Đăng ký

avatar
Tham gia : 2015-07-06
Bài gửi : 1
Point : 0
Nhận thích : 0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

help...

Tại hạ cần các cao nhân chỉ cho, cách deprotect map bằng hex editor. Lâu ngày không làm quên mợ nó rồi. Như kiểu là del cái "mpq" nào trong hex editor và để lại cái nào.

P/S: Không XDEP hay mấy cái vớ vẩn khác nhé.

View user profile
Tầng 1 on 6/7/2015, 10:54


Tên truy cập