Đăng ký

avatar
Tham gia : 2013-10-26
Bài gửi : 19
Point : 38
Nhận thích : 24
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Map Herodefense Tàu Trận chiến Ghost update ép đồ

Map và Replay: https://drive.google.com/open?id=0B2r0MwbEOXBdc3otOVNJb2U5dzg
Đường dẫn map: WarcraftIII\maps\Download
Đường dẫn xem Rep: WarcraftIII\replay
Sơ lược về map

Reset và ép khiên trừ giáp fam lúc đầu

Ép đồ

Unlock Boss


Ae chơi vui vẻ nhé!!!

View user profile
Tầng 1 on 27/7/2017, 13:55


Tên truy cập