Đăng ký

Loading
Tham gia : 2013-05-26
Bài gửi : 420
Point : 2356
Nhận thích : 747
Biệt Danh : Vua Chém Gió
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Dân gà mong các thánh trợ giúp

Tình hình là em muốn build thử 1 map kiểu dạng hero defense thì em muốn hỏi là làm sao để creep ra
đều đều và các chỉnh dame hay tạo bãi farm kiểu như quái chết xong thì hồi sinh tại đó luôn còn về phần terrian thì em build xong hết r mong các thánh giúp

Tầng 1 18/6/2016, 12:14
K3_Posh
Tham gia : 2012-01-26
Bài gửi : 1209
Point : 4103
Nhận thích : 763
Biệt Danh : K3_Posh
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Dân gà mong các thánh trợ giúp

tạo 2 region, 1 region là nơi lính xuất hiện và MoveAttack đến region thứ 2 thôi happy
Còn cái kia thì đây
Code:
Trigger
Events
Every 60 seconds of game time/Every 60 seconds
Conditions
Actions
If (All Conditions are True) then do (Then Actions) else do (Else Actions)
If - Conditions
((AreaXUnit1) Is Dead) Equal to True
((AreaXUnit2) Is Dead) Equal to True
((AreaXUnit3) Is Dead) Equal to True
Then - Actions
For each (Integer A) from 1 to 10, do (Actions)
Loop - Actions
If (All Conditions are True) then do (Then Actions) else do (Else Actions)
If - Conditions
(Integer A) Less than or equal to 4
Then - Actions
Unit - Create # GroupA for Neutral Hostileat (Area X) facing Default building facing degrees
Else - Actions
For each (Integer A) from 1 to 10, do (Actions)
Loop - Actions
If (All Conditions are True) then do (Then Actions) else do (Else Actions)
If - Conditions
(Integer A) Less than or equal to 8
(Integer A) More than or equal to 5
Then - Actions
Unit - Create # GroupB for Neutral Hostile at (AreaX) facing Default building facing degrees
Else - Actions
For each (Integer A) from 1 to 10, do (Actions)
Loop - Actions
If (All Conditions are True) then do (Then Actions) else do (Else Actions)
If - Conditions
(Integer A) More than or Equal to 9
Then - Actions
Unit - Create 1 GroupC for Neutral Hostile at (AreaX) facing Default building facing degrees
Else - Actions
Else - Actions
Không có world editor nên không demo được

doilaket_chetlahet@yahoo.com
Tầng 2 16/10/2016, 21:49
Loading
Tham gia : 2013-05-26
Bài gửi : 420
Point : 2356
Nhận thích : 747
Biệt Danh : Vua Chém Gió
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Dân gà mong các thánh trợ giúp

tks bac nhe

Tầng 3 8/12/2016, 17:59

Re: Dân gà mong các thánh trợ giúpTên truy cập