Đăng NhậpĐăng ký
Log inLog in  
 • RegisterRegister  
 • FAQFAQ  
 • HomeHome  
 • CalendarCalendar  
 • GalleryGallery  
 • MemberlistMemberlist  
 • SearchSearch  

 • +5
  [N]eed - [G]irl
  condinon12
  Hận Đàn Bà
  cuimapro141
  Bljndman
  9 posters
  Tham gia : 2011-04-10
  Bài gửi : 864
  Uy tín : 189
  Coins : 699
  Biệt Danh : TIS.Hades ( ID
  Bài viết đã tạo Kết bạn ChặnXem nội dụng của người này trong mục View user profile
  Bljndman

  không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan Good

  đặt biệt cầm khoái lang VS pháp sư hơi bị xoắn clan nào cẩn tuyển đánh thuê thì pm yahoo man_ny_baby

  Tham gia : 2011-06-20
  Bài gửi : 1412
  Uy tín : 545
  Coins : 737
  Biệt Danh : cuimapro151
  Bài viết đã tạo Kết bạn ChặnXem nội dụng của người này trong mục View user profile
  cuimapro141

  Re: không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan Good

  đặc chứ ko phải đặt không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan 558648084 , và đánh thường ar chứ ko chọn , 2 con đó toàn khủng kêu sao ko mạnh không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan 558648084 , nói chung là topic xàm không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan 3346799722

  Tham gia : 2011-06-16
  Bài gửi : 1538
  Uy tín : 367
  Coins : 1017
  Biệt Danh : acmehaipro
  Bài viết đã tạo Kết bạn ChặnXem nội dụng của người này trong mục View user profile
  Hận Đàn Bà

  Re: không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan Good

  xàm quá
  chã lẽ mỗi lần war clan phải pick những con đó mới đánh dc àk không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan 535820

  Tham gia : 2011-04-10
  Bài gửi : 864
  Uy tín : 189
  Coins : 699
  Biệt Danh : TIS.Hades ( ID
  Bài viết đã tạo Kết bạn ChặnXem nội dụng của người này trong mục View user profile
  Bljndman

  Re: không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan Good

  vãi *** các chú chém ghê gớm thế nói chung là đánh con nào cũng ok nhưng đặc biệt là 2 con đó hĩu chưa các má không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan 834823

  Tham gia : 2011-06-16
  Bài gửi : 1538
  Uy tín : 367
  Coins : 1017
  Biệt Danh : acmehaipro
  Bài viết đã tạo Kết bạn ChặnXem nội dụng của người này trong mục View user profile
  Hận Đàn Bà

  Re: không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan Good

  ồ thế àk không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan 3652407901

  Tham gia : 2011-06-13
  Bài gửi : 1996
  Uy tín : 189
  Coins : 9184
  Biệt Danh : Cloud.Hunter
  Bài viết đã tạo Kết bạn ChặnXem nội dụng của người này trong mục View user profile
  condinon12

  Re: không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan Good

  chém gió vãi đái không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan 876419 không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan 876419 không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan 876419 không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan 876419 không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan 876419 không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan 876419 không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan 876419 không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan 876419 không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan 876419 không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan 876419 không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan 876419 không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan 876419 không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan 876419 không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan 876419 không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan 876419 không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan 876419 không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan 876419 không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan 876419 không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan 876419 không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan 876419 không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan 876419 không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan 876419 không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan 876419 không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan 876419 không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan 876419 không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan 876419 không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan 876419 không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan 876419 không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan 876419 không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan 876419 không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan 876419 không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan 876419 không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan 876419 không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan 876419 không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan 876419 không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan 876419 không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan 876419 không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan 876419

  Tham gia : 2011-09-08
  Bài gửi : 1077
  Uy tín : 470
  Coins : 122
  Biệt Danh : Yuri.Oblivion
  Bài viết đã tạo Kết bạn ChặnXem nội dụng của người này trong mục View user profile
  avatar

  Re: không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan Good

  cuimapro141 wrote:đặc chứ ko phải đặt không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan 558648084 , và đánh thường ar chứ ko chọn , 2 con đó toàn khủng kêu sao ko mạnh không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan 558648084 , nói chung là topic xàm không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan 3346799722
  xàm thế nào anh cui cũng vào spam phát phải hem cùi

  Tham gia : 2011-08-18
  Bài gửi : 488
  Uy tín : 36
  Coins : 567
  Biệt Danh : Disney.Sun
  Bài viết đã tạo Kết bạn ChặnXem nội dụng của người này trong mục View user profile
  súp bờ men

  Re: không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan Good

  laughing .... ko có j` đặc sắc .... laughing ... ko wan tâm

  Tham gia : 2011-06-20
  Bài gửi : 1412
  Uy tín : 545
  Coins : 737
  Biệt Danh : cuimapro151
  Bài viết đã tạo Kết bạn ChặnXem nội dụng của người này trong mục View user profile
  cuimapro141

  Re: không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan Good

  đó là 1 nghệ thuật chú condinon à laughing

  Tham gia : 2011-04-23
  Bài gửi : 881
  Uy tín : 114
  Coins : 76
  Biệt Danh : Lov3.Dollar
  Bài viết đã tạo Kết bạn ChặnXem nội dụng của người này trong mục View user profile
  yoyo149

  Re: không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan Good

  Team mình cần Feeder hơn là ko gà ko pro chém chém chém chém chém không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan 876419 không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan 876419 không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan 876419 không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan 876419 không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan 876419 không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan 876419 không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan 876419 không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan 876419 không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan 876419 không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan 876419 không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan 876419 không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan 876419 không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan 876419 không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan 876419 không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan 876419 không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan 876419 không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan 876419 không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan 876419 không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan 876419 không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan 876419 không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan 876419 không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan 876419 không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan 876419

  Tham gia : 2011-10-06
  Bài gửi : 635
  Uy tín : 127
  Coins : 597
  Biệt Danh : I....Hung....I
  Bài viết đã tạo Kết bạn ChặnXem nội dụng của người này trong mục View user profile
  Axit.Clohidrit

  Re: không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan Good

  Cui chiu khó spam nhi đi đâu cũng gặp

  Tham gia : 2011-10-10
  Bài gửi : 139
  Uy tín : 8
  Coins : 200
  Biệt Danh : Axit.PhotPhoRit
  Bài viết đã tạo Kết bạn ChặnXem nội dụng của người này trong mục View user profile
  avatar

  Re: không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan Good

  Chưa có clan qua clan mình chơi nhé bạn có gì nhờ chobits test cho nhé .....

  Re: không gà không pro vừa đũ đánh kiếm clan Good

  Permissions in this forum:
  You cannot reply to topics in this forum