Đăng ký

Go to page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next

gg-flyemirates
Tham gia : 2011-07-23
Bài gửi : 3789
Point : 1499
Nhận thích : 378
Biệt Danh : A Bi Văn Hóa
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

[Khủng Bố] Nơi post kết quả chiến với LM và xét công

Nơi post rep và kết quả của Khủng bố vs Liên minh DF
Cách post làm theo mẫu như thế này nhá
Làm theo mẫu có hình và replay
Ghi rõ các chứ vụ và người tham gia
Mẫu
[Khủng Bố] Nơi post kết quả chiến với LM và xét công Bi1210
replay : mediafire.com ?11ur75ltw8qjjmk
Đại tướng Mafia ra trận
Bao gồm :

Đại tướng FlyEmirates
Trung tướng Conga10x
Thiếu tướng G.stars...Regis( Kull)
Hạ sĩ : MasterRain

[Khủng Bố] Nơi post kết quả chiến với LM và xét công C1111112
Tàn sát Liên minh
Luật :
Cứ 3 rep tiêu diệt bọn Liên minh thăng 1 cấp
Cứ lên 1 cấp bậc thì tăng 3 rep
Hạ sĩ 3 , Trung sĩ 6 , Thượng sĩ 9 , Thiếu úy 12 , Thượng úy 16 , Đại úy 19 , Thiếu tá 22 , Trung tá 25 , Thượng tá 28 , Đại tá 30..hết.. cứ mỗi cấp tăng 3 rep :-"
Ngoài ra không nhất thiết phải đủ mà dựa vào đóng góp nữa..quy định rep thì quy định vậy thôi..Không đánh rớt chức hạ sĩ happy
Tối đa là Đại úy .. dựa vào nhiệt tình hoặc đóng góp cho Mafia
Đối với cấp trên Đại úy dựa vào đóng góp thăng chức nữa
Vui vui thì ta cho point :-"P/s : Thượng tướng SCVG.QueSam thống kê kết quả nhá..và xóa bài spam nhá và edit kết quả nhá...Tính kết quả tại đây..
Spam bị xóa nháLast edited by gg-flyemirates on 24/5/2012, 16:02; edited 1 time in total (Reason for editing : http://www.phutu.org)

Tầng 1 24/5/2012, 13:11
DT_ChanDoi2
Tham gia : 2012-02-06
Bài gửi : 1167
Point : -96
Nhận thích : 167
Biệt Danh : so sad
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Khủng Bố] Nơi post kết quả chiến với LM và xét công

[Khủng Bố] Nơi post kết quả chiến với LM và xét công Unti1561
Đại úy : OneHit....Lov3
Replay : mediafire.com ?9l93k5e1qoefux5
[Khủng Bố] Nơi post kết quả chiến với LM và xét công Imag1491Last edited by gg-flyemirates on 24/5/2012, 15:22; edited 3 times in total (Reason for editing : http://www.phutu.org)

Tầng 2 24/5/2012, 14:16
DT_ChanDoi2
Tham gia : 2012-02-06
Bài gửi : 1167
Point : -96
Nhận thích : 167
Biệt Danh : so sad
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Khủng Bố] Nơi post kết quả chiến với LM và xét công

[Khủng Bố] Nơi post kết quả chiến với LM và xét công Unti1564
Đại tá : OneHit....Lov3
Replay : mediafire.com ?wgrp9tv0b6k64pb
[Khủng Bố] Nơi post kết quả chiến với LM và xét công C12315Last edited by gg-flyemirates on 24/5/2012, 15:24; edited 3 times in total (Reason for editing : http://www.phutu.org)

Tầng 3 24/5/2012, 14:19
Quế Sàm
Tham gia : 2012-02-12
Bài gửi : 6517
Point : 33302
Nhận thích : 1210
Biệt Danh : SCVG.QueSam
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Khủng Bố] Nơi post kết quả chiến với LM và xét công

[Khủng Bố] Nơi post kết quả chiến với LM và xét công Wc3sc103
Thượng tướng : SCVG.QueSam
replay : mediafire.com ?5jlc1dc66sy4bt7
[Khủng Bố] Nơi post kết quả chiến với LM và xét công N112
Đột kích liên minhLast edited by gg-flyemirates on 24/5/2012, 15:43; edited 3 times in total (Reason for editing : http://www.phutu.org)

Tầng 4 24/5/2012, 14:36
†™Kẻ†™Ăn†™Xin†™
Tham gia : 2011-08-12
Bài gửi : 3205
Point : 3415
Nhận thích : 1527
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Khủng Bố] Nơi post kết quả chiến với LM và xét công

[Khủng Bố] Nơi post kết quả chiến với LM và xét công Unti1567
Replay : mediafire.com ?g3et8c1el30g7ss
Thiếu tướng : G.stars...Regis
[Khủng Bố] Nơi post kết quả chiến với LM và xét công M1234510Last edited by gg-flyemirates on 24/5/2012, 15:48; edited 3 times in total (Reason for editing : http://www.phutu.org)

Tầng 5 24/5/2012, 14:46
gg-flyemirates
Tham gia : 2011-07-23
Bài gửi : 3789
Point : 1499
Nhận thích : 378
Biệt Danh : A Bi Văn Hóa
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Khủng Bố] Nơi post kết quả chiến với LM và xét công

[Khủng Bố] Nơi post kết quả chiến với LM và xét công C12314
Đại tướng : Flyemirates
Thượng sĩ : Disney.Smile
Thượng sĩ : Wave_o.O
Replay : mediafire.com ?uvy49u9y2yroph8
[Khủng Bố] Nơi post kết quả chiến với LM và xét công N12310
Oanh tạc Liên minh

[Khủng Bố] Nơi post kết quả chiến với LM và xét công A7ea318016a1294303bd3044366f226a_45173027.eeee
Replay : mediafire.com ?yb9hbdah3ir533b
Thượng sĩ : Wiped_Angel
Trung sĩ : Wiped_Luffy
[Khủng Bố] Nơi post kết quả chiến với LM và xét công 330eb259202dc16baf0c7d1cbef430b1_45173691.yyyyyyy
Thượng sĩ : Wiped_Angel
Replay :http://www.mediafire.com/?hrt9q241o3y5w8f
[Khủng Bố] Nơi post kết quả chiến với LM và xét công C1111113Last edited by gg-flyemirates on 25/5/2012, 08:32; edited 7 times in total (Reason for editing : http://www.phutu.org)

Tầng 6 24/5/2012, 15:13
DT_ChanDoi2
Tham gia : 2012-02-06
Bài gửi : 1167
Point : -96
Nhận thích : 167
Biệt Danh : so sad
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Khủng Bố] Nơi post kết quả chiến với LM và xét công

[Khủng Bố] Nơi post kết quả chiến với LM và xét công Dada_b11[Khủng Bố] Nơi post kết quả chiến với LM và xét công Unti1572
Đại úy :OneHit....Lov3
Replay :http://www.mediafire.com/?uzb3u3nnqtof3zx
[Khủng Bố] Nơi post kết quả chiến với LM và xét công Imag1492
3 Trận mà mày Đại úy sẽ tính như sau :
Hạ sĩ 3 , Trung sĩ 6 , Thượng sĩ 9 , Thiếu úy 12 , Thượng úy 16 , Đại úy 19 , Thiếu tá 22 , Trung tá 25 , Thượng tá 28 , Đại tá 30..hết.. cứ mỗi cấp tăng 3 rep :-"
Ngoài ra không nhất thiết phải đủ mà dựa vào đóng góp nữa..quy định rep thì quy định vậy thôi..Không đánh rớt chức hạ sĩ happy
Tối đa là Đại úy .. dựa vào nhiệt tình hoặc đóng góp cho Mafia
Đối với cấp trên Đại úy dựa vào đóng góp nữa
Mà chụp chỗ sập nhà nhá :T
P/s: Đại tướngLast edited by gg-flyemirates on 24/5/2012, 16:00; edited 7 times in total (Reason for editing : http://www.phutu.org)

Tầng 7 24/5/2012, 15:48
gg-flyemirates
Tham gia : 2011-07-23
Bài gửi : 3789
Point : 1499
Nhận thích : 378
Biệt Danh : A Bi Văn Hóa
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Khủng Bố] Nơi post kết quả chiến với LM và xét công

gg-flyemirates wrote:Nơi post rep và kết quả của Khủng bố vs Liên minh DF
Cách post làm theo mẫu như thế này nhá
Làm theo mẫu có hình và replay
Ghi rõ các chứ vụ và người tham gia
Mẫu
[Khủng Bố] Nơi post kết quả chiến với LM và xét công Bi1210
replay : mediafire.com ?11ur75ltw8qjjmk
Đại tướng Mafia ra trận
Bao gồm :

Đại tướng FlyEmirates
Trung tướng Conga10x
Thiếu tướng G.stars...Regis( Kull)
Hạ sĩ : MasterRain

[Khủng Bố] Nơi post kết quả chiến với LM và xét công C1111112
Tàn sát Liên minh
Luật :
Cứ 3 rep tiêu diệt bọn Liên minh thăng 1 cấp
Cứ lên 1 cấp bậc thì tăng 3 rep
Hạ sĩ 3 , Trung sĩ 6 , Thượng sĩ 9 , Thiếu úy 12 , Thượng úy 16 , Đại úy 19 , Thiếu tá 22 , Trung tá 25 , Thượng tá 28 , Đại tá 30..hết.. cứ mỗi cấp tăng 3 rep :-"
Ngoài ra không nhất thiết phải đủ mà dựa vào đóng góp nữa..quy định rep thì quy định vậy thôi..Không đánh rớt chức hạ sĩ happy
Tối đa là Đại úy .. dựa vào nhiệt tình hoặc đóng góp cho Mafia
Đối với cấp trên Đại úy dựa vào đóng góp thăng chức nữa
Vui vui thì ta cho point :-"P/s : Thượng tướng SCVG.QueSam thống kê kết quả nhá..và xóa bài spam nhá và edit kết quả nhá...Tính kết quả tại đây..
Spam bị xóa nhá
Up...

Tầng 8 24/5/2012, 16:02
love4everNHMH
Tham gia : 2012-03-26
Bài gửi : 5693
Point : 1721
Nhận thích : 717
Biệt Danh : Gouenji
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Khủng Bố] Nơi post kết quả chiến với LM và xét công

[Khủng Bố] Nơi post kết quả chiến với LM và xét công Unti1573
Thượng sĩ : Disney.Fear
Thượng sĩ : Disney.Smile
Thượng sĩ : Wave_o.O
Thượng sĩ : Disney.Windy

Replay : mediafire.com ?341m4rcbuqdrz8d
[Khủng Bố] Nơi post kết quả chiến với LM và xét công M1233310Last edited by gg-flyemirates on 24/5/2012, 16:29; edited 4 times in total (Reason for editing : http://www.phutu.org)

0902703239
Tầng 9 24/5/2012, 16:24
gg-flyemirates
Tham gia : 2011-07-23
Bài gửi : 3789
Point : 1499
Nhận thích : 378
Biệt Danh : A Bi Văn Hóa
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Khủng Bố] Nơi post kết quả chiến với LM và xét công

Đã fix ... nhắc lại cấm spam chỉ post kết quả [Khủng Bố] Nơi post kết quả chiến với LM và xét công 4151853918
p/s : Vì 1 topic kết quả nhìn đẹp và hấp dẫn

[Khủng Bố] Nơi post kết quả chiến với LM và xét công Unti1584
Relay: mediafire.com ?jyaruxs568ch7n9
Thượng sĩ: Sex...Net

[Khủng Bố] Nơi post kết quả chiến với LM và xét công V111Last edited by gg-flyemirates on 25/5/2012, 09:07; edited 2 times in total (Reason for editing : http://www.phutu.org)

Tầng 10 24/5/2012, 16:27
†™Kẻ†™Ăn†™Xin†™
Tham gia : 2011-08-12
Bài gửi : 3205
Point : 3415
Nhận thích : 1527
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Khủng Bố] Nơi post kết quả chiến với LM và xét công

[Khủng Bố] Nơi post kết quả chiến với LM và xét công Unti1575
Thiếu Tướng : G.Stars..Regis
Hạ Sĩ : MasTer.RaiNy
Replay :www.mediafire.com/?5sn30g71f144905

[Khủng Bố] Nơi post kết quả chiến với LM và xét công C1213Last edited by gg-flyemirates on 24/5/2012, 18:01; edited 1 time in total (Reason for editing : http://www.phutu.org)

Tầng 11 24/5/2012, 17:49
gg-flyemirates
Tham gia : 2011-07-23
Bài gửi : 3789
Point : 1499
Nhận thích : 378
Biệt Danh : A Bi Văn Hóa
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Khủng Bố] Nơi post kết quả chiến với LM và xét công

Con lạy mấy bố..Đừng spam nữa @0 @0 @0 @0
Xóa mệt ah

Tầng 12 24/5/2012, 18:08
Air._.Blade
Tham gia : 2011-10-14
Bài gửi : 7730
Point : 750
Nhận thích : 602
Biệt Danh : Air._.Blade
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Khủng Bố] Nơi post kết quả chiến với LM và xét công


orimura Ichika wrote: tình hình là liên minh đã thua mafia toàn diện các mặt trận chắc sắp kết thúc cuộc chiến rồi ((=
Mới nhận đc cái này từ các anh LMDF
công nhận là chúng ta quá dữ dội [Khủng Bố] Nơi post kết quả chiến với LM và xét công 2441021649Last edited by gg-flyemirates on 24/5/2012, 18:13; edited 1 time in total (Reason for editing : http://www.phutu.org)

Tầng 13 24/5/2012, 18:11
gg-flyemirates
Tham gia : 2011-07-23
Bài gửi : 3789
Point : 1499
Nhận thích : 378
Biệt Danh : A Bi Văn Hóa
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Khủng Bố] Nơi post kết quả chiến với LM và xét công

Với 1 topic đi vào lịch sử như Khủng bố
Chưa đầy 24h mới 23h thời điểm này là : 5150 comment và 6332 view
1 kỷ lục áp đảo toàn diện..

Tầng 14 24/5/2012, 18:13
†™Kẻ†™Ăn†™Xin†™
Tham gia : 2011-08-12
Bài gửi : 3205
Point : 3415
Nhận thích : 1527
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Khủng Bố] Nơi post kết quả chiến với LM và xét công

[Khủng Bố] Nơi post kết quả chiến với LM và xét công Unti1576
Thiếu Tướng: G.Stars..Regis
Replay: mediafire.com ?srt0nfwk8wnw0a2
[Khủng Bố] Nơi post kết quả chiến với LM và xét công C133Last edited by gg-flyemirates on 24/5/2012, 18:39; edited 2 times in total (Reason for editing : http://www.phutu.org)

Tầng 15 24/5/2012, 18:35
†™Kẻ†™Ăn†™Xin†™
Tham gia : 2011-08-12
Bài gửi : 3205
Point : 3415
Nhận thích : 1527
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Khủng Bố] Nơi post kết quả chiến với LM và xét công

theo tui nghĩ liên minh nên kiếm nhân tài để đấu với MaFia đi đánh kiểu này nhàm woa
[Khủng Bố] Nơi post kết quả chiến với LM và xét công 3653465129

Tầng 16 24/5/2012, 18:42
L_M_K
Tham gia : 2012-01-26
Bài gửi : 2058
Point : 224
Nhận thích : 192
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Khủng Bố] Nơi post kết quả chiến với LM và xét công

thachdaucau123 wrote:theo tui nghĩ liên minh nên kiếm nhân tài để đấu với MaFia đi đánh kiểu này nhàm woa
[Khủng Bố] Nơi post kết quả chiến với LM và xét công 3653465129
]
đúng oy đó~~

Tầng 17 24/5/2012, 18:43
Chim Sẽ
Tham gia : 2012-02-03
Bài gửi : 2164
Point : -855
Nhận thích : 214
Biệt Danh : Py Xù ...
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Khủng Bố] Nơi post kết quả chiến với LM và xét công

Game 1:http://www.mediafire.com/?jyaruxs568ch7n9
Game 2:http://www.mediafire.com/download.php?h20j12nzshj70jm
Thượng sĩ :Sex...Net.hok bik úp hình [Khủng Bố] Nơi post kết quả chiến với LM và xét công 3346799722

Tầng 18 24/5/2012, 18:48
͇̿N͇͇̿̿I͇͇̿̿G͇͇̿̿H͇͇̿̿T͇̿
Tham gia : 2011-12-25
Bài gửi : 4543
Point : 17947
Nhận thích : 607
Biệt Danh : G.Star...
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Khủng Bố] Nơi post kết quả chiến với LM và xét công

chuẩn k cần chỉnh chỉ dc sữa

Tầng 19 24/5/2012, 18:49
†™Kẻ†™Ăn†™Xin†™
Tham gia : 2011-08-12
Bài gửi : 3205
Point : 3415
Nhận thích : 1527
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Khủng Bố] Nơi post kết quả chiến với LM và xét công

Sex....Net wrote:Game 1:http://www.mediafire.com/?jyaruxs568ch7n9
Game 2:http://www.mediafire.com/download.php?h20j12nzshj70jm
Thượng sĩ :Sex...Net.hok bik úp hình [Khủng Bố] Nơi post kết quả chiến với LM và xét công 3346799722
hok úp nó không thăng chức đâu

Tầng 20 24/5/2012, 18:50

Re: [Khủng Bố] Nơi post kết quả chiến với LM và xét công

Go to page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  NextTên truy cập