Đăng ký

avatar
Tham gia : 2013-10-08
Bài gửi : 545
Point : 646
Nhận thích : 2
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

TL-VƯƠNG QUYỀN (cc) CHÍNH THƯC TEST 13H T5 08/12 -OPEN 13H CN 11/12/2016 CHUẨN C

THIÊN LONG VƯƠNG QUYỀN CẦY QUỐC CHÍNH THỨC RA MĂT MÁY CHỦ MỚI

- Test máy chủ Vương Quyền vào lúc : 13:00 08/12/2016
- OPEN máy chủ Vương Quyền vào lúc : 13:00 11/12/2016

- Trang chủ : http://tl-vuongquyen.com/news
- Đăng kí : http://tl-vuongquyen.com/id/
- Download : http://tl-vuongquyen.com/taigame/
- Fanpage : https://www.facebook.com/TLBBSLK/
----------------------------------------------------------------------
Thể loại : Cày Cuốc - Free ngọc 4 Không Bán Ngọc , CCHTP . Săn là có tất cả
- Thông Tin Server
- Miễn Phí 99,99% - Chuẩn cày cuốc 100% - Sử dụng phiên bản Thiên Mệnh Anh Hùng
- Săn Boss . Và Đi PB Là Có Tất Cả
- Sài Đồ Chế 9x Khi Open . Không Điêu Văn Trang Bị
- Đầy đủ các map BOSS : Thao Nguyên - Thương Sơn - Vô Di .v.v
- Các map BOSS tự do : Hậu hoa viên - Thiên kiếp lâu
- Map BOSS dành riêng cho các nhân vật level < 100 (99 98 97 > 1 ) Quân Thiên Vương Lăng
- Cập nhật các phó bản : Binh thánh kì trận - Thiếu thất sơn - Sát tinh - Ác tặc - Ác bá
View user profile
Tầng 1 on 6/12/2016, 21:29
avatar
Tham gia : 2013-10-08
Bài gửi : 545
Point : 646
Nhận thích : 2
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

http://www.phutu.vn/t74380-tl-chien-than-cc-ra-mat-may-chu-tuyet-inh-pk-san-o-de

http://www.phutu.vn/t74380-tl-chien-than-cc-ra-mat-may-chu-tuyet-inh-pk-san-o-de-dang-even-phong-p#1326365

View user profile
Tầng 2 on 7/12/2016, 09:23
avatar
Tham gia : 2013-10-08
Bài gửi : 545
Point : 646
Nhận thích : 2
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: TL-VƯƠNG QUYỀN (cc) CHÍNH THƯC TEST 13H T5 08/12 -OPEN 13H CN 11/12/2016 CHUẨN C

http://www.phutu.vn/t74389-tl-vuong-quyen-cc-chinh-thuc-test-13h-t5-08-12-open-13h-cn-11-12-2016-chuan-c#1326410

View user profile
Tầng 3 on 7/12/2016, 18:57
avatar
Tham gia : 2013-10-08
Bài gửi : 545
Point : 646
Nhận thích : 2
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: TL-VƯƠNG QUYỀN (cc) CHÍNH THƯC TEST 13H T5 08/12 -OPEN 13H CN 11/12/2016 CHUẨN C

http://www.phutu.vn/t74389-tl-vuong-quyen-cc-chinh-thuc-test-13h-t5-08-12-open-13h-cn-11-12-2016-chuan-c#1326410

View user profile
Tầng 4 on 8/12/2016, 11:25
avatar
Tham gia : 2013-10-08
Bài gửi : 545
Point : 646
Nhận thích : 2
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: TL-VƯƠNG QUYỀN (cc) CHÍNH THƯC TEST 13H T5 08/12 -OPEN 13H CN 11/12/2016 CHUẨN C

http://www.phutu.vn/t74389-tl-vuong-quyen-cc-chinh-thuc-test-13h-t5-08-12-open-13h-cn-11-12-2016-chuan-c#1326410

View user profile
Tầng 5 on 8/12/2016, 17:58
avatar
Tham gia : 2013-10-08
Bài gửi : 545
Point : 646
Nhận thích : 2
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: TL-VƯƠNG QUYỀN (cc) CHÍNH THƯC TEST 13H T5 08/12 -OPEN 13H CN 11/12/2016 CHUẨN C

http://www.phutu.vn/t74389-tl-vuong-quyen-cc-chinh-thuc-test-13h-t5-08-12-open-13h-cn-11-12-2016-chuan-c#1326410

View user profile
Tầng 6 on 9/12/2016, 12:55
avatar
Tham gia : 2013-10-08
Bài gửi : 545
Point : 646
Nhận thích : 2
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: TL-VƯƠNG QUYỀN (cc) CHÍNH THƯC TEST 13H T5 08/12 -OPEN 13H CN 11/12/2016 CHUẨN C

http://www.phutu.vn/t74389-tl-vuong-quyen-cc-chinh-thuc-test-13h-t5-08-12-open-13h-cn-11-12-2016-chuan-c#1326410

View user profile
Tầng 7 on 10/12/2016, 11:22
avatar
Tham gia : 2013-10-08
Bài gửi : 545
Point : 646
Nhận thích : 2
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

http://www.phutu.vn/t74389-tl-vuong-quyen-cc-chinh-thuc-test-13h-t5-08-12-open-1

http://www.phutu.vn/t74389-tl-vuong-quyen-cc-chinh-thuc-test-13h-t5-08-12-open-13h-cn-11-12-2016-chuan-c#1326410

View user profile
Tầng 8 on 10/12/2016, 17:39
avatar
Tham gia : 2013-10-08
Bài gửi : 545
Point : 646
Nhận thích : 2
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

http://www.phutu.vn/t74389-tl-vuong-quyen-cc-chinh-thuc-test-13h-t5-08-12-open-1

http://www.phutu.vn/t74389-tl-vuong-quyen-cc-chinh-thuc-test-13h-t5-08-12-open-13h-cn-11-12-2016-chuan-c#1326410

View user profile
Tầng 9 on 11/12/2016, 09:02
avatar
Tham gia : 2013-10-08
Bài gửi : 545
Point : 646
Nhận thích : 2
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: TL-VƯƠNG QUYỀN (cc) CHÍNH THƯC TEST 13H T5 08/12 -OPEN 13H CN 11/12/2016 CHUẨN C

http://www.phutu.vn/t74389-tl-vuong-quyen-cc-chinh-thuc-test-13h-t5-08-12-open-13h-cn-11-12-2016-chuan-c#1326410

View user profile
Tầng 10 on 11/12/2016, 09:06

Re: TL-VƯƠNG QUYỀN (cc) CHÍNH THƯC TEST 13H T5 08/12 -OPEN 13H CN 11/12/2016 CHUẨN CTên truy cập