Đăng ký

kisima
Tham gia : 2010-11-12
Bài gửi : 12
Point : 33
Nhận thích : 2
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

[All] Black_Stan Heroes

Dưới đây là một số model khác Black_Stan chúng có Ninjas của ông có khá đáng sợ, tôi sẽ nhận được một hình ảnh ngay sau đường dẫn cho các mô hình Black_Stans được

Textures \ trên tất cả các. BLP file

tín dụng cho Black_Stan và SD Ryoko nếu bạn sử dụng các bản đồ của bạn và thưởng thức các mô hình. Ngoài ra Kenshin nếu SD Ryoko là không đúng bạn có thể xác tôi xin vui lòng?

Ninjas.JPG
Mô tả:<TABLE border=0 cellSpacing=4 cellPadding=0 width="100%" align=center>


<TR>
<td style="BORDER-BOTTOM-COLOR: rgb(255,255,255); BORDER-TOP-COLOR: rgb(255,255,255); FONT: 11px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(255,255,255); BORDER-RIGHT-COLOR: rgb(255,255,255); BORDER-LEFT-COLOR: rgb(255,255,255)" class=attachrow></TD></TR></TABLE>
Dung lượng:32,15 KB
Được xem:116 thời gian (s)

[All] Black_Stan Heroes  T_ninjas_515Ninja.rar
Mô tả:<TABLE border=0 cellSpacing=4 cellPadding=0 width="100%" align=center>


<TR>
<td style="BORDER-BOTTOM-COLOR: rgb(255,255,255); BORDER-TOP-COLOR: rgb(255,255,255); FONT: 11px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(255,255,255); BORDER-RIGHT-COLOR: rgb(255,255,255); BORDER-LEFT-COLOR: rgb(255,255,255)" class=attachrow></TD></TR></TABLE>
[All] Black_Stan Heroes  Icon_clip
Tải về
Tên file:Ninja.rar
Dung lượng:1,77 MB
Tải về:455 thời gian (s)

Một số mô hình Black_Stans Hero xin lỗi đối với hình ảnh rác nhưng nó sẽ làm tôi đoán: (

Texture pathing = loại bỏ war3import và đưa vào Textures

Mô hình trong Pack:
Hero Kotaro Fuma
Hero Hanzo Hattori
Hero Kunoichi
Hero Keiji Maeda
Hero Oichi
Hero Muneyoshi Yagui
Hero Ranmaru Mori
Hero Kojiro Sasiki
Magoichi Saika Hero
Hero Samonuske Akechi
Hero Mushashi Miyamoto
SS.JPG
Mô tả:<TABLE border=0 cellSpacing=4 cellPadding=0 width="100%" align=center>
<TR>
<td style="BORDER-BOTTOM-COLOR: rgb(255,255,255); BORDER-TOP-COLOR: rgb(255,255,255); FONT: 11px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(255,255,255); BORDER-RIGHT-COLOR: rgb(255,255,255); BORDER-LEFT-COLOR: rgb(255,255,255)" class=attachrow></TD></TR></TABLE>
Dung lượng:72,71 KB
Được xem:172 thời gian (s)

[All] Black_Stan Heroes  T_ss_901Hero.rar
Mô tả:<TABLE border=0 cellSpacing=4 cellPadding=0 width="100%" align=center>
<TR>
<td style="BORDER-BOTTOM-COLOR: rgb(255,255,255); BORDER-TOP-COLOR: rgb(255,255,255); FONT: 11px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(255,255,255); BORDER-RIGHT-COLOR: rgb(255,255,255); BORDER-LEFT-COLOR: rgb(255,255,255)" class=attachrow></TD></TR></TABLE>
[All] Black_Stan Heroes  Icon_clip
Tải về
Tên file:Hero.rar
Dung lượng:2,31 MB
Tải về:625 thời gian (s)


Tầng 1 14/11/2010, 08:50


Tên truy cập