Đăng ký

avatar
Tham gia : 2018-01-06
Bài gửi : 2
Point : 0
Nhận thích : 0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Tìm Link Map Trung Quốc hộ em

Map Defense Trung Quốc
Em nhớ khi ấn ESC sẽ đổi qua nhân vật 2 ấn tiếp trở lại nhân vật đầu. Mới đầu nhân vật mua đồ xong ra bãi sói fram lv và nhặt da rồi qua bãi nhện fram nhặt màng, úp đồ lên +5 cần đá trắng, khi lên 6 thì cần đá trắng + đá vàng
Cảm Ơn Nhiều cam on Ä‚n gạch Ä‚n gạch

View user profile
Tầng 1 on 6/1/2018, 19:44


Tên truy cập