Đăng ký

Go to page : Previous  1, 2, 3, 4, 5

qkoi
Tham gia : 2012-10-24
Bài gửi : 25
Point : 55
Nhận thích : 0
Biệt Danh : DiemTaz
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Guide] Buzz Lightyear - Tia chớp

Theo em tăng max kill 2 tr.Nó ts 500 damge lun.
Lvl 7 max kill 2.đứng trong rừng đặt kill 2 sau đợi hết 6s kéo lại tun kái đặt thêm kái nữa là die.

Tầng 81 14/3/2013, 12:13
duc791991
Tham gia : 2012-09-28
Bài gửi : 5
Point : 25
Nhận thích : 0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Guide] Buzz Lightyear - Tia chớp

danh team fam cham uu tien tang skill 2 trc

Tầng 82 31/7/2013, 18:42
longvippro19
Tham gia : 2012-08-08
Bài gửi : 282
Point : 1686
Nhận thích : 19
Biệt Danh : zerØ
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Guide] Buzz Lightyear - Tia chớp

guide này lỗi thời rồi [Guide] Buzz Lightyear - Tia chớp - Page 5 42317  thay bằng guide khác đi

Tầng 83 28/10/2013, 21:51
longvippro19
Tham gia : 2012-08-08
Bài gửi : 282
Point : 1686
Nhận thích : 19
Biệt Danh : zerØ
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Guide] Buzz Lightyear - Tia chớp

[Guide] Buzz Lightyear - Tia chớp - Page 5 327221216 [Guide] Buzz Lightyear - Tia chớp - Page 5 327221216 [Guide] Buzz Lightyear - Tia chớp - Page 5 327221216

Tầng 84 3/3/2014, 22:21

Re: [Guide] Buzz Lightyear - Tia chớp

Go to page : Previous  1, 2, 3, 4, 5Tên truy cập