Đăng NhậpĐăng ký
Log inLog in  
 • RegisterRegister  
 • FAQFAQ  
 • HomeHome  
 • CalendarCalendar  
 • GalleryGallery  
 • MemberlistMemberlist  
 • SearchSearch  

 • Tham gia : 2015-07-23
  Bài gửi : 3
  Uy tín : 0
  Coins : 1
  Bài viết đã tạo Kết bạn ChặnXem nội dụng của người này trong mục
  automagic113

  Hướng dẫn tạo Unit di chuyển(move region).(VIDEO) HOT

  chỉnh 480P + để xem rõ hơn nhé big grin ....

  Video hướng dẫn tạo trigger để unit (di chuyển) tới (region) khác ...
  ]***Lưu Ý :
  Video chỉ hướng dẫn tạo 1 trigger để hành động *( di chuyển tới) thôi  .

  Phần Region ( nơi tạo unit ) thì tạo cho lớn tí nhỏ quá tụi nó đứng im ráng chịu =.=

  bạn phải tạo 1 trigger (  nơi tạo unit) nửa nhé ...

  1 trigger move dùng cho  1 region thôi  ... ví dụ

  bạn mún tạo 2 hay 3 region ( 3 nơi đều ra quân ) thì cho 3 trigger ( như trong video) chỉ thay đổi  lính ra quân  ( nơi region đó ) như region 1 ra unit thì bạn tạo ra 1 trigger cho region 1 đó ,...

  mình tạo 2 region 1 xanh 1 đỏ

  bạn mún ra quân cả 2 nó thì bạn làm 2 trigger ( 1 trigger dành cho xanh region  và 1 trigger dành cho đỏ region ) hình minh họa ...

  Hướng dẫn tạo Unit di chuyển(move region).(VIDEO) 0Yt8k34


  Hướng dẫn tạo Unit di chuyển(move region).(VIDEO) An3UhAm  ----------------------------------------------------
  Hướng dẫn tạo Unit di chuyển(move region).(VIDEO) CCgMjo2
  Hướng dẫn tạo Unit di chuyển(move region).(VIDEO) G4mlzYY


  -  Mẫu như trong hình :


  Region red-

  Trigger : Region Red move

  ( 1 trigger tao quan linh di)

  Events
   
  Unit - A unit enters Red region <gen>

  Conditions :
   
  (Owner of (Entering unit)) Equal to Player 1 (Red)
   
  (Red region <gen> contains (Entering unit)) Equal to True


  Actions:
     
  Unit - Order (Entering unit) to Attack-Move To (Center of Noi den <gen>)
  --------------------------------------------------

  Trigger : Red Region unit
   
   Events
         Time - Every 15.00 seconds of game time
   
   Conditions
   
   Actions
         Unit - Create 2 Knight for Player 1 (Red) at (Center of Red region <gen>) facing Default building facing degrees


  -------------------------------------------xong tao cho blue  1 trigger nhe


  Trigger :Blue Region Move
   
  Events
         Unit - A unit enters Blue Region <gen>

   Conditions:
       
  (Owner of (Entering unit)) Equal to Player 1 (Red)
         
  (Blue Region <gen> contains (Entering unit)) Equal to True
   
   Actions
         Unit - Order (Entering unit) to Move To (Center of Noi den <gen>)


  -----------------------------------
  Triger BLue region

  Blue Region unit
     Events
       
   Time - Every 15.00 seconds of game time
   
  Conditions
   
  Actions
       
   Unit - Create 1 Footman for Player 1 (Red) at (Center of Blue Region <gen>) facing Default building facing degrees


  ( 2 trigger khác nhau bạn xem kỹ nhé) thay hay thi thank
  Xinh  mau

  Permissions in this forum:
  You cannot reply to topics in this forum