Đăng ký

avatar
Tham gia : 2019-01-06
Bài gửi : 4
Point : 3
Nhận thích : 0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

cách ép đồ máp x hero siege 3.45rus

Đăng cho vui ae đừng ghạch đá X-X
=> Khiên trắng nhà9: s1( ring5k)+ s2(gem máu 8k)+ s3(tay str 7k
=> Khiên hồng: s2( 2 gem máu8k)+ s1( ring5k + khiên 4k)
=> Khiên cam: khiên hồng + s1(2 áo 20k)+ s2( ring10k + gem 40k)
=> Ao 30k: 2ring5k( s1+s2) + áo 20k (s1)
=> Áo lửa: s2( ngọc fire+ gem máu8k) + mũ 10k (s1)
=> Áo 130k nhà9: s3( rìu 35k) + khiên trắng + gem máu 40k (s2) + áo 30k
=> Áo 100 gỗ: s2 (2 gem máu 40k) áo 30k + s1 ( áo 20k)
=> Rìu lửa: s1( + búa 40k) ngọc fire + s3( rìu 35k )
=> Rìu 160k: 2 rìu 20k + búa 40k => mua x2
=> Búa 155k: 3 búa (s1) + s3 ( rìu 35k)
=> Kiếm 45k: 3 kiếm 15k
=> Kiếm 70k: kiếm 25k + s3( kiếm 35k) + s2 (10k mask of death)
=> Kiếm 90k: x3 kiếm 25k + s2 ngọc 15k
=> Kiếm 125k : kiếm 35k + 2 kiếm 45k
=> Rìu 100 gỗ: rìu 20k + rìu 35k + kiếm đôi 35k + công thức
=> Trượng 150 gỗ: rìu + kiếm đôi 35k + bàn tay phép 25k
=> Đồ 200 gỗ: s3 (80k) + bàn tay phép 25k + s2( ring 5k)
=> Đồ 120 gỗ: s2( ngọc 30k + gem máu 40k
=> Đồ 75 gỗ: s3( đồ 80k) mũ 10k (s1) + ngọc băng 10k
=> Trượng 110 gỗ: bàn tay phép 25k (s3)+ 2 kiếm 35k
=> Kiếm 110 gỗ: rìu lửa + kiếm đôi 35k + áo lửa
=> Bàn tay lửa nhà9: công thức + giày đỏ(s3) + claw 7k (s1) + bàn tay speed 5k
=> Ring 1500 nhà9: s2(ring mana+ mas 2500) + s3( áo 5k)
=> Công thức 10k nhà9: s3( ring 16k)+ s2( gem máu 8k)+ ring mana
=> Kiếm đôi nhà9: kiếm đôi 35k+ bàn tay lửa + kiếm 45k + s2( ring 13k)
=> Đồ80k( trượng phép) nhà9: ring 1500 +s3( bàn tay phép 25k) + s2 ( ngọc trắng 30k + ring 10k)
=> Đồ 180k nhà 9: s1( áo 20k) s3( ring80k) + x2 công thức 10k nhà 9
mau

View user profile
Tầng 1 on 6/1/2019, 17:29


Tên truy cập