Địa điểm: Từ Châu. Ghi chú: sau khi hoàn thành Q này sẽ mất Dưỡng Du Cung.
Vật phẩm có được: học được skill xuyên tâm tiễn.
Nội dung nhiệm vụ:
Đến đại độ Từ Châu (thành Từ Châu) vào Quan đệ Lữ Bố đối thoại với Tống Hiến đồng ý giúp đở.
Đến Tiểu Phí Thôn, vào Quan phủ Tiểu Phí đối thoại với Lưu Bị.
Đến rừng Hạ Thái vào tầng thứ 2 (phía trên) đối thoại với Lữ Bố giúp tìm Xuyên Tâm tiển (tại doanh trại Lữ Bố) và Dưỡng Du Cung (cung lv 35). Đưa xong hoàn thành nhiệm vụ.
THUẬT ĐÀO KHOÁNG VÀ CÁC SKILL HỖ TRỢ
Thuật dò xét
Tên Q: Khách sạn Như Lai
Điều kiện nhiệm vụ: không
Địa điểm: Trác Quận
Nội dung:
Đến nhà trọ Việt Lai nói chuyện Hạng lão bác, đưa ông ta 15 tiền là hoàn thành nhiệm vụ.
Vật phẩm nhận được: học được thuật Dò xét
Thuật đào khoángTên Q: Bí Truyền của Chung Nam Sơn Ẩn Sĩ
Điều kiện nhiệm vụ: hòa thành nhiệm vụ Khách sạn Như Lai
Địa điểm: Kĩ năng tâm, Thành Trường An.
Vật phẩm có được: thuật đào khoáng.
Quá trình nhiệm vụ:
1.Đến Thành Trường An tại ngôi nhà nhỏ kế bên khách sạn đối thoại với Lý Mông.
2.Đưa một tấm bùa lạc thạch( Diệp thành) cho ông ta, ông ta sẽ nói cho bạn nghe về bí truyền của Chung Nam Sơn.
3.Đến Rừng Tử Ngưu tìm liên miêu thảo 49 cái.
4.Đem giao cho tiên nhân tại Chung Nam Sơn thì hoàn thành nhiệm vụ.


Thuật trinh thám
Tên Q: thông qua Giãn Ung
Điều kiện nhiệm vụ: không có.
Địa điểm: Trác Quận.
Vật phẩm có được: học được thuật trinh thám.
Nội dung nhiệm vụ:
Đến phú hộ (nhà Giãn Dung) gặp Giãn Dung để đối thoại, trả lời 3 câu hỏi của ông ta, thứ tự là 3-3-2 hoàn thành nhiệm vụ.


Thuật đào tẩuTên Q: Đại phá Quân Ô tản
Điều kiện nhiệm vụ: choàn thành nhiệm vụ thông qua Giản Ung và Thư của Lưu Yên.
Địa điểm:Trác Quận.
Vật phẩm có được: học được thuật đào tẩu.
Nội dung nhiệm vụ:
- Lại ngôi nhà nhỏ kế bên phải của nhà Cửu Sỏi để gặp Châu Tịnh, đồng ý giúp ông ta trừ loạn, sẽ được 3 tiền.
- Tiếp theo đến phía bắc bên ngoài thành Trác Quận nơi Lư Long Khẩu, sẽ có 2 trận đấu, thắng lợi bạn sẽ vào được Quan Ngoại.
- Đi tìm Âu Lực Cư, đối thoại với hắn sẽ có trận đấu, thắng trận sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Tên Q: tòng quân.
Điều kiện nhiệm vụ: không có.
Địa điểm: U Châu, Trác Quận.
Vật phẩm có được: Kích Phá Văn Chương (HP lớn nhất 10)
Nhiệm vụ tiếp theo: Thư của Lưu yên.
Nội dung nhiệm vụ:
- Tới cửa thành Trác Quân click vào trên tường có dán cáo thị, chọn lấy cáo thị, sẽ vào trận đấu.
- Chiến thắng thì hoàn thành nhiệm vụ.

Tên Q: Thư của Lưu yên.
Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ tòng quân.
Địa điểm: U Châu, Trác Quận.
Vật phẩm có được: Thư cầu cứu của Lưu Nhiên, tùy tùng gia nhập đội ngũ.
Nhiệm vụ tiếp theo: cướp thư của binh Khăn Vàng
Nội dung nhiệm vụ:
- Tới Quan Phủ tìm Lưu Nhiên để đối thoại, đồng ý giúp ông ta đem thư giao cho Công Tôn Khuyến ở Thành Bình Nguyên, được Thư cầu cứu của Lưu Nhiên.
- Sau đó ông ta sẽ hỏi bạn có cần một người tùy tùng hay không, nếu chọn có thì tùy tùng sẽ gia nhập đội ngũ của bạn.


Thuật buôn bán
Tên Q: nhà buôn lớn.
Điều kiện nhiệm vụ: không có.
Địa điểm: Thôn Lâu Song.
Vật phẩm có được: học được thuật buôn bán.
Nội dung nhiệm vụ:
- Tới Thôn Lầu Song ở U Châu phía bên trái tìm Lý lão đầu, ông ta sẽ gợi ý cho bạn.
- Về Thành Trác Quận chỗ đánh mấy cái bánh bao bạn tìm thịt xay 2 cái, nhân cải cần 1 cái.
- Tiếp theo bạn tìm gặp Lý lão đầu thì hoàn thành nhiệm vụ.


Thuật cưỡi ngựa
Tên Q: anh hung tuấn mã.
Điều kiện nhiệm vụ: lv 30, hoàn thành Q Trương Thế Bình nghĩa trợ.
Địa điểm: Trác Quận.
Vật phẩm có được: thuật cưỡi ngựa.
Nội dung nhiệm vụ:
- Đối thoại với Trương Thế Bình, đồng ý giúp Trương Thế Bình tìm kính đồng của Thi Mã Chinh và cuốn bảo điển về nho giáo.
- Đưa đồ xong, đồng ý giúp ông ta đi đến Thôn Lầu Song bắt một con Hoàng Biêu Mã.
- Trở về tìm gặp Trương Thế Bình thì hoàn thành nhiệm vụ.

Tên Q: T.Thế Bình nghĩa trợ.
Điều kiện nhiệm vụ: không.
Địa điểm: U Châu, Trác Quận.
Vật phẩm có được: đoản đao (công 2).
Nhiệm vụ tiếp theo: đào viên tam kết nghĩa
Nội dung nhiệm vụ:
- Đối thoại với Trương Thế Bình đống ý giúp đở.
- Tới nhà của Trương Phi, ông ta sẽ kêu bạn đi giết Đốc Du ác.
- Tới gần Quan Phủ kế bên có Đốc Du Ác, đối thoại với hắn chiến đấu.
- Đánh thắng Đốc Du Ác xong, bạn vào tìm Trương Phi, ông ta sẽ gia nhập đội ngũ của bạn.
- Đến nhà Quan Vũ, đồng ý làm bạn với ông ta, Quan Vũ sẽ gia nhập đội ngũ của bạn.
- Trở về đối thoại với Trương Thế Bình hoàn thành nhiệm vụ.


Tên Q: Tư Mã Chinh và Từ Thứ.
Điều kiện nhiệm vụ: không có.
Địa điểm: Việt Châu, Thôn Dinh Châu.
Vật phẩm có được: kính đồng của Tư Mã Chinh
Quá trình nhiệm vụ:
1.Đến Vinh Xuyên Thảo Lư đối thoại với Tư Mã Chinh, đồng ý giúp tìm Từ Thứ.
2.Đến Rừng Dương Thành, vào trong đối thoại với Tiểu Lưu, vào chiến đấu với Ngũ Tập, Đoạn Uy.
3.Thắng lợi ta lên phía bên trái trong Dinh Quân đối thoại với Phi Hồng Sĩ Binh vào chiến đấu với Lý Dư, Vương Phương, Lý Mông, Hồ Phong, Cao Thạc.
4.Thắng lợi trở về tìm Tư Mã Chinh thì hoàn thành nhiệm vụ.

Tên Q:Bỉnh Nguyên
Điều kiện nhiệm vụ: không có.
Địa điểm: Liêu Đông, Thôn Vọng Bình. Ghi chú: không.
Vật phẩm có được: Tuyệt mật bảo điển của nho gia.
Nội dung nhiệm vụ:
Đối thoại với Bỉnh Nguyên, đồng ý giúp đỡ ông ta.
Đi đến Lan Bình Thành, bấm vào Công Bố Lan được biết Vương Liệt tại Quan Phủ.
Ta vừa vào bên trong Quan Phủ sẽ gặp và chiến đấu với Công Tôn Cung, thắng lợi thì được vào.
Đối thoại với Công Tôn Độ, vào chiến đấu với Công Tôn Độ, Dương Nghi, Liễu Nghị, Trương Tản, Công Tôn Mô.
Sau khi Thắng lợi Vương Liệt gia nhập đội ngũ của bạn.
Ta trở về tìm Bỉnh Nguyên thì hoàn thành nhiệm vụ


Kỵ binh
Tên Q : Tào Xung cân voi.
Điều kiện nhiệm vụ: cần phải hoàn thành nhiệm vụ: thuật cưỡi ngựa.
Địa điểm: Giang Đông, Kiến Ngiệp Thành.
Vật phẩm có được: kĩ năng tâm học được thuật Kỵ Binh(cưỡi voi)
Quá Trình nv:
1.Đến Giang Đông Kiến Nghiệp Thành Quan Phủ đối thoại với Trương Chiêu, đồng ý giúp đỡ.
2.Đến Kiến Nghiệp Thành ta vào Rừng Đơn Dương tầng thứ 2 đối thoại với Thuần Tượng Sư, con voi gia nhập đội ngũ.
3.Đến Diệp Thành Đổng Tước Đài tại đại điện đối thoại với Tào Tháo, giúp tìm cung đình thiết bình (trong nhà Quách Nữ Vương), đá tròn miếng 3 cái ( khoáng đá loại to ,đào khoáng 10 đào tại Đông Quận thành).
4.Đem những thứ này giao cho Lưu Huê thì hoàn thành nhiệm vụ.


Thuật đạo sư
Tên Q: Trách nhiệm của Đạo Sư.
Điều kiện nhiệm vụ: Lv. 30.
Địa điểm: Thanh Châu, Khủng Miếu.
Vật phẩm có được: học được thuật Đạo Sư.
Nhiệm vụ tiếp theo: Anh em đồng tâm
Nội dung nhiệm vụ:
Đến Khủng Miếu tại Thanh Châu đối thoại với Triệu Thương, Triệu Thương gia nhập đội ngũ.
Huấn luyện Triệu Thương đi luyện đến lv. 10.
Trở về Khủng Miếu thì hoàn thành nhiệm vụ.Thuật đoàn kết
Tên Q:Anh em đồng tâm.
Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Trách nhiệm của Đạo Sư.
Địa điểm: Thanh Châu, Khủng Miếu.
Vật phẩm có được: học được thuật Đoàn kết.
Nội dung nhiệm vụ:
Đến Khủng Miếu tại Thanh Châu đối thoại với Triệu Thưongđongf ý giúp đở.
Đến đại điện Đổng Tước Đài (Dự Châu), đối thoại với Tào Tháo, đồng ý giúp đỡ.
Đến đỉnh Đổng Tước Đài đối thoại với Tào Trực.
Đến đại điện đối thoại với Tào Phi.
Đến rừng cây Tây Sơn đối thoại với Binh lính Dư Châu, gặp Tào Phi vào chiến đấu.
Sau khi thắng lợi, ta đối thoại với Tào Trực, vào chiến đấu với Tào Trực, Tào Phi. Trận thứ 2 không cần chiến đấu ta chạy thoát thì hoàn thành nhiệm vụ.Last edited by inta on 20/12/2013, 13:57; edited 3 times in total (Reason for editing : www.phutu.vn)

View user profile
Tầng 21 on 20/12/2013, 12:35
avatar
Tham gia : 2013-12-18
Bài gửi : 358
Point : 2542
Nhận thích : 37
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Tên item,NPC

Cá Nhị thiên Đà : Làng chài Thôn Đông Trị hoặc đánh ở Dư Diêu Triệu Trạc.
gấu trương: Hắc gấu Dị Châu - Nhị Châu
Giang Nam lão tửu: Cự Bằng Đấu Sĩ -Huê Dung Đạo (Kinh Bắc)
Hồng Quân Tử: trong nhà Thạc Tấn - Liêu Đông.
Hải Quyển rượu đế : thôn Đông Trị - Dương Châu, hoặc đánh ở Dư Diêu Triệu Trạc.
Hồng Dược viên: tu hành lên cấp 6-7 là có
Kinh Sở Tửu: Giang Linh Binh - Kinh Bắc
Nhân cải cần: ? - khu vực phí trên quảng trường Trác Quận.
Nhất Điểm Hồng : Cạnh A Man ( nơi tu luyện tại Diệp Thành)
Ngêu Nhỏ: Thôn Đông Trị - Dương Châu, hoặc đánh ở Dư Diêu Triệu Trạc
Nước suối Hạc tiên: Đánh Đăng Mậu trong hang rắn Trác Quận.
Rượu lâu năm: Rừng Hà Nội - Hổ Quân Trưởng
Rượu Xa kê: Đại Yêu Sư - rừng Phùng Lai (làng chài)
Rượu Trầm Ngâm: Đại Yêu Sư - rừng Phùng Lai (làng chài)
Rượu thái nguyên: Hỏa 63 (rừng Cao Độ - Hun Nô )
Rượu Thục: Đại.Ph.Tướng, Tiểu.Ph.Tướng - Rừng Lâu Song - U Châu
Rựu tướng quân: khách sạn Từ Châu.
Quả lê: Phỉ Chi Lâm - Đạo Sĩ Khăn Vàng
Quả Táo: Nguyên Khẩu Bến Lò -Cây Táo (bên trái)
Quá Lỗ Chi: Rừng Triều Ca -Dân Mộc Tộc
Quả Quýt: Rừng Tây Sơn (Hắt Sơn Quỷ Lính)
Thịt xay: Rừng thông với Quẳng Trường Trác Quận- Bánh Bao Thịt
Thịt Ngũ Hoa: Rừng Phùng Lai -Đại Yêu Sư
Thuốc Cổ Truyền: Nguyên Khẩu Bến Lò - Ngự Lâm Quân
Thuốc Phong Thư: Rừng Thạch Đình (Chỗ gần Thọ Xuân)-Thiết Giáp Binh - Rừng Vô Tận(U Châu)
Thịt Nạc (=thịt lý cơ): Dân Mộc Tộc - Rừng Triều Ca (Diệp Thành)
Thịt gà miếng: Hỏa 63 (rừng Cao Độ - Hun Nô)

Item da, vãi

Da nai hoang: Việt Nữ Nhi (địa 41) bên Kiến Nghiệp Thành
Da hồ ly: Lan Bình Thành - nhà Công Tôn Khang hoặc đánh bọn thuỷ 58 bên Hung Nô, hoặc ép da thú nhỏ+da thú nhỏ ra ngẫu nhiên.
Da Tuyết Điêu: Liêu Đông tuyết đông-Liêu Giáp Quân
Da ó nhỏ: súc múc lấy da hồ ly và da thú nhỏ (da cấp 1) mix vài lần là ra da ó nhỏ (da cấp 4)
Lụa Lam Thiên: Quân Sĩ Khăn Vàng - Từ Châu
Miếng da nhỏ: phú hộ - Hạ Phì Thành (Từ Châu)
Vải lụa Giang Nam: mix vải cấp 7 hoặc 8 với nhau.
Vải Nhuộm Tay: Vọng Bình Thôn - Bình Châu
Vải nhiều màu (Q "Đèn Khổng Minh"): lấy Vải Vá (đánh ở rừng HN) mix ra
Vải nhuộm: Mix lụa lam thiên + lụa lam thiên
Vãi thô(=túi vãi): vùng đất cập bến Lạc Dương
Vải vá: Rừng Hà Nội -Hổ Quân Trưởng
Vãi dệt tuấn mã: Cao Động Bần hộ - Thôn Cao Động (Quan Trung -Trường An) (nhà Vương Doãn), làng chài.
Da chim biển: Bồng lai tiên trưởng - rừng Bồng Lai (làng chài)

Item gỗ

Gỗ Ngô Đồng: Rừng Triều Ca -Dân Mộc Tộc
Gỗ Thô Lê: Rừng Triều Ca -Mộc Tộc Trưởng
Gỗ Tùng đen: Rừng Triều Ca - Dân Mộc Tộc
Gỗ Phù Du: Binh Bông Bông - Rừng Phùng Lai (làng chày)
Gỗ Nhất Đẳng = Gỗ tùng đen+ gỗ tùng đen
Gỗ An Lạc: vũ sơn nữ - rừng cao độ - Hun Nô
Nhánh cây Mộc Miên(MM): Vọng Bình Thôn-Nhà Lương Mậu.

Item giấy

Giấy da thô (= giấy da dầy): mix từ gỗ đánh ở dân tộc mộc ra, Phổ hộ - Bình Nguyên thành (Dự Châu).

Item khoáng

Đại Thích Thạch: mix từ VD thiết sa (khoáng Trác Quận)
VD Thiết Sa: Động thông với Quảng Trường Trác Quận - Khoáng chì
Xương bò rừng : Khiết Trán Sĩ - Rừng Kinh Dương (Hun Nô)
Xương heo rừng : Núi Thượng Hiếu - Thượng Đao Binh.
Xương Rồng : Đại Yêu Sư - rừng Phùng Lai (làng chày).
Gạch ngói (=Lô sành): vùng đất cập bến Lạc Dương
hạt đá hướng trời: mỏ khoáng Bình Châu.
Item vũ khí làm Q


Item sách làm Q

Quy hạc biên: tiệm tạp hóa thành Bình Nguyên (Diệp Thành)
Quân quốc luân: tiệm tạp hóa Hứa Xương (Việt Châu)
Bách gia binh chú: tiệm tạp hóa Hứa Xương (Việt Châu)

Item khác

Dã da Linh Chu: Heo rừng Dị Châu - Nhị Châu
Dây phổ kim cương: bần hộ - thành Từ Châu.
Diệp sinh ngọt: trước nhà thi mã chinh - Thôn Vịnh Xuyên ( Việt Châu).
Đông di thảo : Sơn Động Trường Bạch - Cao Cự Lệ
Lá Du Thụ: Cái cây trước thằng Đốc Du Ác
Lang vĩ thảo : Sơn Động Trường Bạch - Cao Cự Lệ
Lục Diệp Hoa: Sau thương nhân tạp hoá Lan Bình Thành
Lục Thao: mix từ gỗ đánh ở rừng Triều Ca
Phá Lạng Trang (=áo rách trẻ con): nhà của Giả Lục - Thượng Đẳng thành (Bình Châu)
Thuỷ Miêu Thảo : tại nơi tu luyện ở U Châu (Trác Quận)
Thận Chiến Ngôn: mix từ gỗ đánh ở rừng Triều Ca
Tam Lược: mix từ gỗ đánh ở rừng Triều Ca
Thanh úy thảo gân: Tuyết Địa Mã Sâm - Cao Cự Lệ, nhà trọ thành Hội Mao - Giang Đông.
Tin Mã An (=yên ngựa rách): rừng Thượng Đẳng - Bình Châu.
Vỏ cua Nghêu: Rừng Phùng Lai -Bồng Lai Tộc Trưởng
Họan thảo: Đấu Hạm Sĩ - Phan Dương trại (Dương Châu).
Lá cây tác: Thủ Kích Binh - trại Tây Sơn (Dương Châu).
Túy liễu chi: Hắc Giáp Sĩ - trại Dư Trương (Dương Châu).

*)sơn động thành bắc(TA): hoá tiên hồng + lá hội đỏ+ dâu dại + bình phương thảo+ phiến diệp hoa+ cỏ đuôi sói+ rơm khô+ thuỷ miêu thảo+ rượu văn quân(sp+37)+ tre miếng ngả vàng + vải dệt tuấn mã + rượu tây phượng + thanh đài diệp + đất sành dính + nhánh cây ngô đồng ;
*)chung nam sơn : đông di thảo+ bánh bao trắng+ rươụ văn quân + ma đế hoa ;
*) thiên độc động: tàn trúc phiến, trà pha lại(sp+10) ,đậu nha nhỏ, rượu tướng quân(sp+20-chỗ điển vi), bông vàng nhỏ, thiết miéng kém, đồng thạch kém, đất sành đỏ, ngân thạch nát, giấy tạp;
*)uyển thành: hạt đá nhỏ, nồi hầm, củ cải ướp, rượu vĩnh khang, xương heo, bđồng bên đường, vỏ hào, rươu văn quân, gcuốn thương ban ;
*)thành hứa xương: nam hà kim sa, thịt xông khói, lê , đất sành đỏ, thuốc định nguyên, giấy tạp ;
*)tiểu phí thôn: thuỷ diễm bùa, thuốc hoàng liên ;
Trích:
Nguyên văn bởi le4408
u châu dự châu :
diệp thành :
diệp thành thành môn :lục diệp hoa 、nộn lê diệp
diệp thành thành môn (phổ hộ ):cự ngư lân 、
diệp thành thành môn (bần hộ ):tử trúc phiến 、ngạnh đào thổ
diệp thành thành môn (đả thiết phô ):hắc đào thổ
diệp thành thành môn (phổ hộ )duy duy :tàn trúc phiến
diệp thành thành môn (khách sạn ):lục nghĩ tửu
diệp thành bỉ vũ lôi thai :dã môi diệp
diệp thành đại lộ:hồng mộc hội diệp 、thất thải chức bố
diệp thành đại lộ(dược điếm ):vận động tán
diệp thành đại lộ(trà điếm ):đại khúc tửu
diệp thành đại lộ(phú hộ ):vô danh chỉ 、oa oa đầu
diệp thành đại lộ(tiễn trang ):ngạnh chỉ quyển
diệp thành đại lộ(bần hộ ):toái vẫn thạch
diệp thành vương cung :hao thảo
chư hầu đại điện :hoàng hổ phách
diệp thành hạng đạo :nguyên sắc bố
diệp thành hạng đạo (tào phủ ):thô bì chỉ
diệp thành hạng đạo (phú hộ ):phác ngọc
diệp thành hạng đạo (phổ hộ ):hồng hạc tửu
đồng tước thai đại điện :phù hoàng chỉ 、đồng tâm dược hoàn
đồng tước thai (tào thực đích phòng gian ):phù hoàng chỉ
đồng tước thai (tào phi đích phòng gian ):trần niên tửu
đồng tước thai (quách nữ vương đích phòng gian ):tiểu trà điểm
đồng tước thai (chân mật đích phòng gian ):hắc mộc hạp

cự lộc :
cự lộc :lại nhân thảo 、nghênh xuân thảo
cự lộc (quan phủ ):thất thải chức bố 、lí tử
cự lộc (trà điếm ):toái vẫn thạch
cự lộc (đả thiết phô ):tiểu tích sa
cự lộc (phổ hộ ):ngạnh đào thổ 、tiểu thổ oa
cự lộc (bần hộ ):thất thải chức bố
cự lộc (bần hộ ):toái ngân phấn 、đồng thạch
cự lộc đại tế đàn :thu hồng diệp
cự lộc bỉ vũ lôi thai :vận động tán

bình nguyên :
bình nguyên thành môn :thủy dũng 、yêm thanh thái 、cao lương tửu
bình nguyên :lục diệp hoa
bình nguyên (bần hộ ):phần tửu 、thiết nhân đan
bình nguyên (phổ hộ ):hoàng thạch công tố thư 、thô bì chỉ
bình nguyên (quan phủ ):thu đao ngư 、mật phong dược tửu

thường sơn thôn :
thường sơn thôn :tiểu thạch lạp 、kiền đạo thảo
triệu vân đích gia :nhị oa đầu 、lộc cốt

trác quận :
trác quận :thủy cần 、thất thải chức bố 、mạnh tông trúc phiến 、hao thảo
trác quận quan vũ gia :hồng lộ tửu 、xuyên quất
trác quận trương phi gia :khu hàn thang 、lục nghĩ tửu
trác quận quách dịch đích phủ đệ :bổ đinh bố 、chỉ huyết đan 、vô danh chỉ
tràng cảnh nhị :du thụ diệp 、thủy dũng
tràng cảnh nhị (quan phủ ):đồng tâm dược hoàn
tràng cảnh nhị (giản ung gia ):hoàng liên
tràng cảnh nhị (trà điếm ):dược hoàn
nghiễm tràng (trâu tĩnh gia ):chỉ huyết đan
nghiễm tràng (tuân thải gia ):sừ đầu
nghiễm tràng (đổ tràng ):mạnh tông trúc phiến 、lục nghĩ tửu

lâu tang thôn :
lâu tang thôn (bần hộ ):đại khúc tửu 、thủy dũng 、bảo tương
lâu tang thôn (lưu bị gia ):trần hương tửu 、bổ đinh bố

từ vô sơn :
sạn đạo :thủy liêu thảo
tràng cảnh nhị :tuân lộ diệp
tràng cảnh tam :kì ngẫu thảo
từ vô sơn tiểu ốc :thái bao

giới kiều :
nghênh xuân thảo

hạt thạch sơn :
tràng cảnh nhất :thâm cúc diệp
tràng cảnh nhị :liệt chất đích thiết khối
tràng cảnh tam :nhất điểm hồng
tây sơn thụ lâm
nhập khẩu :hồng quân tử

tân thủ quáng đỗng :tiểu tích sa 、tàn trúc phiến 、tạp chỉ 、phạn đoàn 、bảo tương
đại hưng sơn động :trác cân 、2kim 、lộc cốt 、tiểu tích sa 、xích tinh đao (đả bại trình viễn chí )、hồng thọ tửu 、định nguyên đan 、chư sắc bố 、hắc đào thổ
cự lộc sơn động :hồng đào thổ 、yêm thanh thái 、túng hỏa phù 、phổ thông thương dược 、hồng cối diệp 、thái phi tàn quyển 、vi cân 、tiểu ngư kiền 、ngạnh đào thổ 、thanh thảo trà 、vận động tán 、toái vẫn thạch 、lô vi 、bổ đinh bố 、tạp kim khối 、cát đằng (ngộ trương lương tiền nhất tràng cảnh )、tiểu khối bì (bất kiến nghị đáo cự lộc hoa đông tây ,sơn động thái đại liễu )
triêu ca sơn động :hồng sam mộc 、tạp kim khối 、ngự phong phù 、tốt tiên đan 、lạc thạch phù 、cường thân dược thủy 、
Trích:
Nguyên văn bởi le4408
u châu dực châu :
nghiệp thành :
nghiệp thành thành môn :lục diệp hoa 、nộn lê diệp
nghiệp thành thành môn (phổ hộ ):cự ngư lân 、
nghiệp thành thành môn (bần hộ ):tử trúc phiến 、ngạnh đào thổ
nghiệp thành thành môn (đả thiết phô ):hắc đào thổ
nghiệp thành thành môn (phổ hộ )duy duy :tàn trúc phiến
nghiệp thành thành môn (khách sạn ):lục nghĩ tửu
nghiệp thành bỉ vũ lôi thai :dã môi diệp
nghiệp thành đại nhai :hồng mộc hội diệp 、thất thải chức bố
nghiệp thành đại nhai (dược điếm ):vận động tán
nghiệp thành đại nhai (trà điếm ):đại khúc tửu
nghiệp thành đại nhai (phú hộ ):vô danh chỉ 、oa oa đầu
nghiệp thành đại nhai (tiễn trang ):ngạnh chỉ quyển
nghiệp thành đại nhai (bần hộ ):toái vẫn thạch
nghiệp thành vương cung :hao thảo
chư hầu đại điện :hoàng hổ phách
nghiệp thành hạng đạo :nguyên sắc bố
nghiệp thành hạng đạo (tào phủ ):thô bì chỉ
nghiệp thành hạng đạo (phú hộ ):phác ngọc
nghiệp thành hạng đạo (phổ hộ ):hồng hạc tửu
đồng tước thai đại điện :phù hoàng chỉ 、đồng tâm dược hoàn
đồng tước thai (tào thực đích phòng gian ):phù hoàng chỉ
đồng tước thai (tào phi đích phòng gian ):trần niên tửu
đồng tước thai (quách nữ vương đích phòng gian ):tiểu trà điểm
đồng tước thai (chân mật đích phòng gian ):hắc mộc hạp

cự lộc :
cự lộc :lại nhân thảo 、nghênh xuân thảo
cự lộc (quan phủ ):thất thải chức bố 、lí tử
cự lộc (trà điếm ):toái vẫn thạch
cự lộc (đả thiết phô ):tiểu tích sa
cự lộc (phổ hộ ):ngạnh đào thổ 、tiểu thổ oa
cự lộc (bần hộ ):thất thải chức bố
cự lộc (bần hộ ):toái ngân phấn 、đồng thạch
cự lộc đại tế đàn :thu hồng diệp
cự lộc bỉ vũ lôi thai :vận động tán

bình nguyên :
bình nguyên thành môn :thủy dũng 、yêm thanh thái 、cao lương tửu
bình nguyên :lục diệp hoa
bình nguyên (bần hộ ):phần tửu 、thiết nhân đan
bình nguyên (phổ hộ ):hoàng thạch công tố thư 、thô bì chỉ
bình nguyên (quan phủ ):thu đao ngư 、mật phong dược tửu

thường sơn thôn :
thường sơn thôn :tiểu thạch lạp 、kiền đạo thảo
triệu vân đích gia :nhị oa đầu 、lộc cốt

trác quận :
trác quận :thủy cần 、thất thải chức bố 、mạnh tông trúc phiến 、hao thảo
trác quận quan vũ gia :hồng lộ tửu 、xuyên quất
trác quận trương phi gia :khu hàn thang 、lục nghĩ tửu
trác quận quách dịch đích phủ đệ :bổ đinh bố 、chỉ huyết đan 、vô danh chỉ
tràng cảnh nhị :du thụ diệp 、thủy dũng
tràng cảnh nhị (quan phủ ):đồng tâm dược hoàn
tràng cảnh nhị (giản ung gia ):hoàng liên
tràng cảnh nhị (trà điếm ):dược hoàn
nghiễm tràng (trâu tĩnh gia ):chỉ huyết đan
nghiễm tràng (tuân thải gia ):sừ đầu
nghiễm tràng (đổ tràng ):mạnh tông trúc phiến 、lục nghĩ tửu

lâu tang thôn :
lâu tang thôn (bần hộ ):đại khúc tửu 、thủy dũng 、bảo tương
lâu tang thôn (lưu bị gia ):trần hương tửu 、bổ đinh bố

từ vô sơn :
sạn đạo :thủy liêu thảo
tràng cảnh nhị :tuân lộ diệp
tràng cảnh tam :kì ngẫu thảo
từ vô sơn tiểu ốc :thái bao

giới kiều :
nghênh xuân thảo

hạt thạch sơn :
tràng cảnh nhất :thâm cúc diệp
tràng cảnh nhị :liệt chất đích thiết khối
tràng cảnh tam :nhất điểm hồng
tây sơn thụ lâm
nhập khẩu :hồng quân tử

tân thủ quáng đỗng :tiểu tích sa 、tàn trúc phiến 、tạp chỉ 、phạn đoàn 、bảo tương
đại hưng sơn đỗng :trác cân 、2kim 、lộc cốt 、tiểu tích sa 、xích tinh đao (đả bại trình viễn chí )、hồng thọ tửu 、định nguyên đan 、chư sắc bố 、hắc đào thổ
cự lộc sơn đỗng :hồng đào thổ 、yêm thanh thái 、túng hỏa phù 、phổ thông thương dược 、hồng cối diệp 、thái phi tàn quyển 、vi cân 、tiểu ngư kiền 、ngạnh đào thổ 、thanh thảo trà 、vận động tán 、toái vẫn thạch 、lô vi 、bổ đinh bố 、tạp kim khối 、cát đằng (ngộ trương lương tiền nhất tràng cảnh )、tiểu khối bì (bất kiến nghị đáo cự lộc hoa đông tây ,sơn đỗng thái đại liễu )
triêu ca sơn đỗng :hồng sam mộc 、tạp kim khối 、ngự phong phù 、tốt tiên đan 、lạc thạch phù 、cường thân dược thủy 、
Trích:
Nguyên văn bởi le4408
thanh châu

đông quận :
thành môn :tiểu tửu bôi
thành nội :lô vi
khách sạn :hồng hạp tửu
đả thiết phô :mộc miên thụ chi
bần hộ :thanh đào tửu bôi 、liệt chất đích thiết khối
quan phủ :hồng hạc tửu
phổ hộ :hồng đào thổ 、trần niên ma bố

khổng miếu :
khổng miếu :thâm cúc diệp
vi sơn lương đình :
vi sơn lương đình :cát đằng 、toái ngân thạch

bồng lai thôn :
bồng lai thôn :tuấn mã chức bố
thái sử từ gia :bảo tương 、thủy dũng
bần phòng :dương nãi 、liệt đẳng tùng mộc
phổ hộ :hồng hạc tửu

bắc hải :
bắc hải thành :tiểu ngư kiền
bần hộ :thủy dũng
phổ hộ :tú thiết phấn
phú hộ :lục nghĩ tửu 、tiểu tửu bôi
bắc hải thành môn :niêm đào thổ 、đại khúc tửu 、

đông quận quáng khanh :tòng đỗng khẩu vãng hạ tẩu ——vi cân 、trư cốt 、hoàng kê 、đàn hương mộc 、ngô đồng mộc 、sơn trà (vãng hạ tẩu tối lí );tòng đỗng khẩu vãng thượng tẩu ——phiếm hoàng trúc phiến (đỗng khẩu phụ cận )、liệu thương phấn 、hồng tảo 、kê cốt 、lộ biên đích đồng tiết 、ủng khang tửu
thái sơn sơn đỗng :đệ nhất tằng :lạc thạch phù 、trác cân 、nhị oa đầu 、tiểu tích thạch 、tiểu mộc dũng
đệ nhị tằng :hoàng hổ phách 、thảo cô 、thủ biên trúc lâu 、liệt hỏa phù 、tử thủy tinh lạp 、tiểu mễ
đệ tam tằng :tiểu khối bì 、khí hành hoàn 、phổ thông thương dược 、điềm tảo tử
đệ tứ tằng :thanh hương hoàng tửu 、nam dương trà 、bảo tương (địch tương biên thượng đích ,bị nhân thưởng tiên liễu )、lam thiên trù đoạn
đệ ngũ tằng :thô lê mộc 、hồi phao trà 、thôn từ bộc thủy
bắc hải sơn đỗng :trúc lung 、lạc thạch phù 、cẩu kỷ 、hoàng hổ phách
hải tặc sơn đỗng :bạch dược hoàn 、hắc xà lân
khóa châu sơn đỗng :yêm bạch thái 、đại man đầu 、bảo tương (bị thưởng ,thụ thương sĩ binh tả thượng thiết hoán xử )、tạp thiết lạp 、hồng thọ tửu (ngận lí diện )、xuyên quất 、lôi mộc phù 、?dược thủ trát
Đuôi Khổng Tước: tầng 2 Việt Thường Vũ Lâm (Phù Nam)

+ TT và + tâm
Băng Phong Cố ( tâm +2 ) : Đánh Tuyệt nộ lính ở động tuyết ( nơi đánh cự thú Phong 2 )
Tâm +2: Người săn gấu bên thành Tuyết (cùng với người săn cọp)(quên chỗ rùi lần sau up lại)
Phong +1 và Phong +2 thì đánh luyện xác nhân ở động Triều ca
Địa +2 đánh Thánh Binh ở động khăn vàng thành Cự Lộc

B
Bánh bao cải: Nguyên Khẩu Bến Lò -Ngự Lâm Quân
Ba Đậu Yêu: Tâm : Tự có, Thuỷ : Biển Lạc hải, Địa : Rừng Nha Quan (bên đất Hung Nô), Phong : Đỉnh Thiên Trụ (Phong 50) bên Thọ Xuân, Hoả : "Hải Động Nguỵ Quốc" bên Hàn Quốc (Chỗ đánh cự thú Hoả)
B Thuốc Thường- Rừng Vô Tận-Binh Dao Lẻ
Bánh bột mì lớn(hp+43) :đánh bọn tinh võ binh trong siêu quan từ châu

C
Cá Nhị thiên Đà : Làng chài Thôn Đông Trí (ngay bờ biển, phía ngoài nhà Thường Thăng) Hoặc đánh ở Dư Diêu Triệu Trạc
chả giò chiên (HP43) phong 67 -vũ sơn nữ (ô thứ 2 - rừng cao độ - hung nô)

D
Da nai hoang: Việt Nữ Nhi (địa 41) bên Kiến Nghiệp Thành
Da hồ ly: Lan Bình Thành -Nhà Công Tôn Khang hoặc đánh bọn thuỷ 58 bên Hung Nô .hoặc luyện công tác Súc Mục. (Súc Mục level 6 có 40 cái da thú nhỏ, 25 cái da hồ ly nè ), hoặc ép da thú nhỏ+da thú nhỏ ra ngẫu nhiên).
Có người bảo đánh bồng lai tộc trưởng cũng ra
Da Tuyết Điêu: Liêu Đông tuyết đông-Liêu Giáp Quân
Da ó nhỏ (Q "Tả Hiền Vương"): súc múc lấy da hồ ly và da thú nhỏ (da cấp 1) mix vài lần là ra da ó nhỏ (da cấp 4)
Đanh Mã : làm Q đánh Trương Phi hoặc vô hang khăn vàng đánh mấy thằng tướng 4x random trong đó .
Đu đủ xanh : Rừng Tây Sơn (Hắt Sơn Quỷ Lính)
Đậu Hũ: Làm Q "Lời Chúc Ấm Áp" sẽ ra random
Điểm Tâm: Rừng Vô Tận- Bọn Hoả trong đó^^
luyện công tác Súc Mục. (Súc Mục level 6 có 40 cái da thú nhỏ, 25 cái da hồ ly nè ), hoặc ép da thú nhỏ+da thú nhỏ ra ngẫu nhiên.
Đại phúc thần :làm quest của Tưởng cang( xem trong ts hướng dẫn làm quest để biết thêm chi tiết
Dưỡng sinh cảo:Đánh lôi đài,thắng 3 trận liên tiếp sẽ được.
Đại Thích Thạch (Q "Xây lại thuyền Hải Tặc"): mix từ VD thiết sa (khoáng Trác Quận)
Đậu hũ non : giang linh binh ( giang linh thành)

G
Gỗ Ngô Đồng: Rừng Triều Ca -Dân Mộc Tộc
Gỗ Thô Lê: Rừng Triều Ca -Mộc Tộc Trưởng
Gỗ Tùng đen: Rừng Triều Ca -Dân Mộc Tộc(hoặc mix 2 gỗ ngô đồng với nhau ra random)
Gỗ Phù Du: Rừng Phùng Lai- Binh Bông Bông
Gỗ Nhất Đẳng = Gỗ tùng đen+gỗ tùng đen
Gỗ an lac (đẳng cấp 15 phong 67 -vũ sơn nữ (ô thứ 2 - rừng cao độ - hung nô)
Gỗ đẳng 5 ở thủy 68 bên Hung Nô cùng vị trí với Phong 67
Gỗ cấp 6 đánh Vũ Sơn nữ Phong 75 ( nơi đánh Liên Miêu thảo )

H
Hoàn Hồn Đan : đánh bọn H.Sơn chiến sĩ trong rừng Nai Huỳnh
Rừng Triều Ca- Mộc Tộc Trưởng (cũng khá nhiều)
Hồng Quân Tử: Trong nhà Thạc Tấn-Bộ Lạc Ô Hằng
Huốc thược dược (hp+25): đánh tất cả các con trong rừng đông quận
Hải Quyển rượu đế : Làng chài Thôn Đông Trí (ngay bờ biển, phía ngoài nhà Thường Thăng), Hoặc đánh ở Dư Diêu Triệu Trạc
Hồng Dược viên [Hp+9] (Q "Truyền thuyết về suối tiên Thiên Trì" và Q "Thỉnh mời Hoa Đà trị vết thương Chu Thái"): tu hành lên cấp 6-7 là có

K
Khoáng : 2x : Đắng sau nhà Triệu Vân, 3x Động QUỷ Thần (Bồng Lai Đảo),
4x : Thọ Xuân, 6x : Mỏ khoáng sa mạc bên đất Tuyết.
Kim tỏa Naly: đưa cho Naly 3 cai xương heo rừng là có.
Kim tỏa tưởng cang oánh nó cho tới khi bay ra thì thui he he ) gặp nó noi chuyện rùi làm quest của nó( vừa nhận xong) là có
Kim tỏa của tôn trọng :đánh nó bay xác nhiều vào nó sẽ bay ra ( mà đừng hy vọng rớt nhé phiên bản này không co rớt đâu chỉ ts trung quốc thui)
khoáng 7x:Gần TrườngAn( mỏ khoáng Lam Điền)
khoáng 8x:Hung nô
khoáng 9x:Thôn Đông Trị đi xuống( co' bản đồ)
khoáng 10x:bên LungLinh thành

L
Lá Du Thụ: Cái cây trước thằng Đốc Du Ác
Lục Diệp Hoa: Sau thương nhân tạp hoá Lan Bình Thành
Lụa Lam Thiên: Phong 42 Quân Sĩ Khăn Vàng trên ngọn núi ở Từ Châu(chỗ có thành Từ Châu)

N
Nhánh cây Mộc Miên(MM): Vọng Bình Thôn-Nhà Lương Mậu hoặc mix 2 quá lỗ chi với nhau, tỉ lệ thấp
Nhân cải cần: Rừng thông với Quảng Trường Trác Quận- Cải Cao Lệ
Ngọc Triệu Gọi (các loại) : Đánh con thuộc tính tương ứng lv 30 trở lên. (tỉ lệ thấp)
Nhất Điểm Hồng :tào tháo - chỗ tu tiên gần Diệp Thành - Cạnh A Mạn
Ngêu Nhỏ : Làng chài Thôn Đông Trí (ngay bờ biển, phía ngoài nhà Thường Thăng) Hoặc đánh ở Dư Diêu Triệu Trạc
Nước suối Hạc tiên : Đánh Đăng Mậu trong hang rắn Trác Quận.
Ngọc đại phúc thần( nhân đôi điểm kinh nghiệm) làm Quest truy kick ...( không nhớ nữa bạn thư vào ts hướng dẫn làm quest xem nhé)
Ngọc thanh long hong 67 -vũ sơn nữ (ô thứ 2 - rừng cao độ - hung nô)

R
Rượu lâu năm: Rừng Hà Nội -Hổ Quân Trưởng hoặc Vọng Bình Thôn-Nhà Quản Ninh
Rượu Xa kê: Rừng Phùng Lai -Đại Yêu Sư
Rượu Trầm Ngâm: Rừng Phùng Lai -Đại Yêu Sư
Rượu thái nguyên (SP49) hỏa63 (rừng cao độ - hung nô - cạnh địa 62 )
Rượu Thục (Q "Thỉnh mời Hoa Đà trị vết thương Chu Thái"): Đại.Ph.Tướng, Tiểu.Ph.Tướng - Rừng Lâu Song - U Châu

P
Phúc Thần: Lập nick mới làm Q Lời Chúc Ấm Áp

Q
Quả lê: Phỉ Chi Lâm -Đạo Sĩ Khăn Vàng
Quả Táo:Nguyên Khẩu Bến Lò -Cây Táo (bên trái)
Quá Lỗ Chi: Rừng Triều Ca -Dân Mộc Tộc
Quả Quýt: Rừng Tây Sơn (Hắt Sơn Quỷ Lính)
Nguyên Khẩu Bến Lò-Ngự Lâm Quân

S
Sủi Cảo: Làm Q "Lời Chúc Ấm Áp" sẽ ra random

T
Thần Hành: Rừng Thạch Đình (Chỗ gần Thọ Xuân)-Thiết Giáp Binh
Dân Đói - Địa 48 (đường vào Mỏ khoáng gần thành Thọ Xuân)
Thịt xay: Rừng thông với Quẳng Trường Trác Quận- Bánh Bao Thịt
Thịt Ngũ Hoa: Rừng Phùng Lai -Đại Yêu Sư
Thuốc Cổ Truyền- Nguyên Khẩu Bến Lò-Ngự Lâm Quân
Thuốc Phong Thư: Rừng Thạch Đình (Chỗ gần Thọ Xuân)-Thiết Giáp Binh
Rừng Vô Tận(U Châu)-Binh Dao Lẻ
Thịt Nạc: Rừng Triều Ca-Dân Mộc Tộc
Thuỷ Miêu Thảo : cây cầu vào chỗ tu tiên bên U Châu
Thịt nạc (HP55 )phong 67 -vũ sơn nữ (ô thứ 2 - rừng cao độ - hung nô)
Thịt gà miếng (HP43) hỏa63 (rừng cao độ - hung nô - cạnh địa 62 )
ThuốcHoàngLiên [Hp+15] (Q "Thỉnh mời Hoa Đà trị vết thương Chu Thái"): tu hành lên cấp 10+ là có
Thận CHiến Ngôn [sách +5int+1def], Lục Thao [sách +5int+1atk] và Tam Lược [sách +6int+1atk] (Q lấy kim tỏa Tưởng Khăm): mix từ gỗ đánh ở rừng Triều Ca

V
VD Thiết Sa: Động thông với Quảng Trường Trác Quận- Khoáng chì
Vải Nhuộm Tay: Vọng Bình Thôn - Đống vải
Vải vá: Rừng Hà Nội -Hổ Quân Trưởng
Vỏ cua Nghêu: Rừng Phùng Lai -Bồng Lai Tộc Trưởng
Viên Ong Mật: Rừng Vi Sơn(cạnh Khúc Trạc Khủng Miếu bên Thanh Châu) Địa 26
Viên Công Kich: Rừng Vi Sơn(cạnh Khúc Trạc Khủng Miếu bên Thanh Châu)
Địa 26
Vải cấp 6 ở Phong 77 bên TA hoặc phong 75 hung Nô
Vải nhiều màu (Q "Đèn Khổng Minh"): lấy Vải Vá (đánh ở rừng HN) mix ra
Vải 8 điểm : đánh Phong 76 bên Giang Linh thành
Xương bò rừng 16 điểm : đánh Phong 80 bên Hưng Nô
Vải nhuộm: Mix lụa lam thiên + lụa lam thiên

X
Xương heo rừng : Núi Thượng Hiếu -Thượng Đao Binh hoặc xương rồng mix với vỏ cua lông (hoặc vỏ nghêu)
Xương Rồng : Đại Yêu Sư (Địa 80) chỗ Bồng Lai Tộc Trưởng đi sâu vô).
Xương bò rừng 16 điểm : đánh Phong 80 bên Hưng Nô

View user profile
Tầng 22 on 20/12/2013, 12:39
avatar
Tham gia : 2013-12-18
Bài gửi : 358
Point : 2542
Nhận thích : 37
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: TS Online Private Link download Client Phiên bản Việt Nam 100% - ts.phutu.vn

Ai biết khoáng đá quái ở đâu hem chỉ mình luon nha
Bạn chơi TS nào thế?? muốn tìm con NPC để học đồng tâm, bạn vào cái động nằm trong thôn cao động, rẽ tay phải đi đến cuối đường chổ có hình dấu + nếu ko gặp, bạn ra vào lại nhìu lần sẽ gặpLast edited by inta on 20/12/2013, 14:50; edited 2 times in total (Reason for editing : www.phutu.vn)

View user profile
Tầng 23 on 20/12/2013, 14:25
avatar
Tham gia : 2013-12-18
Bài gửi : 358
Point : 2542
Nhận thích : 37
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Tải patch cập nhật ngày 28.12.2013

Link : mediafire.com ?mny66h9ejhtebwb Tải patch cập nhật ngày 28.12.2013 cho những ai cần up lên bản mới khi tsbdy down ko được

@ down về giải nén đề lên mục TsonlineLast edited by inta on 30/12/2013, 15:16; edited 2 times in total (Reason for editing : www.phutu.vn)

View user profile
Tầng 24 on 30/12/2013, 14:08
avatar
Tham gia : 2009-08-16
Bài gửi : 6104
Point : 17526
Nhận thích : 2768
Biệt Danh : 风是最
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: TS Online Private Link download Client Phiên bản Việt Nam 100% - ts.phutu.vn

- Link game 14/2 cập nhật mediafire.com download/evdxwvb1kdtsk51/%5BTsBDY.Com%5DTSOnline.rar
- Cập nhât tải về giải nén đề lên http://cdn.tsbdy.com/TSBDY-AlphaTest-Patch.zipLast edited by Admin on 19/2/2014, 15:46; edited 1 time in total (Reason for editing : www.phutu.vn)

View user profile foreverlove_nodie@yahoo.com
Tầng 25 on 19/2/2014, 15:39
avatar
Tham gia : 2014-01-19
Bài gửi : 515
Point : 4496
Nhận thích : 154
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: TS Online Private Link download Client Phiên bản Việt Nam 100% - ts.phutu.vn

Dành cho các bạn dùng window xp sp2 không vào đc TSBDY (đây là cách mình làm và đã vào được, còn không vào được thì cũng chịu thôi, đừng gạch đá gì vì mình là con gái, mò được đến như thế này thôi là giỏi lắm rồi).

1, Tắt hết tường lửa, chương trình diệt virus và auto update...
2, (Phần này có thể cần hoặc không, mình không biết có liên quan không nữa, phần này để khắc phục lỗi don't send...) Ấn chuột phải vào My computer chọn properties, chọn advanced, nhấn chuột vào thẻ setting trong mục performance, trong hộp thoại hiện ra,chọn thẻ advanced,nhấn chuột vào change, rồi chọn No paging file, sau đó kích vào Set. Nếu thấy thông báo cảnh báo thì kích vào yes hoặc ok, tiếp tục nhấn chuột vào ô systemmanagedsize , chọn ok. xong đóng tất cả hộp thoại và khởi động lại máy tính.
3, Mở folder TSBDY, kéo xuống dưới có mấy file Download .NetFramework 3.5 và Download Windows Installer 3.1... Mở 2 file mình nói trên và download về máy, cài đặt. Cài xong khởi động lại máy.

Máy ở công ty mình cài win 7, cũng đang gặp tình trạng không vào được nhưng chưa có thời gian mò. Thấy đứa bạn mình dùng winxp ko vào được nên mò hộ nó, tiện post lên đây cho mọi người thử. Như ở hình dưới, có file (Chay file nay neu khong mo duoc main.exe), các bạn muốn chơi mà không chịu mò, chỉ biết ngồi kêu la rồi chửi admin, trong khi admin đã add đầy đủ file, tội các admin lắm.
Mong rằng các bạn vào được game theo cách mình chỉ, have fun!!

View user profile
Tầng 26 on 24/2/2014, 17:08
avatar
Tham gia : 2014-01-19
Bài gửi : 515
Point : 4496
Nhận thích : 154
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Chân AGI bạo kích

Tên nhiệm vụ: Kim long bát khối & Hà A Mang
Điều kiện nhiệm vụ: cs lv 25
Địa điểm: Núi Nga Mi - Ích Châu

1- Tại chân núi Nga Mi, đối thoại với Hà A Mang.
2- Đi tới 590 1402 đối thoại với Bạch Lão Nhân & vào chiến đấu với Đại Bàng Ưng Tử. Phải xuất chiến Hà A Mang & không được phép để Hà A Mang thiệt mạng.
3- Chiến đấu thắng lợi. Tiếp tục đi tới 1222 815 & đối thoại với Hiệp Sĩ Trẻ. Sau đó, vào chiến đấu với Xà Vương.
4- Chiến đấu thắng lợi tiếp tục đi tới 1222 568 & chiến đấu với Mãnh Hổ Vương và Mãnh Hổ
5- Sau 10 lượt đánh tự ra khỏi trận & đối thoại.
6- Đi tới 1122 1635 đối thoại với Hộ Săn Bắn & đồng ý kiến 8 loại da.
8 loại da bao gồm:

* da thú nát (mở hòm quan phủ Thượng Đẳng thành - Bình Châu)
* da Báo hoa (mix từ da bao tuyết hoặc da cự thú)
* da thú (nhặt ngay cạnh)
* da ó nhỏ (mở hòm bộ lạc Nam Hung Nô - Bình Châu)
* da sói nát (mở hòm sơn động Tây Hà - Bình Châu)
* da cọp LĐ ( Ti Lô - sa mạc Xung Lãnh (Thông Lĩnh) - Ô Tôn Thương)
* da bàch hổ (bàch chứ không phải là bạch, mix từ da bao tuyết hoặc da cự thú)
* da Bao tuyết (Mông Cổ - Thượng Cốc Tuyết Địa - Cường Công Doanh hoặc Kinh Nam - Ba Du Trại - Hắc Báo Vệ)
7- Nhận được Bát khối kim long & trang bị lên người trở lại chiến đấu.
8 - Chiến đấu thắng lợi tiếp tục đối thoại và đi lên Nga Mi Sơn Thần Mộc đói thoại với TPNhân Áp Trại
9- Tới Sơn Hồ Nga Mi đối thoại với Bạch Lão Nhân & đồng ý cho Hạ A Mang rời khỏi đội ngũ.
10- Đối thoại với Bạch Lão Nhân, tháo Bát khối kim long ra khỏi người và đối thoại tiếp. Chọn 1 trong 2 vật phẩm muốn nhận

1. Chọn: Cửu cực kim long gia tăng dũng mãnh. Đi thu thập Tiên Duyên Tinh*5 (Ích Châu - chân núi Tiên Đãng - Gấu Hỗ Sĩ) & đưa cho Bạch Lão Nhân thì hoàn thành nhiệm vụ.
2. Chọn: Cửu cực kim long gia tăng trí năng đồng ý tìm kiếm...

Vật phẩm nhận được:
Chọn 1: Bát Cực kim long + 32 agi + 10% bạo kích (đẳng cấp lv 25)
Chọn 2: Bát Cực kim long + 32 agi + 200 SP lv 25Last edited by Biện Bản on 24/2/2014, 17:15; edited 1 time in total (Reason for editing : www.phutu.vn)

View user profile
Tầng 27 on 24/2/2014, 17:14
avatar
Tham gia : 2014-01-19
Bài gửi : 515
Point : 4496
Nhận thích : 154
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

4 Pet triệu gọi rb 2

Gia Cát Lượng


Tu Mã Ý


Bàng Thống


Lục Tốn
" />Last edited by Biện Bản on 3/3/2014, 15:53; edited 1 time in total (Reason for editing : www.phutu.vn)

View user profile
Tầng 28 on 3/3/2014, 15:52
avatar
Tham gia : 2014-01-19
Bài gửi : 515
Point : 4496
Nhận thích : 154
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: TS Online Private Link download Client Phiên bản Việt Nam 100% - ts.phutu.vn

Tổng hợp về địa điểm mỏ khoáng

lvl 0x : Trác Quận
lvl 1x : Sau nhà Triệu vân
lvl 2x : Sơn động Thái Sơn, Thanh Châu
lvl 3x : Bắc Hải Sơn Động, Thanh Châu
lvl 4x : Sơn động Hạ Phì, Từ Châu
lvl 5x : Y Nhị Thủy trại, Từ Châu
lvl 6x : Mỏ khoáng bên Liêu Đông ( đi qua Đơn y tuyết động )
lvl 7x : Chưa tìm thấy big grin
lvl 8x : Sơn Hoang Thất, Bình Châu, Hung Nô
lvl 9x : Mỏ khoáng Lam Điền, Trường An, Trung Nguyên
lvl 10x : Đảo Nhật Bản
lvl 11x : Ko bít straight face
lvl 12x : Mỏ đồng Lương Sơn, Ích Châu

View user profile
Tầng 29 on 13/3/2014, 00:18
avatar
Tham gia : 2013-12-18
Bài gửi : 358
Point : 2542
Nhận thích : 37
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: TS Online Private Link download Client Phiên bản Việt Nam 100% - ts.phutu.vn

P/s: kẹo giáng sinh 25 lần x2 êxp
Tên Q : Lời tiên đoán của Tiên Đồng
Điều kiện nhiệm vụ: lv 25.
Địa điểm: Đảo tiên.
Vật phẩm có được: 0,3% exp + 1 túi lì xì + 1 quẻ bói
Nội dung nhiệm vụ:
ta đến đảo tiên nhà Nam Tinh Quân nói chuyện với Tiên đồng đồng ý tìm 14 cái giấy thiên trúc [ bác vọng 3 - tầng 2 - kinh bắc - bệnh thôn phu ] . Tìm xong giao cho tiên đồng là hoàn thành nhiệm vụ

View user profile
Tầng 30 on 14/3/2014, 13:53
avatar
Tham gia : 2013-12-18
Bài gửi : 358
Point : 2542
Nhận thích : 37
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Vũ khí nghề

Tên Q: Tiên nhân cầu hữu duyên
ĐKNV: Lv 25
Địa điểm: Long Thủ Sơn - Yên Nhiên
Nhiệm vụ tiếp theo: Long thủ kỳ mịch
Vật phẩm nhận được: 0,5% exp
Nội dung nhiệm vụ:
- Đến Long Thủ Sơn, tìm nhà nhỏ Tiên Nhân tiến hành đối thoại đồng ý giúp đở.
- Tìm Thiên Đăng toái phiến (155 : 156 đánh NPC linh hồn hệ phong hoặc thủy tại đó). Tìm xong giao cho Tiên nhân, đồng ý được vào Long Thủ Sơn.
- Đến đỉnh Long Thủ Sơn đối thoại với Ngân Giác Long Vương, nhận được thiên hỏa thạch.
- Trở về đối thoại với Tiên Nhân hoàn thành nhiệm vụ.

Tên Q: Long thủ kỳ mịch
ĐKNV: tái sinh lv 25, hoàn thành nhiệm vụ Tiên nhân cầu hữu duyên
Địa điểm: Long Thủ Sơn - Yên Nhiên
Vật phẩm nhận được:
- Bá đao liệt thiên ATK +50, + 5 thể chất, +2 tâm, bạo kích 5 % LV 25 (Nghề Bá, Hiệp)
- Danh thương long nha INT +50, + 5 năng lượng, +2 tâm, bội mẫn 5 % LV 25 (Nghề Hiền, Tiên)
Nội dung nhiệm vụ:
- Đến đỉnh Long Thủ Sơn đối thoại với Lão L.V Ngân Giác đồng ý giúp đở.
- Tiếp tục tìm Lão L.V Kim Giác đồng ý giúp đở (32841)- Đến mỏ khoáng Long Thủ, tại 1850 : 350 đối thoại và chiến đấu với Quảng Mục Thiên.(32546)
- Chiến đấu thắng lợi, trong vòng 10 phút đến Thiên Kỳ Phong ( theo hướng trên bên trái 600 : 500), tiến hành đối thoại và chiến đấu với Địa Long hắc đồ, Địa Long x3.
- Chiến đấu thắng lợi, trở về đối thoại với Kim Giác Long Vương.
- Trong vong 10 phút, đến chân núi Long Thủ Sơn, tại toạn độ 700 : 550 đối thoại và chiến đấu với Hỏa Long.
- Chiến đấu thắng lợi, trở về đỉnh Long Thủ Sơn đối thoại với L.V Kim Giác đồng ý giúp đở.
- Đến Long Thủ Sơn Trắc Phong đối thoại với Lão L.V Ngân Giác, trở về Trấn Long Bàn tại tọa độ 700 : 700 đối thoại và chiến đấu.
- Chiến đấu thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ.

Chú thích:
Quảng Mục Thiên ( hỏa ):LV184, HP20077, đặc kĩ : Cuồng nộ, dương kiếm, Vương diêm.
Địa Long Hắc Đồ ( địa ):LV165,HP27660, đặc kĩ: địa liệt, khu tượng, linh kính
Hỏa Long Thiên Liêm ( hỏa ):LV164, HP27498, đặc kĩ: dương kiếm, cuồng long, xích long cự
Ai Nhạc Thạch ( tâm ):LV175, HP36068, đặc kĩ: đại hô, dương kiếm, ??
Ai Nhạc Kim Thạch ( tâm ):LV185, HP38311, đặc kĩ: đại hô, ??, Nhất kích
Ghi chú:
Nếu nhiệm vụ bị quá giờ thì đến Thiên Kỳ Phong trả Q. Đến mỏ khoáng Long Thủ, tại 1850 : 350 đối thoại nhận Q lại.Last edited by Admin on 2/4/2014, 13:54; edited 3 times in total (Reason for editing : www.phutu.vn)

View user profile
Tầng 31 on 14/3/2014, 14:40
avatar
Tham gia : 2014-01-19
Bài gửi : 515
Point : 4496
Nhận thích : 154
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: TS Online Private Link download Client Phiên bản Việt Nam 100% - ts.phutu.vn

Pet triệu gọi tsonline rb2 trong tsbdy.com
Tu Mã Ý

Lục tốn

Gia Cát Lượng

View user profile
Tầng 32 on 24/3/2014, 15:20
avatar
Tham gia : 2014-01-19
Bài gửi : 515
Point : 4496
Nhận thích : 154
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: TS Online Private Link download Client Phiên bản Việt Nam 100% - ts.phutu.vn

Lữ Bố rb 2 Tsbdy

View user profile
Tầng 33 on 2/4/2014, 13:53
avatar
Tham gia : 2009-08-28
Bài gửi : 1786
Point : 9801
Nhận thích : 1225
Biệt Danh : P|c00ff0000|Nhu
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: TS Online Private Link download Client Phiên bản Việt Nam 100% - ts.phutu.vn

Ảnh đẹp về các Loại BDY


[/size]

[/size]View user profile phutu01@yahoo.com
Tầng 34 on 4/5/2014, 12:42
avatar
Tham gia : 2009-08-16
Bài gửi : 6104
Point : 17526
Nhận thích : 2768
Biệt Danh : 风是最
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Kim Toả Nguỵ Diên

Tên nhiệm vụ: Ngụy Diên phản chủ
Điều kiện nhiệm vụ: lv. 30.
Địa điểm: Kinh Bắc, Thành Tương Dương.
Vật phẩm có được: kim tỏa của Ngụy Diên
Quá trình nhiệm vụ:
1.Ta đến Kinh Bắc Thành Tương Dương Thành Môn đối thoại với Tương Dương Binh bên trái.
2.Đến Việt Châu Thiên Độc Động, trong động ta đối thoại với Triệu Nghiêm và vào chiến đấu với Lâu Quế, Triệu Nghiêm, Điền Dự, Giả Tín, Vô Viễn Binh 5 người.
3.Thắng lợi trong động ta đối thoại với Trương Cáp và vào chiến đấu với Lương Tập, Trương Cáp, Mãn Sủng, Từ Hoang, Tiên Dư Phổ, Thiết Kích Quân 5 người.
4.Thắng lợi ta về Thôn Tân Dã đối thoại với bác sĩ họ Tần, giúp tìm Thánh Diệp (Thượng Dũng Trại-Binh Giác Man ), Trạch lan kính (Bác Vọng Ba-Sấu Dân Binh) mỗi loại một người.
5.Tìm xong ta đưa cho bác sĩ họ Tần thì hoàn thành nhiệm vụ.

View user profile foreverlove_nodie@yahoo.com
Tầng 35 on 22/5/2014, 18:42
avatar
Tham gia : 2009-08-16
Bài gửi : 6104
Point : 17526
Nhận thích : 2768
Biệt Danh : 风是最
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Hệ Thống Pet Mới 11.0 2014

View user profile foreverlove_nodie@yahoo.com
Tầng 36 on 23/5/2014, 14:48
avatar
Tham gia : 2009-08-16
Bài gửi : 6104
Point : 17526
Nhận thích : 2768
Biệt Danh : 风是最
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Tổng hợp các Quest tại Nam Trung

Tên Q: A Hắc và A Thi Mã
Khu vực: Nam Trung 、trúc sơn đính
ĐKNV: Lv25
Vật phẩm nhận được:
Lựa chọn 1 :100kim ;
Lựa chọn 2 :điểm kinh nghiệm nhiều (0.8%)、Túi vải A Hắc (không thể gd)
Quá trình nhiệm vụ:
1.Đến Trúc Sơn đỉnh đối thoại A Chi ,đồng ý giúp đỡ
2.Đến Trúc Sơn tại (x :662 , y :575) xảy đối thoại vào chiến đấu với A thi mã, thắng lợi A thi mã gia nhập đội ngũ
3.Trở về Trúc sơn đỉnh đối thoại với A Chí 3 lần, đồng ý đến Thạch Lâm
4. Đến Thạch lâm tại (x :862 , y: 295 ) xuất hiện A hắc , đối thoại với A Hắc .
5. Trở Về Trúc sơn đỉnh đối thoại với A Chí ,xảy ra 2 lựa chọn , chọn lựa đầu quân lập tức hoàn thành nhiệm vụ , chọn lựa 2 lập tức vào chiến đấu .
6. Thắng lợi đối thoại và chiến đấu với A Chí 1 trận nữa
7. Chiến đấu thắng lợi trở về Thạch Lâm tại (x : 802 , y:755 ) xảy ra đối thoại , đối thoại với A Hắc hoàn thành nhiệm vụTên Q: Bản đồ tay Bình Nam
ĐKNV : lv 25
Khu vực : Thành Vĩnh Xương - Nam Trung
Vật phẩm nhận đc :điểm kinh nghiệm 0.8%, random Ỷ thiên kiếm (atk+30 agi+4), Chu binh pháp (int+30 atk+4)
Nhiệm vụ tiếp theo: Lữ Khải Kế Thủ Vĩnh Xương
Quá trình nv:
1.Đến thành Vĩnh Xương nói chuyện với Lữ Khải, đồng ý giúp đỡ, nói chuyện tiếp Lữ Khải gia nhập đội ngũ.
2.Đến Cẩm Đới Sơn (toạ độ 1000:500) nói chuyện và chiến đấu với Ngốc long dã nhân, xong đồng ý tìm 2 con ốc đá ( nhặt ngay đó) rùi đưa cho nó.
3.Đến đường nhỏ Hiệp Sơn 700:350 xảy ra đối thoại, xong rồi chiến đấu.
4.Đến Hồ Độc nói chuyện với Mạnh Lân, sau đó chiến đấu .
5.Đến đường nhỏ Bản Xà Cốc 600:900 đối thoại và chiến đấu với 1 đàn khỉ
6.Đến nước Ô Qua, vào ô qua thạch đạo 30551 (toạ độ 2250:300) nó chuyện với Gia tháp chọn "nói chuyện nhảm nhí", tiến đến gần Gia tháp nhận đc tình báo ô quan.
7.Trở về Vĩnh Xương đối thoại với Lữ Khải hoàn thành nhiệm vụ.Tên Q: Bệnh kỳ lạ của mẹ
ĐKVN: lv25
Địa điểm: Tam Giang Thành - Nam Trung
Vật phẩm nhận được: điểm kinh nghiệm nhiều (0.7 %), Đại phúc thần x2
Nội dung nhiệm vụ:
Đến Tam Giang Thành 2 đối thoại với Lâu Man Nữ đồng ý giúp đở.
Đến Độc Trì đối thoại với Dược Quỷ đồng ý tìm Cát đằng (Đường nhỏ Vũ Lâm), thần kỳ quả (Đường nhỏ Vũ Lâm - Báo Man Tốt) mỗi thứ 5 cái.
Tìm xong giao cho Dược Quỷ nhận được thuốc của Dược Quỷ.
Trở về Tam Giang Thành đối thoại với Lâu Man Nữ hòan thành nhiệm vụ.Tên Q: Binh dã man địa tì
ĐKnv: lv 25
Địa điểm: Thành Tam Giang - Nam Trung
Vật phẩm nhận được: điểm kinh nghiệm nhiều (0.5%)
Nội dung:
Ta đến đường lớn Tam Giang nói chuyện với Dã lâm nữ đồng ý giúp đỡ .
Tiến tới 1 chút nói chuyện tiếp với Man binh T.Giang đồng ý bắt cho a ta 1 con hổ ( có con hổ gần đó)
Sau khi bắt xong, tiến vào tròn tại khu thuần thú nói chuyện với 2 Man binh T.Giang vào chiến đấu. thắng lợi ta được thuốc trị thương..
Quay về nói chuyện với Dã lâm nữ thì hoàn thành nhiệm vụ


Tên Q: Binh dã man địa tì
ĐKnv: lv 25
Địa điểm: Thành Tam Giang - Nam Trung
Vật phẩm nhận được: điểm kinh nghiệm nhiều (0.5%)
Nội dung:
Ta đến đường lớn Tam Giang nói chuyện với Dã lâm nữ đồng ý giúp đỡ .
Tiến tới 1 chút nói chuyện tiếp với Man binh T.Giang đồng ý bắt cho a ta 1 con hổ ( có con hổ gần đó)
Sau khi bắt xong, tiến vào tròn tại khu thuần thú nói chuyện với 2 Man binh T.Giang vào chiến đấu. thắng lợi ta được thuốc trị thương..
Quay về nói chuyện với Dã lâm nữ thì hoàn thành nhiệm vụ

Tên Q: Dạ miêu tử
Địa điểm: Nam Trung, Thành Vĩnh Xương
Điều kiện nhiệm vụ:
+ Tái sinh lv 50
+ Hoàn thành nhiệm vụ:Hoàng Lăng Phục Yêu, Vương Tiểu Nhân và Dạ Miêu Tử + Đã học kỹ năng Bách Xuyên.
Vật Phẩm nhận được: Đặc thủ nghề Chân đấu thần, Tây bá ấn, Côn lôn hư, Định âm dương.
Bá vương: chân đấu thần (công+26, gia tăng tỉ lệ bạo kích)
Hiệp khách: tây bá ấn (công+16, phòng+8, tăng tỷ lệ Bội Mẫn)
Hiền sĩ: côn lôn hư (tri+15,HP+200, mỗi turn tự phục hồi HP50, tăng gia khả năng tự giải trừ trạng thái bất lợi)
Đích tiên: định âm dương (tri+20, giảm tỉ lệ MISS cho Càn khôn thiên lôi)
Quá trình nhiệm vụ:
1. Vào Bình dân Vĩnh Xương gặp Điền đại thúc nói chuyện & ra cửa thành Vĩnh Xương chiến đấu với Dạ Miêu Tử
2. Chiến đấu với Dạ Miêu Tử (không thể đánh được nó vì đánh kiểu gì cũng toàn miss), sau 10 lượt đánh thì sẽ ra khỏi trận, trở lại cửa Bần hộ nói chuyện và đồn ý thu thập Mê dạng KTx20 (Tầng 3 Rừng ao u ám - Mộcnhânphụhồn - Vật phẩm không thể giao dịch)
3. Sưu tập đủ thì trở về Phú hộ Vĩnh Xương nói chuyện với Đường Lão Bác,trở lại Bình dân Vĩnh Xương nói chuyện với Điền đại thúc & Vân Du Đạo Sĩ nhận được Liễu Mộc Cung x2 & Vân Du Đạo Sĩ gia nhập đội ngũ.
4. Trang bị Liễu Mộc Cung cho nhân vật ( Và cả pet, nếu không mang vào thì đánh hay khống chế Dạ Miêu Tử chỉ có miss, áp dụng cho cả member tham chiến). Nói chuyện với Điền đại thúc & tiến hành chiến đấu với Quỷ Hắc Hổ & Dạ Miêu Tử (Vân Du Đạo sĩ phải xuất chiến)
5. Chiến đấu thắng lợi ra ngoài nói chuyện & sang nhà bên cạnh gặp Bà lão Thẩm nói chuyện. Sau đó tiếp tục chiến đấu với Quỷ Hắc Hổ & Dạ Miêu Tử.
Đánh nhau 2 trận liên tiếp ( thua trận 2 đánh lại từ trận 1).
6. Chiến đấu thắng lợi lên Tiên Giới, gặp Na Tra (tại vườn Đào) nói chuyện & Đưa cho Na Tra đặc thủ mà Nhị lang đã cho thì hoàn thành nhiệm vụ.

Tên Q: Dương Gia trừ hại
Đknv : chuyển sinh lv 25
Địa điểm: Nam Trung, rừng Tây Ngân Trị (tầng 2 Đường nhỏ vũ lâm)
Vật phẩm nhận được : Thái Ất binh pháp ( int +33 , sp+175 đẳng 108)
Nhiệm vụ tiếp theo: Đại chiến Tam Giang Thành
Quá trình nhiệm vụ:
1.đến quân trướng Tây Ngân (30874) nói chuyện với Dương Phong, đồng ý train con hắn lên 60
2.Ra ngoài nhận 1 trong 2 thằng Dương Kình, Dương Lực về luyện.
3.Train lên 60 trở lại quân trướng Tây Ngân nói chuyện với Dương Phong, đồng ý mang con hắn đi đánh nhau. (phải xuất chiên)
4.Vào động Tây Ngân (30602, toạ độ 322:455), đánh nhau với (Tiểu quỷ dạ xoa hoả x2, và tiểu quỷ dạ xoa phong x3 ) cả hai hệ đều có tg.
5.Sau dó sang phải (30608, toạ độ 946:314) chiến đấu tiếp Tiểu quỷ dạ xoa hoả x3.
6.Tiếp tục tiến lên (30608, toạ độ 862:355) đánh với Tiểu quỷ dạ xoa hoả x3.
7.Tiếp tục tiến lên toạ độ (30611, 602:355) chiến đâu với Tiểu quỷ dạ xoa hoả x3.
8.Tiếp tục tiến lên toạ độ (30612, 462:305) chiến đấu với Ác thủ quần yêu và Tiểu quỷ dạ xoa hoảx4.
9.Tiếp tục tiến lên toạ độ (30613, 1252:610) chiến đâu với Tiểu quỷ dạ xoa hoả x4.
10.Tiếp tục tiến lên toạ độ (30613, 1646:301) chiến đấu tiểu quỷ dạ xoa phong x4.
11.Tiếp tục tiến lên toạ độ (30613, 2054:683) chiến đấu tiểu quỷ dạ xoa phong x4.
12.Vào Thạch thất Tây Ngân (30174) chiến đấu với Ác thủ quần yêu và Tiểu quỷ dạ xoa hoả x5,tiểu quỷ dạ xoa phong x4.chiến thắng hoàn thành nv

Tên Q: Đại chiến tam đỗng nguyên suất
ĐKNV: hoàn thành Q Gia Cát Lượng điểm binh chinh Nam Man
Khu vực: Vĩnh Xương thành - Nam Trung
Vật phẩm nhận đc :
Chon 1: kinh nghiệm (0.3%), mật sử bảo thạch, thể hồ đan x20;
Chọn 2: kinh nghiệm (0.3%), phúc tinh x5, thể hồ đan x20
Nhiệm vụ tiếp theo: Sơ cầm Mạnh Hoạch
Nội dung nhiệm vụ:
Đến Vĩnh Xương Thành (30011), Vương Kháng xuất hiện, tiến hành đối thoại.
Đến Vĩnh Xương trại (30944) đối thoại với Gia Cát Lượng. Tiếp tục đến tọa độ (450,800) đối thoại tiêp.
Đến rừng Vĩnh Xương (30943) (phía dưới bên trái trại Vĩnh Xương) bắt Binh Nam Trung. Trở về tọa độ (450,800) của trại Vĩnh Xương đối thoại.
Đến trại Kim Hoàn tam kế (30947) (phí dưới rừng Vĩnh Xương) đối thoại. Tiếp tục đối thoại với Tinh Binh Nam Man và chiến đấu. Chiến đấu thắng lợi, tìm tên Tinh Binh Nam Man khác đánh tiếp. Thắng lợi, tiếp tục tìm tên Tinh Binh Nam Man khác đánh tiếp. Thắng lợi đến tọa độ 462:1055 đối thoại chon 1 hoặc 2 để tiếp tục.
- Chọn 1: đến trại Đổng Trà Na (30945) (bên phải rừng Vĩnh Xương) đối thoại. Đến tọa độ 1342:470 tiến hành chiên đấu.
- Chon 2: đến trại A Khoái Nôm (30946) (bên trái rừng Vĩnh Xương) đối thoại. Đến tọa độ 602:835 đối thoại và chiến đấu.
Chiến đấu thắng lợi trở về trại Vĩnh Xương đối thoại với Gia Cát Lượng hoàn thành nhiệm vụ.

Tên Q: Đại chiến Tam Giang Thành

ĐKNV: Hoàn thành nhiệm vụ Dương gia trừ hại, Giới diệp vân hương
Địa điểm: Nam Trung, Tây Ngân Dã Vũ Lâm
Nhiệm vụ tiếp theo: Lục cầm Mạnh Hoạch
Vật phẩm nhận được: Tư nhiên ngưu thối x10 (không thể gd)
Nội dung nhiệm vụ:
1.Đến Quân Trướng Tây Ngân(đường nhỏ Vũ Lâm tầng 3) đối thoại với Dương Phát đồng ý giúp đỡ.
2.Thu thập đủ 5 nhánh cây tùng PD(Hạp Cốc Binh-Hiệp Cốc Liễu Trung-Tây Vực) 3 cái vải dệt phấn thái (Đội Trịch Tiêu-Giang Hạ Trại 2-Kinh Bắc), 1 cái da thú (dưới chân thợ chân-núi Nga Mi-Ích Châu ) giao cho Dương Phát nhận được 1 búp bê Dương Diêm.
3.Sử dụng búp bê Dương Diêm tiến vào Thốc Long Trại(Thốc Long thạch lâm ) đối thoại Đóa Tu Đại Vương chiến đấu với Mạch Hoạch(nội trong 2 hiệp phải thắng)Chiến đấu thắng lợi trở về Trúc Sơn đối thoại Gia Cát Lượng đồng ý giúp đỡ.
4.Tới Vũ Lâm 93 khu (ngay trên Tam Giang Thành) tìm đối thoại Ngụy Diên đồng ý thu thập 20 vải thô(Tiền trang kinh châu hoặc Tiền trang Ngu Phiên-Giao Châu)
5.Thu thập đủ mang về cho Ngụy Diên nhận được 1 Xẻng.Tiến tới tọa độ 1751:336 xảy ra đối thoại.Nhận được 20 bao tải. Trở về đối thoại Ngụy Diên.
6.Đến Tam Giang thành tiến vào cổng xảy ra đối thoại Gia Cát Lượng đồng ý giúp đỡ.
Tiến vào quảng trường Tam Giang thành đối thoại Lang Man tù trưởng vào chiến đấu Đội Man Tốt x2 Lang Man Tốt x2 Đội Man Tù Trường x3 Lang Man Tù Trưởng x3(tiếp viện Đội Man Tốt x2 Lang Man Tốt x2 Đội Man Tù Trưởng x1 Lan Man Tù Trưởng x1)
Chiến đấu thắng lợi vào phú hộ Tam Giang đối thoại Đóa Tu Đại Vương vào chiến đấu với Đóa Tu Đại Vương Man Binh Tam Giang x9 (tiếp viện Man Binh Tam Giang x9).
Chiến đấu thắng lợi đối thoại thì hoàn thành nhiệm vụ.

Tên Q: Độc trì
ĐKNV: lv 25
Khu vực: Nam Trung, thành Vĩnh Xương
Vật phẩm nhận đc: (random) exp 0,3% P.Hoàng tương
Nội dung nhiệm vụ:
1. Vào thành Vĩnh Xương xảy ra đối thoại, lại nói chuyện với Tăng Tiểu Ca, đồng ý giúp đỡ.
2. Đến Hồ độc (map có Quỷ dược) xảy ra đối thoại, quay lại thành Vĩnh Xương nói chuyện Lang Trung, đồng ý đến Hồ độc (map có Mạnh lân) thu thập 8 nhánh ngai thảo.
3. Thu thập đủ quay lại nói chuyện Tăng Tiểu Ca, hoàn thành nhiệm vụ.


Tên Q: Lữ Khải kế thủ Vinh Xương
ĐKNV: hoàn thành Q Bản Đồ Tay Bình Nam
khu vực: Vĩnh Xương - Nam Trung.
Vật phẩm nhận đc : 4 con ĐPT + exp
Nhiệm vụ tiếp theo: Gia Cát Lượng điểm binh chinh Nam Man
Nội dung nhiệm vụ:
1. Đến gẫn Lữ Khải tại Vĩnh Xương thành xảy ra đối thoại.
2. Vào Quan phủ nói chuyện với Vương Khang.
3. Ra ngoài đi gần Lữ Khải, nói chuyện đồng ý giúp đỡ.
4. Đến Trại Việt Tuấn chiến đấu (bỏ chạy luôn)
5. Cẩm Đới Sơn đối thoại chiến đấu (bỏ chạy)
6. Đến bờ hồ Cẩm đới sơn (toạ độ 1062:187) , xong đi vào và chiến đâu thật (Binh Nam Trung x10,Ngạc Hoán Cao Định hỗ trợ).
7. Tìm giúp Lữ Khải 5 gỗ tùng đen (Dân Tộc Mộc - Rừng Triều Ca - Dự Châu), 5 miếng vải nhuộm (Trường An (14002), phú hộ Kiến Ninh (30101)) và 1 tấm da dày cứng (thùng đồ mỏ khoáng Sơn Hoàng Thất).
8. Kiếm đủ đến thành vĩnh Xương đối thoại Lữ Khải đồng ý trợ giúp
9. Đến ải lư tân, dùng búp bê nguỵ trang biến thành Lữ Khải đi vào chiến đấu..., chiến đấu thắng lợi đi tiếp ra sau ngôi nhà đối thoại Ung Khải tiếp tục chiến đấu, thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ...

Tên Q: Ngột Đột Cốt xuất chinh

ĐKNV: Hoàn thành nhiệm vụ Thổ an dữ đằng giáp và Chúc Dung phu nhân xuất trận
Địa điểm: Nước Ô Qua, Nam Trung
Vật phẩm nhận được: Kim tỏa phiến Ngột Đột Cốt
Nội dung nhiệm vụ:
1.Tới Ô Qua thạch thất đối thoại Ngột đột cốt đồng ý giúp đỡ.Đối thoại tiếp với Mạch Hoạch đồng ý đến Đào Hoa Độ.
2.Tiến tới Đào Hoa Độ ngay đầu cổng xảy đối thoại.Đến tọa độ 1000:780 xảy ra đối thoại chiến đấu với Ngụy Diên Ngự lâm quân Tây Phục x4( HP:5244 đặc kỹ:liên kích huyền ảnh thanh long).
3.Chiến đấu thắng lợi quay lại đầu cổng Đào Hoa Độ xảy ra đối thoại.Đối thoại 2 lần đồng ý tiến tới tọa độ 1000:780 chiến đấu với Ngụy Diên Ngự lâm quân Tây Thục x7.
4.Chiến đấu thắng lợi quay về đầu cửa Đào Hoa Độ đối thoại.Tiến tới 1000:780 Sĩ An xuất hiện đối thoại nhận được Ninh Tịnh Băng.
5.Trở về Ô Qua thạch đạo tìm đối thoại Lâu Man Nữ .Đến đường nhỏ Bàn Xà Cốc tại tọa độ 1247:407 đối thoại Mạch Hoạch chiến đấu với Ngụy Diên Mã Đại Trương Bào Anh Dũng Quan Hưng Phẫn Nộ Ngự lâm quân Tây Thục x5(tiếp viện Ngụy Diên phẫn nộ).
6.Chiến đấu thắng lợi đến đường nhỏ Bàn Xà(qua khu Tháp Lang) tại tọa độ 462:715 đối thoại Ngột Đột Cốt thì hoàn thành nhiệm vụ.

Tên Q: Nước làm hoa trôi
ĐKNV: lv 25
Địa điểm: Nước Ô Qua - đào hoa độ
Vật phẩm nhận được: kinh nghiệm 0.1%
Nhiệm vụ tiếp theo: Thất cầm Mạnh Hoạch
Nội dung nhiệm vụ:
Ta đến nước ô qua, lên phía trên đối thoại với Đằng binh giáp đồng ý giúp đỡ.
Lấy thùng nuớc gần đó đến đào hoa mộ đưa cho Giáp binh ô qua, giáp binh yêu cầu tìm 10 cánh hoa đào (gần đó luôn) đem về giao cho ông ta, nhận được thùng nước đầy
đem về nước ô qua nói chuyên với Đằng binh giáp hoàn thành nhiệm vụ.

Tên Q: Pháp đuổi beo
Địa điểm : Trại Bát Nạp - Nam Trung
ĐKNV : lv25
Vật phẩm nhận đc: Giáp Nam Man (def +31, agi -4, lv96), dự lưu ngọc (28 đ)x50, bột sừng nai x50, cây lựu x50, lệ chi x50, đại phúc thần x10.
Quá trình nhiệm vụ:
1.Đến trại Bát Nạp nc với Đại Quân Mộc Lộc, đồng ý giúp đỡ.
2.Đến động Phù Nam -Lĩnh Nam bắt Tử My Xà ( con rắn nhưng tên là động vật-lỗi dịch thuật), quay lại Trại Bát Nạp nc với Quân Mộc Lộc, xuất chiến Tử My Xà, chiến đấu với Tinh Binh Nam Man x10, chiến thắng đồng ý để My Túc Xà rời bỏ đội ngũ.
3.Đồng ý bắt Dã Phiêu Hổ (ở Nam Trung có n`), quay lại Trại Bát Nạp nc với Quân Mộc Lộc, xuất chiến Dã Phiêu Hổ, chiến đấu với Tinh Binh Nam Man x10, chiến thắng đồng ý để Dã Phiêu Hổ rời bỏ đội ngũ.
4.Đồng ý bắt Sơn Hầu Vương (Đỉnh núi Kiến An,tìm trên đó hoặc có thể làm Q Hoa Đà Ngũ Cầm Khí, trong quá trình chiến đấu cũng có thể bắt), quay lại Trại Bát Nạp nc với Quân Mộc Lộc, xuất chiến Sơn Hầu Vương, chiến đấu với Tinh Binh Nam Man x10, chiến thắng đồng ý để Sơn Hầu Vương rời bỏ đội ngũ.
5.Đồng ý Ngã Sư Man, đến Ô trình triệu trạc ngay ngoài cửa gặp. Bắt xong quay lại Trại Bát Nạp nc với Quân Mộc Lộc, xuất chiến Ngã Sư Man, chiến đấu với Tinh Binh Nam Man x10, chiến thắng đồng ý để Ngã Sư Man rời bỏ đội ngũ.
6.Đồng ý đến cung điện Ngân Khoáng Sơn nc với Mạnh Hoạch, đồng ý tìm 5 Định kim khôi (25 đ) ở mỏ đồng Trụ Sơn (địa đạo Trúc Sơn).
7.Tìm đủ đưa chó Mạnh Hoạch, Bạch tượng t cống gia nhập đội ngũ.
8.Trở lại nc với Đại Quân Mộc Lộc, Bạch tượng t cống ròi bỏ đội ngũ , chiến đấu với Đại Quân Mộc Lộc, Tinh Binh Nam Man x5, tử my xà, dã phiêu hổ, sơn hầu vương, ngã sư man. Chiến thắng hoàn thành nhiệm vụ.

Tên Q: Thổ An dữ đằng giáp
ĐKNV: Lv 25
Địa điểm: Nước Ô Qua - Nam Trung
Vật phẩm nhận được: kinh nghiệm (0.5%), thịt tim heo (Hp+126)x25
Nhiệm vụ tiếp theo: Thất cầm Mạnh Hoạch, Ngột Đột Cốt xuất chinh
Nội dung nhiệm vụ:
Đến nước Ô Qua đối thoại với Sĩ An đồng ý tìm 10 cái sơn giản thụ đằng.
Tìm đủ 10 cái sơn giản thụ đằng xong trở về đối thoại với Sĩ An đồng ý giúp đở.
Đến Vĩnh Xương thành đối thoại với Bác Vương đồng ý tìm 1 cái xương cọp.
Tìm xong 10 cái xương cọp giao cho Bác Vương nhận được Dầu của Vương Bá.
Trở về nước Ô Qua đối thoại với Sĩ An hoàn thành nhiệm vụ.

Ghi chú:
sơn giản thụ đằng (29274)
Khỉhoangnúisâu: tại map Khu Tháp Lang (30482) rớt sơn giản thụ đằng (29274)
Xương cọp (36005)
28062 Phiêu hổ vương: đánh rớt Xương cọp
30842 28062 1 770 740
30842 28062 2 1210 640
30842 28062 3 630 1340
30812 28062
30842 Vũ lâm 93 khu 2
30812 Rừng Việt Tuấn

Tên Q: Vương Tiểu Nhân và Dạ Miêu Tử
Địa điểm: Nam Trung
Điều kiện nhiệm vụ: chuyển sinh lv 25
Vật phẩm nhận được: Vũ khí + 39 atk + 500 HP + 2 Thuộc Tính, đẳng 105 & Đề Hồ Đơn*10.
Quá trình:
1. Tới Đường Ven Cẩm Đới Sơn tiếp xúc & nói chuyện với Vệ Đại Ca.
2. Tới Thành Vĩnh Xương, tại cửa vào nói chuyện với Vân Du Đạo Sĩ
3. Tiếp tục di chuyển tới Phú Hộ Vĩnh Xương, nói chuyện với Đường Lão Bác và nhận được Đào mộc kiếm
4. Đi tới Rừng ao âm u,tại cửa vào đối thoại với Vân Du Đạo Sĩ & phải cầm Đào Mộc Kiếm lên.
5. Tại 1562 1695, gặp & chiến đấu với Vương Tiểu Nhị.
6. Tại 2242 435, gặp & chiến đấu với Vương Tiểu Nhị.
7. Tại 762 935, gặp & chiến đấu với Vương Tiểu Nhị.
8. Tại 342 775, gặp & chiến đấu với Vương Tiểu Nhị.
9. Tại 322 1695, gặp & chiến đấu với Vương Tiểu Nhị.
10. Chiến đấu kết thúc, tháo Đào mộc kiếm trao trả cho Vân Du Đạo Sĩ thì hoàn thành nhiệm vụ.

Tên Q: Sơ cầm Mạnh Hoạch
ĐKNV: hoàn thành Q Đại chiến tam đỗng nguyên suất
Khu vực: rừng Vĩnh Xương - Nam Trung
Vật phẩm nhận được: kinh nghiệm (0.3%), băng lô long (tâm +7) x2
Nhiệm vụ tiếp theo: Tái cầm Mạnh Hoạch
Nội dung nhiệm vụ:
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Đại chiến tam đỗng nguyên suất, đối thoại với Gia Cát Lương đồng ý giúp đở.
Đi theo hướng trên bên trái của sơn đạo Vĩnh Xương (30942) (đi qua cây cầu gỗ) đối thoại và chiến đấu. Phải chịu đựng hơn 3 hiệp.
Kết thúc 3 hiệp xong, tiến hành trở về phí dưới bên trái theo tọa độ (2100,850) tiến hành đối thoại và chiến đấu. Phải chịu đựng hơn 3 hiệp.
Kết thúc 3 hiệp xong, tiếp tục trở về phí dưới bên trái theo tọa độ (650,850) (gần cây cầu gỗ) đối thoại đồng ý giúp đở: trong vòng 15 phút phải tìm được Mạnh Hoạch.
Đến tọa độ (1200,420) đối thoại và chiến đấu.
Chiến đấu thắng lợi, tiếp tục đến tọa độ (1840,740) đối thoại và chiến đấu.
Chiến đấu thắng lợi, tiếp tục đến tọa độ (2700,880) đối thoại và chiến đấu.
Chiến đấu thắng lợi, tiếp tục đến tọa độ (3020,570) đối thoại và chiến đấu.
Chiến đấu thắng lợi, kết thúc thời gian tìm Mạnh Hoạch. Tiếp tục đến đường nhỏ Vĩnh Xương đối thoại và chiến đấu.
Chiến đấu thắng lợi, đến Cẩm Đới Sơn tại tọa độ (502,935) đối thoại và chiến đấu.
Chiến đấu thắng lợi trở về Vĩnh Xương trại đối thoại với Gia Cát Lượng hoàn thành nhiệm vụ.

Tên Q: Tái cầm Mạnh Hoạch
ĐKNV: hoàn thành Q Sơ cầm Mạnh Hoạch
Khu vực: rừng Vĩnh Xương - Nam Trung
Vật phẩm nhận được: kinh nghiệm (1%)
Nhiệm vụ tiếp theo: Tam cầm Mạnh Hoạch
Nội dung nhiệm vụ:
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Sơ cầm Mạnh Hoạch, đối thoại với Gia Cát Lương đồng ý giúp đở.
Đến Cát Sông Lô 30948 tại tọa độ (2800,2700) đối thoại.
Trở về Vĩnh Xương trại đối thoại với Gia Cát Lượng đồng ý tìm Lữ Khải tại Cát Sông Lô 30948.
Tìm gặp lữ Khải xong quay về Vĩnh Xương trại đối thoại với Gia Cát Lượng, đồng ý tìm Mã Đại tại Cát Sông Lô 30948 tại tọa độ (2800,2700).
Đến đường nhỏ Hiệp Sơn 30461 tại tọa độ (496,486) đối thoại.
Tiếp tục đến đường nhỏ thung lũng 30467 tại tọa độ (409,525) đối thoại và chiến đấu.
Chiến đấu thắng lợi, trở về đường nhỏ Hiệp Sơn 30461 tại tọa độ (496,486) đối thoại với Mã Đại.
Tiếp tục đến đường nhỏ thung lũng 30467 tại tọa độ (409,525) đối thoại và chiến đấu.
Chiến đấu thắng lợi trở về Vĩnh Xương trại đối thoại với Gia Cát Lượng, tiếp tục đến Cát Sông Lô 30948 tại tọa độ (2800,2700) đối thoại hoàn thành nhiệm vụ.


Tên Q: Tam cầm Mạnh Hoạch
ĐKNV: hoàn thành Q Tái cầm Mạnh Hoạch
Khu vực: rừng Vĩnh Xương - Nam Trung
Vật phẩm nhận được: ngoại tộc bảo thạch, thi độc văn chương, huyễn ảnh vũ mao, toàn trì liệu phù x40
Nhiệm vụ tiếp theo: Tứ cầm Mạnh Hoạch
Nội dung nhiệm vụ:
Đến Vĩnh Xương trại đối thoại 2 lần với Gia Cát Lương đồng ý tìm giúp 20 lang đãng (khu vực Cát Sông Lô). Tìm xong trở về đối thoại với Gia Cát Lượng. Xong đối thoại tiếp với Mã Lụy và Lữ Khải. Tiếp tục đối thoại với Gia Cát Lượng 2 lần nhận được kế bắt Mạnh Đạt.
Đến Cát Sông Lô 30948 tại tọa độ (3122, 3035) (gần cầu gỗ) đối thoại với Mã Đại 3 lần, nhận được hòm ngụy trang, xong đối thoại tiếp với Mã Đại.
Sử dụng hòm ngụy trang để biến hình, sau đó đến chiến trưởng thung lũng 30466 tại tọa độ (1300, 560) đối thoại.
Đến Vĩnh Xương sơn đạo 30942 tại tọa độ (3044, 917) (gần cầu gỗ) đối thoại.
Tiếp tục đến Vĩnh Xương trại đối thoại 2 lần với Mạnh Ưu, Mạnh Ưu say gia nhập đội ngũ.
Cho Mạnh Ưu say xuất chiến, đến tọa độ (1150,1050) đối thoại và chiến đấu. Phải cầm cự quá 5 hiệp.
Chiến đấu kết thúc, đến Sơn đạo Vĩnh Xương (30942, 3068:981) (gần cầu gỗ) đối thoại, tiến hành chiến đấu. Phải cầm cự quá 7 hiệp.
Chiến đâu kết thúc, đến Cát Sông Lô (30948, 3042:2895) (gần cầu gỗ) đối thoại, tiến hành chiến đấu. Phải cầm cự quá 7 hiệp.
Chiến đấu kết thúc, đến Sông Lô (30948, 1562:1435) (trên đảo nhỏ) đối thoại Mạnh Ưu say rời bỏ đội ngũ. Tiếp tục warp gần đó, đối thoại và chiến đấu.
Chiến đấu thắng lợi trở về Vĩnh Xương Trại đối thoại 2 lần với Gia Cát Lượng hoàn thành nhiệm vụ.

View user profile foreverlove_nodie@yahoo.com
Tầng 37 on 27/5/2014, 16:48
avatar
Tham gia : 2009-08-16
Bài gửi : 6104
Point : 17526
Nhận thích : 2768
Biệt Danh : 风是最
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Các Q lấy Lông +9/10/11 & Tâm +11

Tâm +11 ,Tâm +10 ,Long +10:
Tên nhiệm vụ: Lữ Mông kế đồ Kinh Châu
Đknv: lv 25
Địa điểm: Dương Châu
Vật phẩm nhận được: Hi tinh vũ mao (??? + 10), Băng Thiên Niên (tâm + 10), Đề hồ đơn. (fixed)
Nhiệm vụ tiếp theo: Từ Hoảng trì viện
Nội dung nhiệm vụ:
1- Tại Trại Sài Tang (bên trong Trại Tử Song) đối thoại cùng Tôn Quyền.
2- Tới Đông Ngô Thủy Trại (Nơi có Lăng Thống đi tuần tra) đi tới X:1749 Y:801 đối thoại với Lữ Mông.
3- Quay về Sài Tang Trại đối thoại cùng Tôn Quyền.
4- Quay lại Đông Ngô Thủy Trại (Nơi có Lăng Thống đi tuần tra) đi tới X:1749 Y:801 đối thoại với Lữ Mông 2 lần & nhận được Thư từ chức.
3- Quay về Sài Tang Trại đối thoại cùng Tôn Quyền & chọn 1 trong 3 việc.
a/ Làm y phục giả trang thương nhân.
b/ Làm bè trú để có thể ẩn binh.
c/ Huấn luyện binh sĩ đánh côn Kinh Châu

Chọn a.
Tìm kiếm 20 vải lụa Giang Nam (mix ra từ vải dệt) quay lại đối thoại với Tôn Quyền thì hoàn thành nhiệm vụ.
Chọn b.
Tìm kiếm 20 gỗ dâu TX (Trấn Viễn Binh - rừng Dinh Châu - Việt Châu) hoặc mix từ gỗ LĐ
Chọn c.
Luyện Binh Giang Đông lên lv 60 quay lại đối thoại với Tôn Quyền. Cho Giang Đông Binh xuất chiến. Vào chiến đấu với Lữ Mông thì hoàn thành nhiệm vụ.


Tên Q: Từ Hoảng chi viện
ĐKNV: hoàn thành nhiệm vụ Lữ Mông kế đồ Kinh Châu
Địa điểm: Thành Đô - Ích Châu
Vật phẩm nhận được: Điêu Long Bảo Đao (Lv111, ATK + 28), hoặc Đao Cửu Hoàn (LV 114, ATK + 29) điểm kinh nghiệm 0,5%
Nhiệm vụ tiếp theo: Bạch Y độ giang
Nội dung nhiệm vụ:
- Đến đại điện Thành Đô (Ích Châu), đối thoại với Lưu Bị.
- Đến rừng An Lạc (Dương Châu), tọa độ 400:300, xảy ra đối thoại với Hoa Đà, Hoa Đà gia nhập đội ngũ.
- Đến tầng 2 Chu Thành Trại (Kinh Bắc), xảy ra đối thoại với Quan Bình, vào trong binh trướng đối thoại với Quan Bình.
- Tìm Đao nhọn (lò rèn thành Kiến Nghiệp), về đối thoại với Quan Bình.
- Ra khỏi binh trướng, xảy ra đối thoại.
- Quay lại binh trướng, đối thoại với Quan Bình.
- Đến tầng 3 Chu Thành Trại (Kinh Bắc), tọa độ 1500:1000, xảy ra đối thoại, vào chiến đấu với Từ Hoảng, Báo quân vệ x3.
- Chiến đấu thắng lợi, đến tọa độ 3300:450, xảy ra đối thoại.
- Đến tọa độ 1000:600, xảy ra đối thoại, vào chiến đấu với Từ Hoảng, Lữ Kiến, Từ Thương, Báo vệ quân x7, tăng viện Từ Hoảng phẫn nộ.
- Chiến đấu thắng lợi, đối thoại với Quan Bình thì hoàn thành nhiệm vụ.


Tên nhiệm vụ: Bạch Y độ giang
Đknv: hoàn thành nhiệm vụ Từ Hoảng chi viện
Địa điểm: trại Sài Tang - Dương Châu
Vật phẩm nhận được: thần hi băng tinh ( tâm +11)、 tam tư cẩm nang
Nhiệm vụ tiếp theo:Đại Chiến Phàn Thành
Nội dung nhiệm vụ:
1/.Đến tầng 3 Trại Sài Tang (map có phi trảo binh) đối thoại với Tôn Quyền đồng ý giúp đở nhận được thương nhân bố bào
2/.Mặc thương nhân bố bào đến Đông Ngô Thủy Trại(nơi có Lăng Thống tuần) tại tọa độ 1749:801 đối thoại lục Thương gia nhập đội ngũ của bạn
3/.Tới Phong Hỏa Đài ngay đầu cổng xảy ra đối thoại chờ hết 5p chạy lại đầu cổng xảy ra đối thoại.Cho Lục Thương xuất trận
4/.Đối thoại với Thủ Binh Phong Hỏa Đài vào chiến đấu với Thủ Binh Phong Hỏa Đài x2( được phép phân thân lục thương bị đánh chết vẫn tiếp tục trận đấu).
5/.Chiến đấu thắng lợi tiến vào trại Hướng Bàng xảy ra đối thoại chiến đấu với Thủ Binh Phong Hỏa Đài x5(được phép cởi bỏ Thương nhân bố bào)
6/.Chiến đấu thắng lợi vào trại Vương Bố xảy ra đối thoại chiến đấu với Vương Bố Thủ Binh Phong Hỏa Đài x4 Tinh Binh Phong Hỏa Đài x 5
7/.Chiến đấu thắng lợi đối thoại Lục Tốn thì hòan thành nhiệm vụ
Long +11:
Tên Q :Đại Thương Nhân Đỗ Lỗ Ni
ĐKNV: lv25
Địa điểm: Ti Lộ, thành Sa Lạt
Nhiệm vụ tiếp theo: Cường độ Ngọc Môn quan
Nội dung nhiệm vụ:
1. Đến Đường Lớn Sa Lạt Trong nhà trọ đối thoại Người Làng (Đỗ Lỗ Ni), đồng ý giúp đỡ
2. Đến mỏ khoáng Vu Châu kiếm giúp 10 miếng vàng ước hẹn ( Vàng ngón út 26 đ loại nhỏ ).
3. Mang đến cho Người Làng đồng ý kiếm giúp 5 cái hồng quang thủy tinh phát ra ánh sáng kì diệu (h.quang t.tinh 24 đ) +1 đá máu gà 25 đ
4. Ra ngoài cổng thành xảy ra đối thoại với Người Làng thì hoàn thành nv.
Vật phẩm nhận đc:Đao của Đ.L.NTên Quest: Cường độ Ngọc Môn quan
ĐKNV: hoàn thành nhiệm vụ Đại Thương Nhân Đỗ Lỗ Ni
Địa điểm: Lô Thành Y Ngô ( thành Y Ngô Lý)
Nhiệm vụ tiếp theo: Báo ơn của Đỗ Lỗ Ni
Nội dung nhiệm vụ:
1.Ðên cửa Y Ngô Lý thành nói chuyện với Người Làng (Đô Lỗ Ni) đồng ý giúp đỡ
2.Tiến vào trong thành nói chuyện với Đồn Điền Binh ở phía trước tiền trang đưa cho nó 100 ðồng thì nhận đc thông tin.
3. Đến ngôi nhà nhỏ ở quảng trường Y Ngô Lý (bên trái với Đồn Điền binh) nói chuyện với Lão Học Cứu,đưa cho ông ta cái đoản đao của Đỗ Lỗ Ni đồng ý giúp đỡ
4. Đến rừng Lục Châu (phía trên thành Y Ngô Lý) đánh Cường Hoá Quái (Đồn điền nông phu và Hương qua thôn cô) đc 2 quả dưa thơm Tây Vực,trở lại nói chuyện với Lão học cứu nhận đc Thông quan Chứng Minh và 4 quả dứa thơm tây Vực.
5.Trở lại cửa Y Ngô Lý thành nói chuyện với Đô Lỗ Ni,đến Ngọc môn quan nói chuyện chiến đấu với Thủ Quan sĩ tốt x6( phải hoàn thành trong 3 turn)
6. Chiến thắng là hoàn thành nhiệm vụ
Vật phẩm nhận: dứa thơm tây hoặc, Hải cốt của Đ.L. NiTên Q: Báo ơn của Đỗ Lỗ Ni
ĐKNV: hoàn thành Q Cường độ Ngọc Môn quan
Nhiệm vụ tiếp theo: Thiên chuỳ bách luyện
Địa điểm: Cự Duyên trại - Lương Châu.
Nội dung nhiệm vụ:
1. Đến Cự Duyên trại, Lương Châu xảy ra đối thoại với Đỗ Lỗ Ni, tuỳ theo thuộc tính nhân vật đồng ý thu thập:

* Hệ Hoả: quyên hồng thủy tinh x15 (khoáng cấp 8), bùa Phong Hoả Liêu Nguyên x5.
* Hệ Địa: anh hùng đảm x5 [Giao Châu, rừng Châu Nhai tầng 2 (gần thôn Quỳnh Sơn) - Câu Đao Tướng], bùa Thiên Địa x15
* Hệ Thuỷ: Âm hà hắc thạch x8 (lượm dưới Địa Ngục, thành Địa Phủ) bùa băng phong x12
* Hệ Phong: phong linh châu x2, bùa loạn kích x18

2. Thu thập đủ quay lại nói chuyện Đỗ Lỗ Ni, lượm Búa Bách Cân ở gần đó đưa cho ông ta.
3. Tiếp tục đưa Hải cốt của Đ.L. Ni cho ông ta, lập lức hoàn thành nhiệm vụ.
Vật phẩm nhận được: thần bí diện (công +7, mẫn +1,LV15)


Tên Q: Nguy Cơ Của Vườn Đào
Địa điểm : Kinh Nam , Đào Hoa Nguyên
Đknv : Hoàn thành nhiệm vụ Báo ân của Đỗ Lỗ Ni
Vật Phẩm nhận được: tuỳ trường hợp nhận được : trừng tứu vũ mao (?+9),Hi tinh vũ mao (?+10) nguyệt đậu vũ mao (?+11)
Quá trình nhiệm vụ:
1. Đến Đào Hoa Nguyên thôn đối thoại với A Quốc đồng ý giúp đỡ
2. Đến Trại Võ Lăng (450,850) gặp đối thoại vào chiến đấu với người làm dữ x4
3. Chiến đấu thắng lợi hậu đi tiếp (1050,800) gặp đối thoại, chiến đâu với người làm dữ x6
4. Chiến đấu thắng lợi đi tiếp (550,450) gặp đối thoại, chiến đâu với người làm dữ x6
5. Chiến đấu thắng lợi đi tiếp vào võ lăng trại 2 xảy ra đối thoại, chiến đâu với người làm dữ x8
6. Chiến đấu thắng lợi đi tiếp (650,550) xảy ra đối thoại, chiến đâu với người làm dữ x8
7. Chiến đấu thắng lợi đối thoại với Người Làng ( Đỗ Lỗ Ni ) . Về Đào Hoa Nguyên thôn đối thoại với A Quốc vào chiến đấu với tiểu túc tử, tuệ tuệ, hầu đại ma, cam khởi tiến hàng chiến đấu

Trường Hợp 1:
8. Chiến đấu thắng lợi lập tức hoàn thành nhiệm vụ .
Phần thưởng nhận được: Tuỳ trường hợp nhận được : siểm quang vũ mao (?+6), huyễn ảnh vũ mao (?+7) .

Trường Hợp 2 :
8. Thua trận ( bị đánh chết, không được chạy ), đối thoại tiếp đồng ý tìm Lưu Sư Phó, Nghệ Lão Gia và Hoàng Tiểu Ca
9. Đến thành môn trường sa đối thoại với Dương Phong , đến bao gia trang đối thoại với Nhị Lão Gia đến Mã Hoàng Tuý Mộ Nguyệt đối thoại với Huỳnh Tiểu Ca
10. Quay về Đào Hoa Nguyên thôn đối thoại với A Quốc lập tức hoàn thành nhiệm vụ.
2 Tâm +11:
Tên Q: Hưng binh Tào Tháo cướp Hán Trung
Khu vực: Việt Châu, thành Hứa Xương
ĐKNV: lv25
Vật phẩm nhận được: điểm kinh nghiệm nhiều(0.8%) [tùy trường hợp nhận được]tiên sơn linh sâm x25 thanh hồ dược thủy x25
Nhiệm vụ tiếp theo: Sơ chiến Hán Trung
Nội dung nhiệm vụ:
1. Đến hoàng cung Hứa Xương nói chuyện Tào Tháo, đồng ý giúp đỡ.
2. Đến cửa thành Trần Lưu nói chuyện Hạ Hầu Đôn, và đến Phạm Thủy Quan nói chuyện Tào Nhân.
3. Trở về Hứa Xương đến trước cửa nhà Tào Cửu (Tào Tháo) xảy ra đối thoại, tiến hành chiến đấu với Tào Nhân (trong 1 turn phải xong).
4. Thắng lợi đến hoàng cung Hứa Xương nói chuyện Tào Tháo hoàn thành nhiệm vụ.


Tên Q: Sơ chiến Hán Trung
ĐKVN: hoàn thành nhiệm vụ Hưng binh Tào Tháo cướp Hán Trung
Khu Vực: Việt Châu, thành Hứa Xương, Ích châu.
Vật phẩm nhận được: điểm kinh nghiệm nhiều(0.3%) [tùy trường hợp nhận được ]vải rồng ngũ chảo x10 20đ, thiêntầmtinh sa x10 19đ
Nhiệm vụ tiếp theo: Đoạt lấy Dương Bình Quan
Nội dung nhiệm vụ:
1. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Hưng binh Tào Tháo cướp Hán Trung, lập tức nói chuyện, đồng ý giúp đỡ.
2. Đến rừng Tạ Cúc tầng 4 ( đi từ Quan Trung xuống 1 lèo sẽ tới; từ Ích châu đi lên cũng được nhưng sẽ ngược ) tọa độ 4720-350 xảy ra đối thoại, tiến hành chiến đấu Dương Nhâm, Dương Bỉnh, Binh Ích châu x2, Binh Nam Trịnh x2.
3. Thắng lợi đến Bắc Sơn trại (núi Bắc Sơn, Ích châu) tọa độ 170-530 xảy ra đối thoại, đồng ý giúp đỡ.
4. Đi xuống gần cổng vào núi Bắc Sơn tọa độ 324-2369 xảy ra đối thoại, sau đó đi lên phía trên bên phải tọa độ 2135-421 xảy ra đối thoại, tiến hành chiến đấu với Dương Nhâm, Dương Bỉnh, Thục binh x2, Hán Trung binh x2 (phải kết thúc trong 5 turn)
5. Thắng lợi quay trở lại Bắc Sơn trại nói chuyện hoàn thành nhiệm vụ.


Tên Q: Đoạt lấy Dương Bình Quan
ĐKNV: hoàn thành nhiệm vụ Sơ chiến Hán Trung
Địa điểm: Ích Châu, Bắc Sơn trại
Vật phẩm nhận được: điểm kinh nghiệm nhiều(2%)
Nhiệm vụ tiếp theo: Bàng Đức đầu hàng
Nội dung nhiệm vụ:
1. Đến Bắc Sơn trại nói chuyện Tào Tháo 2 lần, đồng ý giúp đỡ.
2. Đến đường mòn Bắc Sơn (phía dưới bên phải) xảy ra đối thoại, sau đó nói chuyện Hạ Hầu Uyên, đồng ý giúp đỡ.
3. Tiến lên phía trước nói chuyện Tiểu Binh, sau đó vào trong trại nói chuyện Hạ Hầu Uyên, tiến hành chiến đấu Dương Nhâm, Ti Lộ BInh x2, Tuần cảnh kỵ x3.
4. Thắng lợi nói chuyện Hạ Hầu Uyên, sau đó ra cổng trại tọa độ 350-487 nói chuyện và chiến đấu với Dương BỈnh, Phong tốc kỵ x3, Quân truânbinh x4
5. Thắng lợi quay lại nói chuyện Hạ Hầu Uyên, sau đó đến Bắc Sơn trại nói chuyện Tào Tháo, đồng ý giúp đỡ.
6. Đến rừng Bắc Sơn tọa độ 449-363 xảy ra đối thoại, tiến hành chiến đấu với Dương Nhâm, Tuần cảnh kỵ x6, Quân truânbinh x3, tiếp viện Quân truânbinh x5, thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ.


Tên Q: Bàng Đức đầu hàng
ĐKNV: hoàn thành nhiệm vụ Đoạt lấy Dương Bình Quan
Địa điểm: Ích Châu, thành Nam Trịnh
Vật phẩm nhận được: Ngọc Phúc Lộc (exp x5, màu đỏ), đan dược đặc cấp x50
Nhiệm vụ tiếp theo: Khi Tào Tháo tấn công nước Hán
Nội dung nhiệm vụ:
1. Đến rừng Nam Trịnh tọa độ 560-550 xảy ra đối thoại, sau đó đi sang bên phải đến Nam Trịnh trại tọa độ 1000-600 xảy ra đối thoại, đồng ý giúp đỡ, nhận được kim yểm giáp. Đi xuống phía dưới nói chuyện Ông thợ lão, nhận được Nam Trịnh Giáp
2. Mặc Nam Trịnh Giáp tiến vào thành Nam Trịnh (nếu không mặc tại cửa thành chiến đấu binh Nam Trịnh x20) rồi đến phổ hộ nói chuyện Dương Tòng, sau đó quay lại rừng Nam Trịnh 560-550 xảy ra đối thoại, đồng ý giúp đỡ.
3. Đến con đường núi Nam Trịnh thì xuất hiện đối thoại và vào chiến đấu với bàng Đức, Liên Quyền Sĩ x2, Thiết Thương vệ sĩ x2 (Phải hoàn thành trong 3 hiệp). Thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ.

Dũng tướng Lương Châu-Bàng Đức sau khi thất lạc Mã Siêu liền đầu hàng theo hầu Trương Lỗ.Tào Tháo thấy Bàng Đức anh dũng hơn người muốn có ý thu phục Bàng Đức.Ông lấy của cải mua chuộc Dương Tòng để gièm pha Bàng Đức,mất Bàng Đức Dương Nhậm Dương Bỉnh.Trương Lỗ kô còn sức đánh lại Tào Tháo,Hán Trung gần như đã nằm trong tay của họ Tào

Tên Q: Khi Tào Tháo tấn công nước Hán
ĐKNV: hoàn thành nhiêm vụ Bàng Đức đầu hàng
Địa điểm: Ích Châu, Nam Trịnh trại
Vật phẩm nhận được: điểm kinh nghiệm nhiều(1%) [tùy trường hợp nhận được]LV96thuẫn kiếm (công +22、phòng +6) Đề hồ đơn x30
Nhiệm vụ tiếp theo: Ngõa khẩu đại chiến
Nội dung nhiệm vụ:
1. Đến Nam Trịnh trại phía trên bên phải nói chuyện Tào Tháo đồng ý giúp đỡ.
2. Đến rừng Nam Trịnh (850-750) nói chuyện Tào Tháo, sau đó tiến vào thành Nam Trịnh. Ở cửa thành nói chuyện Trương Vệ , tiến hành chiến đấu với Trương Vệ, binh Nam Trịnh, Thủ binh N.T (phải thắng lợi trong 5 hiệp)
3. Thắng lợi đi sang đường lớn Nam Trịnh (200-450) nói chuyện Trương Lỗ, tiến hành chiến đấu với Trương Lỗ, Trương Vệ, Diêm Phố, binh Nam Trịnh x5 (phải thắng lợi trong 5 hiệp)
4. Thắng lợi nói chuyện với Tào Tháo (nên di chuyển một chút sẽ thấy TT hiện ra), đồng ý giúp đỡ, tùy trường hợp nhận được quyên hồng thủy tinh, anh hùng đảm, âm hà hắc thạch, phong linh châu
5. Đến rừng Ba Sơn (bên trái núi Bắc Sơn) đi lên bên trái nói chuyện Trương Lỗ, đồng ý thỉnh cầu của Dương Tùng, nhận được Mật hàm Dương Tùng.
6. Đến Nam Trịnh Trại nói chuyện Tào Tháo, quay trở lại rừng Ba Sơn tiến hành chiến đấu Đỗ Hoạch, Phác Hồ, binh sĩ x8 tiến hành chiến đấu, tiếp viện Trương Lỗ
7. Thắng lợi đến tọa độ 1062-935 xảy ra đối thoại, hoàn thành nhiệm vụ


Tên Q: Ngõa khẩu đại chiến
ĐKNV: hoàn thành nhiệm vụ Khi Tào Tháo tấn công nước Hán
Địa điểm: Thành Đô – Ích Châu
Vật phẩm nhận được: Điểm kinh nghiệm nhiều (0.5%), ngẫu nhiên nhận được Bạch Xà Nộ (tri +31, nhanh nhẹn +4,LV50), Cẩm nang hồi ức, Cẩm nang tâm tư.
Nhiệm vụ tiếp theo: Trương Phi đấu Trương Hợp

Nội dung nhiệm vụ:
1.Vào Quan phủ Thành Đô nói chuyện với Gia Cát Lượng đồng ý giúp đỡ và nhận được Tương Thành Đô .
2.Đến Rừng Ngõa Khẩu theo hướng Tây Bắc đối thoại với Trương Phi đồng ý tìm giúp Búp bê người rơm (đi lòng vòng bên Nhị Châu bem ra, hoặc mua shop cho lành)
3.Sau khi tìm được thì quay về giao cho Trương Phi và di chuyển sang phải chiến đấu với Trương Cáp, Chinh Quân Giáo x5 (Trong 5 hiệp phải hoàn thành)
4.Sau khi chiến đấu thắng lợi thì quay về quan phủ thành Đô nói chuyện với Gia Cát Lượng thì hoàn thành nhiệm vụ.
[/color]

Tên Q : Trương Phi đấu với Trương Hợp
Đknv : Hoàn thành nhiệm vu Ngõa Khẩu Đại Chiến
Vật phẩm nhận được : Exp 2%
Nhiệm vụ tiếp theo : Hoàng Trung trí thủ Hà Manh Quan
Nội dung nhiệm vụ:
1/ Đến rừng Ngõa khẩu (map NghiêmHán CSĩ đối thoại với Tr.Phi , đồng ý giúp đỡ
2/ Đến Tiễn Độ Ngoã Khẩu tại 802:355 gặp đối thoại vào chiến đấu với Phục binh N.Khẩu x5 , tham chiến Phục binh N.Khẩu x5
3/Đến Tiễn Độ Ngoã Khẩu tại 1119:423 gặp đối thoại vào chiến đấu với Phục binh
N.Khẩu x6 , tham chiến Phục binh N.Khẩu x6
4/Đến Ngõa Khẩu Quan 555:777 gặp đối thoại vào chiến đấu với Trương Cáp ,Phục binh x5
5/ Về rừng Ngõa Khẩu đối thoại với Trương Phi
6/ Quay lại Ngõa Khẩu Quan 555:777 gặp đối thoại vào chiến đấu với Binh (cái thành) ,Phục Binh N.Khẩu x5 , tham chiến x4 , chiến đấu xong thì hoàn thành nhiệm vụ
Tên Q: Hoàng Trung trí thủ Hà Manh Quan
Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Trương Phi đấu Trương Cáp
Địa điểm: Thành Đô, Ích Châu
Vật phẩm nhận được: điểm kinh nghiệm 0,5%, thần hi băng tâm (tâm +11)x2
Nhiệm vụ tiếp theo: Đại phá núi Thiên Đãng
Nội dung nhiệm vụ:
Đến quan phủ Thành Đô đối thoại với Pháp Chính đồng ý giúp đở.
hoàng trung trí thủ gia manh quan
nhu hoàn thành 「 trương phi đấu trương cáp 」 đích nhâm vụ
1. tiền vãng thành đô quan phủ dữ pháp chánh giao đàm hậu , đáp ứng hiệp trợ 。
2. tiền vãng gia manh quan ( hoắc tuấn tràng cảnh ) dữ hoắc tuấn giao đàm hậu , tiền vãng gia manh sạn đạo 2 xúc phát kịch tình , hội dữ nam trịnh tinh binh x5 tiến hành chiến đấu 。
3. chiến đấu kết thúc hậu tiền vãng gia manh thụ lâm ( thiết xoa quân tràng cảnh ) xúc phát kịch tình , hội dữ hàn hạo 、 hạ hầu thượng 、 nam trịnh tinh binh x5 tiến hành chiến đấu ( thỉnh độn đào )。
4. chiến đấu kết thúc hậu tiền vãng gia manh sạn đạo lộ thượng xúc phát kịch tình , hội dữ hàn hạo 、 hạ hầu thượng 、 nam trịnh tinh binh x4 tiến hành chiến đấu ( thỉnh độn đào )。
5. chiến đấu kết thúc hậu tiền vãng gia manh sạn đạo 2 lộ thượng xúc phát kịch tình , hội dữ hàn hạo 、 hạ hầu thượng 、 nam trịnh tinh binh x5 tiến hành chiến đấu ( thỉnh độn đào )。
6. chiến đấu kết thúc hậu tiền vãng gia manh thụ lâm 2( mãnh khương tương tràng cảnh ) tả thượng truyện điểm xúc phát kịch tình , tiên tiến nhập truyện điểm tái phản hồi gia manh thụ lâm 2。
7. di động đáo (300,300) xúc phát kịch tình hậu , hội dữ hàn hạo 、 hạ hầu thượng 、 nam trịnh tinh binh x8 tiến hành chiến đấu 。
8. chiến đấu kết thúc hậu , tức khả hoàn thành nhâm vụ 。
hoạch đắc vật phẩm
kinh nghiệm trị nhược kiền (0.5%)、 thần hi băng tinh ( tâm +11)x2
bị chú
Lông +10:
Tên Q: Bản đồ tay Bình Nam
ĐKNV : lv 25
Khu vực : Thành Vĩnh Xương - Nam Trung
Vật phẩm nhận đc :điểm kinh nghiệm 0.8%, random Ỷ thiên kiếm (atk+30 agi+4), Chu binh pháp (int+30 atk+4)
Nhiệm vụ tiếp theo: Lữ Khải Kế Thủ Vĩnh Xương
Quá trình nv:
1.Đến thành Vĩnh Xương nói chuyện với Lữ Khải, đồng ý giúp đỡ, nói chuyện tiếp Lữ Khải gia nhập đội ngũ.
2.Đến Cẩm Đới Sơn (toạ độ 1000:500) nói chuyện và chiến đấu với Ngốc long dã nhân, xong đồng ý tìm 2 con ốc đá ( nhặt ngay đó) rùi đưa cho nó.
3.Đến đường nhỏ Hiệp Sơn 700:350 xảy ra đối thoại, xong rồi chiến đấu.
4.Đến Hồ Độc nói chuyện với Mạnh Lân, sau đó chiến đấu .
5.Đến đường nhỏ Bản Xà Cốc 600:900 đối thoại và chiến đấu với 1 đàn khỉ
6.Đến nước Ô Qua, vào ô qua thạch đạo 30551 (toạ độ 2250:300) nó chuyện với Gia tháp chọn "nói chuyện nhảm nhí", tiến đến gần Gia tháp nhận đc tình báo ô quan.
7.Trở về Vĩnh Xương đối thoại với Lữ Khải hoàn thành nhiệm vụ.


Tên Q: Lữ Khải kế thủ Vinh Xương
ĐKNV: hoàn thành Q Bản Đồ Tay Bình Nam
khu vực: Vĩnh Xương - Nam Trung.
Vật phẩm nhận đc : 4 con ĐPT + exp
Nhiệm vụ tiếp theo: Gia Cát Lượng điểm binh chinh Nam Man
Nội dung nhiệm vụ:
1. Đến gẫn Lữ Khải tại Vĩnh Xương thành xảy ra đối thoại.
2. Vào Quan phủ nói chuyện với Vương Khang.
3. Ra ngoài đi gần Lữ Khải, nói chuyện đồng ý giúp đỡ.
4. Đến Trại Việt Tuấn chiến đấu (bỏ chạy luôn)
5. Cẩm Đới Sơn đối thoại chiến đấu (bỏ chạy)
6. Đến bờ hồ Cẩm đới sơn (toạ độ 1062:187) , xong đi vào và chiến đâu thật (Binh Nam Trung x10,Ngạc Hoán Cao Định hỗ trợ).
7. Tìm giúp Lữ Khải 5 gỗ tùng đen (Dân Tộc Mộc - Rừng Triều Ca - Dự Châu), 5 miếng vải nhuộm (Trường An) và 1 tấm da dày cứng (mỏ khoáng Sơn Hoàng Thất).
8. Kiếm đủ đến thành vĩnh Xương đối thoại 2 lần với Lữ Khải đồng ý trợ giúp
9. Đến ải lư tân, dùng búp bê nguỵ trang biến thành Lữ Khải đi vào chiến đấu..., chiến đấu thắng lợi đi tiếp ra sau ngôi nhà đối thoại Ung Khải tiếp tục chiến đấu, thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ...


Tên Q: Gia Cát Lượng điểm binh chinh Nam Man
Nhiệm vụ tiếp theo: Đại chiến tam đỗng nguyên suất
địa khu
ích châu 、 thành đô thành
nhâm vụ điều kiện
nhu hoàn thành 「 lữ khải kế thủ vĩnh xương 」 đích nhâm vụ
nhâm vụ lưu trình
1. tiến nhập thừa tương phủ đích tương phủ nội đường dữ chư cát lượng giao đàm , tái tiến nhập thành đô đại điện dữ lưu thiện giao đàm hậu , đáp ứng hiệp trợ 。
2. tiền vãng nam trung chu đề thụ lâm quân trướng tiền dữ ngụy duyên giao đàm hậu , đáp ứng hiệp trợ 。
3. di động đáo (1600,1300) xúc phát giao đàm hậu , hội dữ ngạc hoán tiến hành chiến đấu ( nhu duy trì chiến đấu siêu quá ngũ hồi hợp )。
4. chiến đấu kết thúc hậu di động đáo hữu hạ truyện điểm phụ cận xúc phát giao đàm , hội dữ ngạc hoán 、 nam trung binh x2 tiến hành chiến đấu ( nhu tam hồi hợp nội hoàn thành )。
5. chiến đấu thắng lợi hậu phản hồi đáo quân trướng tiền xúc phát giao đàm , tái di động đáo hữu hạ truyện điểm phụ cận xúc phát , hội dữ nam trung binh x10( tăng viên : nam trung binh x10) tiến hành chiến đấu 。
6. chiến đấu thắng lợi phản hồi chu đề thụ lâm quân trướng tiền xúc phát giao đàm hậu , tái vu cai xử tùy ki tao ngộ chiến đấu tương khả nghi man binh võng la khởi lai 。
7. võng la thành công hậu phản hồi quân trướng tiền xúc phát giao đàm , đáp ứng hiệp trợ ( thủ đắc 「 nam trung bì giáp 」 tịnh trang bị )。
8. tiền vãng bàn giang vũ lâm tả thượng phương xúc phát giao đàm hậu , hội dữ ung khải tiến hành chiến đấu 。
9. chiến đấu thắng lợi hậu tương 「 nam trung bì giáp 」 tá hạ phản hồi chu đề thụ lâm quân trướng tiền xúc phát giao đàm , đáp ứng hiệp trợ ( trang bị 「 nam trung bì giáp 」)。
10. tiền vãng tang ca trại môn xúc phát giao đàm hậu , hội dữ chu bao 、 tang ca tráng sĩ x9 tiến hành chiến đấu 。
11. chiến đấu thắng lợi hậu tương 「 nam trung bì giáp 」 tá hạ phản hồi chu đề thụ lâm quân trướng tiền xúc phát giao đàm , tức khả hoàn thành nhâm vụ 。
hoạch đắc vật phẩm
hi tinh vũ mao (?+10)

View user profile foreverlove_nodie@yahoo.com
Tầng 38 on 5/7/2014, 15:29
avatar
Tham gia : 2009-08-16
Bài gửi : 6104
Point : 17526
Nhận thích : 2768
Biệt Danh : 风是最
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Pet địa rb 1 & 2

Lv 176 - KT Tư Mã Ý - Nơi thu phục: Quest Bộ mặt thật của Tư Mã Ý


Lv 150 - KT Đổng Trác - Nơi bắt: Thành Trường An - Quan Trung


Lv 134 - KT Mã Siêu - TTinh Mã Siêu


Lv 134 - Dương Tu - TT Dương Tu - Nơi bắt: Quán trà Lạc Dương


Lv 133 - Lỗ Ca - TTinh Lỗ Tạp - Nơi bắt: Thôn Khải Đạt Cách Lan - Đảo Nhị Châu


Lv 133 - KT của Tữ Thụ - TTinh Tự Thụ


Lv 131 - KT Bàng Đức - Nơi bắt: Thành Trường An


Lv 131 - KT Khảo Lỗ - Nơi bắt: Ngụy Quốc


Lv 130 - KT Trương Hợp - Nơi bắt: Tào Ngụy Trại - Kinh Bắc


Lv 130 - Trần Cung - TTinh TrầnCung - Nơi bắt: Quest: Trận chiến Kình Châu


Lv 129 - KT Phạm Sư Mạn


Lv 126 - KT Tào Tương - TTinh T Chương - Nơi bắt: Thành Hạ Phỉ - Từ Châu


Lv 126 - Thôi Diễm - TTinh ThôiDiễm - Nơi bắt: Thành Trần Lưu - Việt Châu


Lv 125 - Tống Kiến - TTinh TốngKiến - Nơi bắt: Bộ lạc Khương Nhân - Lương Châu


Lv 125 - KT Trương Nhậm - TT Trương Nhiệm


Lv 125 - KT Quan Tác


Lv 125 - KT Phạm Tầm


Lv 125 - KTThôiChâuBình - TTinh T C Bình - Nơi bắt: Rừng Tín Dương - Kinh Bắc


Lv 124 - KT Trương Lỗ - TTinh TrươngLỗ


Lv 123 - Tiểu Kim


Lv 121 - KT C.ập - Nơi bắt: Thôn Hà Sáo - Mông Cổ


Lv 121 - KT Nhan Lương - TTinh NhanLương - Nơi bắt: Hoàng Cung Diệp Thành - Dự Châu


Lv 120 - KT Trương Giác - TTinh Tr.Giác - Nơi bắt: Thành Cự Lộc - Dự Châu


Lv 117 - KT Văn Xẩu - TTinh Văn Xú - Nơi bắt: Hoàng Cung Diệp Thành - Dự Châu


Lv 117 - Thẩm Phối - TTinh Thẩm Phối - Nơi bắt: Con hẻm Diệp Thành - Dự Châu


Lv 115 - Mã Đại - TTinh Mã Đại


Lv 113 - KT Lưu Hòa - TTinh Lưu Hoa - Nơi bắt: Diệp Thành - Dự Châu


Lv 112 - KT Quách Hoài - Nơi bắt: Trại Kỳ Sơn - Lương Châu


Lv 111 - KT cao Thuận - TTinh CaoThuận - Nơi bắt: Gate Hổ Lao Quan


Lv 110 - KT Trương Nhượng - Nơi bắt: Thành Lạc Dương - Việt Châu


Lv 110 - Hoa Hùng - TTinh Hoa Hùng - Nơi bắt: Phạm Thủy Quan - Việt Châu


Lv 110 - KT của Lưu Bị - TT Lưu Bị - Nơi bắt: Trác Quận - U Châu


Lv 109 - KT Đổng Văn - Nơi bắt: Gate Hổ Lao Quan


Lv 109 - KT Sa Tuấn


Lv 106 - KTTưởngNghĩaCừ - TTinh TNghĩaCừ


Lv 106 - KT KimXuânHoa - TTinh T X Hoa - Nơi bắt: Thành Trần Lưu - Việt Châu


Lv 106 - KT Lý Dư - TTinh LýNho - Nơi bắt: Thành Lạc Dương - Việt Châu


Lv 105 - KT Đổng Việt - TT Đổng Việt - Nơi bắt: Thành Lạc Dương


Lv 104 - KT Nữ Vương - Nơi bắt: Diệp Thành - Dự Châu


Lv 103 - KT Đổng Chiêu - TTinhĐổngChiêu - Nơi bắt: Thành Hứa Xương - Việt Châu


Lv 102 - KT Đổng Hoàng - TTinh Đ Hoàng - Nơi bắt: Gate Hổ Lao Quan


Lv 101 - KTNghiêmBạchHổ - TTinh Ngh.Bạch - Nơi bắt: Gate Từ Châu - Giang Đông


Lv 100 - KT Võ Châu - TT Võ Châu - Nơi bắt: Trại Hợp Phỉ - Từ Châu


Lv 099 - KT Ngưu Phụ


Lv 096 - KT Lý Thuật - TTinh Lý Thuật


Lv 095 - KT Trương Tú


Lv 094 - KT Tiểu Kiều - TTinh TiểuKiều


Lv 094 - KT ThầnVuQuỳnh - TTinh TVQuỳnh - Nơi bắt: Diệp Thành - Dự Châu


Lv 094 - KT Phàn Trù


Lv 093 - Triệu.H.Cương - Nơi bắt: Sơn Động Triều Ca


Lv 093 - KT Dương Nhậm - Nơi bắt: Gate Tạ Cúc - Ích Châu


Lv 093 - KT Dương Phong - Nơi bắt: Thôn rượu Tuyền - Lương Châu


Lv 092 - KT Hàn Mãnh - TTinh Hàn Mãnh


Lv 092 - KT của cao Lãm - TTinh Cao Lãm - Nơi bắt: Gate U Châu sang Bình Châu


Lv 092 - KT Lưu Quý - TT Lưu Quý


Lv 092 - KT Quách Đồ - TTinh Quách Đồ


Lv 092 - KT TriệuNghiễm - TTinh TrNghiễm


Lv 092 - KT Diêm Phố - Nơi bắt: Thành Nam Trịnh - Ích Châu


Lv 091 - KT Lý Túc - TTinh Lý Túc - Nơi bắt: Phạm Thủy Quan - Việt Châu


Lv 091 - KT Từ Vinh


Lv 090 - KT Tả Linh - TTinh Tả Linh - Nơi bắt: Trại Trần Thương - Quan Trung


Lv 089 - KT Tô Do


Lv 089 - KT Triệu Ngung


Lv 088 - KT Dư Phu La - TTinh Ư Phù La - Nơi bắt: Quest: Thảo phạt khăn vàng


Lv 088 - Viên Thuật - Nơi bắt: Thọ Xuân - Từ Châu


Lv 088 - KT Ti Trạm - TTinh Ti Trạm


Lv 088 - KT Lôi Đồng


Lv 088 - KT Hà Quỳ - TTinh Hà Quỳ - Nơi bắt: Sơn động Thọ Xuân - Từ Châu


Lv 088 - KT Tân Bình - TTinh Tân Bình


Lv 082 - KT Phùng Kỷ - TTinh PhùngKỷ


Lv 082 - KT Đặng Chi - Nơi bắt: Thành Đô - Ích Châu


Lv 081 - KT Tự Hộc - TT Trù Hạo


Lv 079 - KT ThươngThăng - Nơi bắt: Thôn Đông Trị - Dương Châu


Lv 079 - KT Võ An Quốc - TT Võ Châu - Nơi bắt: Thành Bắc Hải - Thanh Châu


Lv 079 - KT Tập Trinh


Lv 079 - KT Khiên Chiêu - TTinh K Chiêu - Nơi bắt: Tào Ngụy Trại - Kinh Bắc


Lv 078 - KT Viên Thượng - TTinh V Thượng - Nơi bắt: Hoàng Cung Diệp Thành - Dự Châu


Lv 078 - KT Quản Hạt - TT Quản Hạt


Lv 078 - KT Lý Phu - TT Lý Phù


Lv 078 - KT Mã Tương


Lv 077 - KT Y Khai


Lv 076 - KT Tữ Tống


Lv 074 - KT Cao Can - Nơi bắt: Gate U Châu sang Bình Châu


Lv 073 - KT Thái Dương - TT Thái Dương


Lv 072 - KTTrươngMThành - TTinh TrMThành


Lv 070 - KT của Dư Độc - Nơi bắt: Rừng Đôn Khươu - Thanh Châu


Lv 069 - KT Dương Tùng - TT Dương Tùng - Nơi bắt: Thành Nam Trịnh - Ích Châu


Lv 068 - KT Tư Mã Lãng - TTinh TưMãLãng


Trương Mạn ThànhLast edited by DoMaurer on 15/8/2014, 17:52; edited 1 time in total

View user profile foreverlove_nodie@yahoo.com
Tầng 39 on 18/7/2014, 22:33
avatar
Tham gia : 2009-08-16
Bài gửi : 6104
Point : 17526
Nhận thích : 2768
Biệt Danh : 风是最
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Pet hỏa rb 1 & 2

Lv 171 - KT Bàng Thống - Nơi thu phục: Quest: Phụng sồ tài caoLv 150 - KT Tào Tháo - Nơi bắt: Diệp Thành


Lv 150 - KT Lữ Bố - Nơi bắt: Thành Trường An - Quan Trung


Lv 150 - KT Yêu Quỷ Vương - Có đc nhờ làm Q Quỷ Vương hoàn lương

Yêu Quỷ Vương rb bên server thu phí

Yêu Quỷ Vương rb bên server miễn phí


Lv 146 - KT Phổ Tịnh - Nơi bắt: Võ Đan Sơn - Kinh Bắc


Lv 135 - KT Quách Gia - TTinh QuáchGia - Nơi bắt: Trác Quận - U Châu


Lv 135 - KT Điển Vi - TTinh Điển Vi - Nơi bắt: Thành Hứa Xương - Việt Châu


Lv 134 - KT Trương Phi - TTinh Tr Phi - Nơi bắt: Trác Quận - U Châu


Lv 134 - KT Trương Liêu - TT Trương Liêu - Nơi bắt: Tào Ngụy Trại - Kinh Bắc


Lv 134 - Tào Xung - Nơi bắt: Diệp Thành - Dự Châu


Lv 132 - KT Từ Hoảng - Nơi bắt: Diệp Thành - Dự Châu


Lv 131 - KT Hứa Chử - Nơi bắt: Diệp Thành - Dự Châu


Lv 131 - KT Cửu Hoặc - TTinh Tuân Úc - Nơi bắt: Thành Trần Lưu - Việt Châu


Lv 131 - KT Khu Liên - Nơi bắt: Bất Lao Sơn - Lĩnh Nam


Lv 131 - KT Điền Phong - TTinhĐiềnPhong - Nơi bắt: Quan Độ Đại Trại - Việt Châu


Lv 131 - KT Chúc Dung - Nơi bắt : Ngân Kháng Sơn - Nam Trung (Thu phí)


Lv 130 - KT Na Âu - Nơi bắt: Ngụy Quốc


Lv 130 - KT Hạ Hầu Đôn - TTinh HạHầuĐôn - Nơi bắt: Thành Hứa Xương - Việt Châu


Lv 128 - KT Hạ HầuHuyên - Nơi bắt: Thành Hứa Xương - Việt Châu


Lv 127 - KT Trương Bao - Nơi bắt: Thôn Lương Trung - Ích Châu


Lv 125 - KT của Cửu Du - Nơi bắt: Diệp Thành - Dự Châu


Lv 124 - KT Bàng Dục - TTinh Bàng Dục - Nơi bắt: Thôn Rượu Tuyền - Lương Châu


Lv 117 - KT Phù La Hàn - Nơi bắt: Bộ lạc Tây Tiên Ti - Mông Cổ


Lv 115 - KT Trình Lập - TTinh Trình Dục - Nơi bắt: Diệp Thành - Dự Châu


Lv 115 - KT Gia Hủ - TTinh Giả Hủ - Nơi bắt: Thành Hứa Xương - Việt Châu


Lv 114 - KT Mã Lang - Nơi bắt: A Lí sơn thần mộc - Đảo nhỏ Nhị Châu


Lv 112 - Lạc Tiến - TTinh Nhạc Tấn - Nơi bắt: Thành Hứa Xương - Việt Châu


Lv 110 - KT Điển Mãn - TTinh Điển Mãn - Nơi bắt: Trại Hợp Phỉ - Từ Châu


Lv 108 - Cổ Quỳ - TTinh Giả Quỳ - Nơi bắt: Thành Thượng Đảng - Bình Châu


Lv 107 - KT TrươngTế - TTinh Tưởng Tễ - Nơi bắt: Thành Hứa Xương - Việt Châu


Lv 106 - Hoàng Phủ - TTinh H P Tung - Nơi bắt: Gate từ Từ Châu sang Việt Châu


Lv 105 - KT của Tào Phi - TTinh Tào Phi - Nơi bắt: Diệp Thành - Dự Châu


Lv 105 - Trần Quần - TTinhTrần Quần - Nơi bắt: Diệp Thành - Dự Châu


Lv 105 - KT Phụng Nhi - Nơi bắt: Thành Giang Linh - Kinh Bắc


Lv 105 - Hàn Đang - TTinh HànĐương - Nơi bắt: Thành Kiến Nghiệp - Dương Châu


Lv 104 - KT Tào Hồng - TTinh Tào Hồng - Nơi bắt: Diệp Thành - Dự Châu


Lv 103 - KT Triệu Ngang - Nơi bắt: Gate từ Lương Châu sang Tây Vực


Lv 103 - Tào Chân - TTinh Tào Chân - Nơi bắt: Tào Ngụy Trại - Kinh Bắc


Lv 103 - KT Bàng Hy - Nơi bắt: Sơn động Miên Trúc - Ích Châu


Lv 102 - Tào Hưu - Nơi bắt: Tào Ngụy Trại - Kinh Bắc


Lv 102 - KT Trương Lương - TTinh Tr Lương - Nơi bắt: Thành Cự Lộc - Dự Châu


Lv 102 - KTThànhCôngAnh - Nơi bắt: Gate từ Lương Châu sang Tây Vực


Lv 101 - KT của Dư Cấm - TTinh Vu Cấm - Nơi bắt: Thành Hứa Xương - Việt Châu


Lv 101 - KT Châu Phù - Nơi bắt: Thành Lâm Ấp - Lĩnh Nam - Quest Lâm Ấp kiến quốc


Lv 100 - KT của Lý Điển - TTinh Lý Điển - Nơi bắt: Tào Ngụy Trại - Kinh Bắc


Lv 100 - KT TônTh.Hương - Nơi bắt: Thành Kiến Nghiệp - Dương Châu


Lv 099 - KT Châu Quang - TT Chu Quang - Nơi bắt: Quest: Hoàn thành đại chiến


Lv 097 - KT HạHầuThượng - TT HHThượng - Nơi bắt: Hang động từ Việt Châu sang Kinh bắc


Lv 096 - KT Lý Quyết - Nơi bắt: Gate từ Việt Châu sang Trung Nguyên


Lv 095 - KT Xa Trụ - TTinh Xa Trụ - Nơi bắt: Thôn Linh La - Dương Châu


Lv 094 - KT Tào Thuần - TTinh TàoThuần - Nơi bắt: Gate từ Việt Châu sang Kinh Bắc


Lv 094 - KT của Di Di - Nơi bắt: Ngụy Quốc


Lv 094 - Hứa Du - TTinh Hứa Du - Nơi bắt: Diệp Thành - Dự Châu


Lv 093 - KT H.Thừa Ngạn - TTinh H T Ngạn - Nơi bắt: Thành Lan Dương - Kinh Bắc


Lv 093 - KT Thuần Huy - Nơi bắt: Thọ Xuân - Từ Châu


Lv 092 - KT Lưu Nhược - Nơi bắt: Sơn Động Cảnh Sơn - Kinh Bắc


Lv 092 - KT Lưu Triển - Nơi bắt: Sơn Động Cảnh Sơn - Kinh Bắc


Lv 092 - KT Phan Chương - TTinh P Chương - Nơi bắt: Gate Kinh Bắc sang Dương Châu


Lv 091 - KT Triệu Nga - Nơi bắt: Thôn Cao Động - Quan Trung


Lv 091 - KT Lữ Kiền - TTinh Lữ Kiền - Nơi bắt: Thành Hứa Xương - Việt Châu


Lv 091 - KT Ngô Chất - Nơi bắt: Rừng Kinh Triệu (đi từ Trung Nguyên sang Việt Châu)


Lv 090 - KT Đỗ Kì - TTinh Đỗ Kị - Nơi bắt: Gate từ Ích Châu sang Quan Trung


Lv 089 - KT Lương Tập - TTinh Lương Tập - Nơi bắt: Thành Hà Đông - Bình Châu


Lv 088 - KT Đặng Hiền - Nơi bắt: Ích Châu


Lv 088 - KT Trương Kí - TT TrươngKí - Nơi bắt: Cửa khẩu Mạnh Tân (bến Lạc Dương) - Việt Châu


Lv 087 - KT Trương Hỷ - Nơi bắt: Trại Hợp Phỉ - Từ Châu


Lv 086 - Hàn Hạo - TTinh Hàn Hạo - Nơi bắt: Tào Ngụy Trại - Kinh Bắc


Lv 085 - KT Điền Dự - TTinh Điền Dự - Nơi bắt: Nhai Môn Quan - Bình Châu


Lv 085 - KT LũKhuê - TTinh Lâu Khuê - Nơi bắt: Cửa khẩu Mạnh Tân (bến Lạc Dương) - Việt Châu


Lv 085 - KT Cao Nhu - TT Cao Nhu - Nơi bắt: Q Cẩm Mã Siêu xuất kích - Bình Châu


Lv 084 - KT Phó Cán - TTinh Phó Cán - Nơi bắt: Diệp Thành - Dự Châu


Lv 082 - KT Tiên Vu Phụ - Nơi bắt: Rừng Giang Lăng - Kinh Bắc


Lv 082 - Lý Thông - TTinh Lý Thông - Nơi bắt: Tào Ngụy Trại - Kinh Bắc


Lv 082 - KT Trần Kiểu - TTinh TrầnKiểu - Nơi bắt: Từ Châu


Lv 081 - KT H.Đạo Vinh - TT Hình.Đ.Vinh - Nơi bắt: Kinh Nam


Lv 078 - KT Thái Văn Cơ - TTinh TháiVănCơ - Nơi bắt: Diệp Thành - Dự Châu


Lv 078 - KT Trịnh Hồn - Nơi bắt: Trại Lưu Chương - Ích Châu


Lv 078 - KT Vương Liên - Nơi bắt: Trại Lưu Chương - Ích Châu


Lv 077 - KT Tần Tất - Nơi bắt: Thành Đô - Ích Châu


Lv 077 - KT Vi Khang - Nơi bắt: Thôn Ký Huyện - Lương Châu


Lv 076 - KT Chung Diêu - TTinh C Diêu - Nơi bắt: Thành Hứa Xương - Việt Châu


Lv 074 - KT Lộ Chiêu - TTinh Lộ Chiêu - Nơi bắt: Diệp Thành - Dự Châu


Lv 073 - KT Sử Hoán - TTinh Sử Hoán - Nơi bắt: Gate bến Mạnh Tân - Lạc Dương


Lv 073 - Diêm Nhu - TTinh Diêm Nhu - Nơi bắt: Thành Hứa Xương - Việt Châu


Lv 072 - KT Bộ Trắc - TT Bộ Trắc - Nơi bắt: Thành Kiến Nghiệp - Dương Châu


Lv 070 - KT Chu Trị - TT Chu Trị - Nơi bắt: Thành Ngô Quận - Dương Châu


Lv 069 - KT Châu Linh - TTinh Chu Linh - Nơi bắt: Thành Hứa Xương - Việt Châu


Lv 065 - KT C.TônKhuyến - Nơi bắt: U Châu


Lv 064 - KT Cố Ung - TT Cố Nhung - Nơi bắt: Thôn Linh La - Dương Châu


Lv 057 - KT Tưởng Cang - Nơi bắt: Hiệp Thạch Sơn - Từ Châu


Lv 049 - KT của Thân Bỉ - Nơi bắt: Diệp Thành - Dự Châu


Lv 047 - KT Trần Đăng - TTinh TrầnĐăng - Nơi bắt: Thành Hạ Phỉ - Từ Châu


Lv 043 - KT Âu Lực Cư - Nơi bắt: Vùng tuyết quan ngoại - U Châu


Lv 040 - KT Tôn Trọng - Nơi bắt: Thành Cự Lộc - Dự Châu


Lv 033 - KT Bành Nguyên - Nơi bắt: Thôn Vọng Bình - Liêu Đông


Lv 032 - KT Quản Ninh - TTinh QuảnNinh - Nơi bắt: Vùng tuyết quan ngoại - U ChâuLast edited by DoMaurer on 12/8/2014, 17:02; edited 1 time in total

View user profile foreverlove_nodie@yahoo.com
Tầng 40 on 18/7/2014, 22:34

Re: TS Online Private Link download Client Phiên bản Việt Nam 100% - ts.phutu.vn

Go to page : Previous  1, 2, 3  NextTên truy cập