Đăng ký

avatar
Tham gia : 2013-10-22
Bài gửi : 11
Point : 90
Nhận thích : 0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Clan All.My.life Tuyen Memr

nay mjnh lap clan All.My.life de moi` cac ban pro df vao va ket tinh huynh de.. de mjnh gang' bo trong clan  clan chi co 1 AD hien nay van chua co--- Nhung mun vao clan thi fai test clan tuyen 15 nguoi la Max  ko nhu clan I Max ai xin cung cho vao ga hay pro mjnh ko bik chi bik trong I Max 10 het 9 thang ga 
;]]  ai vao clan xin lien he iTsMe.Lis vao clan co nguoi test rieng va thuong xuyen onl Cus 1 de giao huu~ team ok hypnotized  con ai nick Clon thi khoi vao nhe chi choi 1 nick ai vao clan mjnh fai out het tat ca clan va de All.My.life hien ten trong Room la dc nho pm mjnh nhe;))

Tầng 1 22/10/2013, 20:23
Đạt Corby
Tham gia : 2011-09-05
Bài gửi : 3299
Point : 542
Nhận thích : 386
Biệt Danh : kOol life
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Clan All.My.life Tuyen Memr

Giai tan ngay hai

Tầng 2 23/10/2013, 09:04
trò đùa số phận
Tham gia : 2013-01-22
Bài gửi : 892
Point : 4352
Nhận thích : 10
Biệt Danh : Bá Đạo mem Phutu
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Clan All.My.life Tuyen Memr

Clan All.My.life Tuyen Memr  327221216

solider.alaska1102@yahoo.com
Tầng 3 23/10/2013, 12:00

Re: Clan All.My.life Tuyen MemrTên truy cập