Đăng ký

caolienhiep
Tham gia : 2013-02-14
Bài gửi : 3
Point : 17
Nhận thích : 0
Biệt Danh : ljenhjep
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

9xhero defense

Nghe nói là sặp ra traw thì phải nếu ra cho con traw đó thêm skill ROOM >> xdame giống gear của luffy thì hay nhỉ 9xhero defense  VAFO8qD thấy nó đánh nhau khi nào cung ROOM trước

Tầng 1 12/8/2014, 08:24


Tên truy cập