Đăng ký

kisima
Tham gia : 2010-11-12
Bài gửi : 12
Point : 33
Nhận thích : 2
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Black Stan Mô hình tắt của Trung Quốc Trang web

Model Pack đầu tiên được thực hiện bởi ~ Black_stan
Do ~ Không biết

Hôm nay kể từ khi tôi đã làm việc trong giống như 5 giờ hoặc ít hơn, tôi quyết định nhanh chóng chỉ cần tải một gói nhỏ của các mô hình. Họ đều là chất lượng tốt và khó tìm. Trước khi cách duy nhất tôi phát hiện ra để có được chúng là thông qua các trang web Trung Quốc có lệnh cấm tất cả IP asian không>.> Nhưng bằng cách sử dụng mạng lớn của tôi, tôi đã đạt được những 5 mô hình mà tôi gọi là trích xuất ra trang web đen của stan.

Texture pathing = loại bỏ các war3import với kết cấu cho tất cả các file blp

Black Stan Mô hình tắt của Trung Quốc Trang web Nagamasaazaiev6
Azai Nagamasa

Black Stan Mô hình tắt của Trung Quốc Trang web Masamunedatejs4
Masamune Date

Black Stan Mô hình tắt của Trung Quốc Trang web H1hc4
Naomasa Ii

Black Stan Mô hình tắt của Trung Quốc Trang web H2kv7
Takenaka Shigeharu

Black Stan Mô hình tắt của Trung Quốc Trang web H3nz0
Toshiee Maeda


Ripped Models.zip Stan Black
Mô tả:<TABLE border=0 cellSpacing=4 cellPadding=0 width="100%" align=center>

<TR>
<td style="BORDER-BOTTOM-COLOR: rgb(255,255,255); BORDER-TOP-COLOR: rgb(255,255,255); FONT: 11px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(255,255,255); BORDER-RIGHT-COLOR: rgb(255,255,255); BORDER-LEFT-COLOR: rgb(255,255,255)" class=attachrow></TD></TR></TABLE>
Black Stan Mô hình tắt của Trung Quốc Trang web Icon_clip
Tải về
Tên file: Ripped Models.zip Stan Black
Dung lượng: 1,41 MB
Tải về: 496 thời gian (s)


Tầng 1 14/11/2010, 08:58


Tên truy cập