Đăng ký

Kull Ozawa
Tham gia : 2012-03-13
Bài gửi : 592
Point : 330
Nhận thích : 210
Biệt Danh : No1.KullOzawa
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Hỏi về cách Deprotect map

Em muốn hỏi về cách deprotect map mà giữ lại đc trigger để tìm hiểu về 1 số trigger hay trong map

Tầng 1 4/8/2017, 18:44


Tên truy cập