Đăng ký

avatar
Tham gia : 2014-07-18
Bài gửi : 780
Point : 821
Nhận thích : 0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

[wWw.PhongVan24h.Com] Thông Báo Open Beta S4 Phong Vân Vào Lúc 19h00 16/11/2016.


Thời gian openbeta: 19h00 16/11/2016
Thông tin server : S4 Thái Sơn
Trích dẫn nội dung:
Trang chủ : http://phongvan24h.com/home/
Đăng Ký: http://phongvan24h.com/user/dangky.php
Đăng Nhập : http://phongvan24h.com/user/dangnhap.php

Cam kết từ BQT :
Trích dẫn nội dung:
● Không can thiệp bất cứ gì liên quan đến EXP cũng như trang bị của gamer trong game
●Không bán bất cứ gì trong game

● Game được mở ra nhằm giúp cho game thủ giải trí hoặc có những giây phút hồi ức khi quay lại tựa game cũ

● Game chỉ lấy đủ vốn duy trì chứ không ra mắt nhằm hút máu game thủ

View user profile
Tầng 1 on 15/11/2016, 01:03
avatar
Tham gia : 2014-07-18
Bài gửi : 780
Point : 821
Nhận thích : 0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [wWw.PhongVan24h.Com] Thông Báo Open Beta S4 Phong Vân Vào Lúc 19h00 16/11/2016.

Thời gian openbeta: 19h00 16/11/2016
Thông tin server : S4 Thái Sơn
Trích dẫn nội dung:
Trang chủ : http://phongvan24h.com/home/
Đăng Ký: http://phongvan24h.com/user/dangky.php
Đăng Nhập : http://phongvan24h.com/user/dangnhap.php

View user profile
Tầng 2 on 15/11/2016, 09:11
avatar
Tham gia : 2014-07-18
Bài gửi : 780
Point : 821
Nhận thích : 0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [wWw.PhongVan24h.Com] Thông Báo Open Beta S4 Phong Vân Vào Lúc 19h00 16/11/2016.


Thời gian openbeta: 19h00 16/11/2016
Thông tin server : S4 Thái Sơn
Trích dẫn nội dung:
Trang chủ : http://phongvan24h.com/home/
Đăng Ký: http://phongvan24h.com/user/dangky.php
Đăng Nhập : http://phongvan24h.com/user/dangnhap.php

View user profile
Tầng 3 on 15/11/2016, 18:24
avatar
Tham gia : 2014-07-18
Bài gửi : 780
Point : 821
Nhận thích : 0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [wWw.PhongVan24h.Com] Thông Báo Open Beta S4 Phong Vân Vào Lúc 19h00 16/11/2016.

Thời gian openbeta: 19h00 16/11/2016
Thông tin server : S4 Thái Sơn
Trích dẫn nội dung:
Trang chủ : http://phongvan24h.com/home/
Đăng Ký: http://phongvan24h.com/user/dangky.php
Đăng Nhập : http://phongvan24h.com/user/dangnhap.php

View user profile
Tầng 4 on 16/11/2016, 10:39
avatar
Tham gia : 2014-07-18
Bài gửi : 780
Point : 821
Nhận thích : 0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [wWw.PhongVan24h.Com] Thông Báo Open Beta S4 Phong Vân Vào Lúc 19h00 16/11/2016.

Thời gian openbeta: 19h00 16/11/2016
Thông tin server : S4 Thái Sơn
Trích dẫn nội dung:
Trang chủ : http://phongvan24h.com/home/
Đăng Ký: http://phongvan24h.com/user/dangky.php
Đăng Nhập : http://phongvan24h.com/user/dangnhap.php

View user profile
Tầng 5 on 16/11/2016, 18:56
avatar
Tham gia : 2014-07-18
Bài gửi : 780
Point : 821
Nhận thích : 0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [wWw.PhongVan24h.Com] Thông Báo Open Beta S4 Phong Vân Vào Lúc 19h00 16/11/2016.

Thời gian openbeta: 19h00 16/11/2016
Thông tin server : S4 Thái Sơn
Trích dẫn nội dung:
Trang chủ : http://phongvan24h.com/home/
Đăng Ký: http://phongvan24h.com/user/dangky.php
Đăng Nhập : http://phongvan24h.com/user/dangnhap.php

View user profile
Tầng 6 on 17/11/2016, 22:33

Re: [wWw.PhongVan24h.Com] Thông Báo Open Beta S4 Phong Vân Vào Lúc 19h00 16/11/2016.Tên truy cập