Đăng ký

lSltyle_Demon
Tham gia : 2012-06-08
Bài gửi : 64
Point : 219
Nhận thích : 1
Biệt Danh : lSltyle_Demon
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

xin vào clan

muốn xin vào clan mong chủ clan Death pm
y/h: lSltyle_Demon

Tầng 1 on 11/12/2012, 16:09
Shank Tóc Đỏ
Tham gia : 2011-11-22
Bài gửi : 6338
Point : 1319
Nhận thích : 832
Biệt Danh : F9.Clear.All
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: xin vào clan

gê qá :003

del.evils@yahoo.com
Tầng 2 on 11/12/2012, 16:14
[ Queen's ] Ji Yeon
Tham gia : 2011-10-08
Bài gửi : 4600
Point : 2530
Nhận thích : 2227
Biệt Danh : Ji Yeon
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: xin vào clan

ghê quá

Tầng 3 on 11/12/2012, 16:19
lSltyle_Demon
Tham gia : 2012-06-08
Bài gửi : 64
Point : 219
Nhận thích : 1
Biệt Danh : lSltyle_Demon
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: xin vào clan

[Queen's] DeL wrote:gê qá :003
ghê gì đâu xin vào clan thoy mà

Tầng 4 on 11/12/2012, 16:19
Pinz Eternal
Tham gia : 2012-01-24
Bài gửi : 8617
Point : 124594
Nhận thích : 1080
Biệt Danh : Pinz ` Eternal Huyề
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: xin vào clan

K tuyển mem
- Cảm ơn vì bạn thích clan mình happy

Tầng 5 on 11/12/2012, 16:32

Re: xin vào clanTên truy cập