Đăng ký

1 . Mật khẩu giải nén www.phutu.vn hay phutu.vn
2 . Nhấn vào biểu tượng game để chuyển đến chủ đề xem hướng dẫn và lấy mật khẩu giải nén

Lumino City Size : 751 MB Tải game
Heroes III Size : 341 MB Tải game
Crashday Size : 506 MB Tải game
Red Alert 2 Size : 419 MB Tải game
Minecraft Size : 600 KB Tải game
Deathbat Size : 700 MB Tải game
Bida carom Size : 50 MB Tải game
Yugioh Size : 119 MB Tải game
War World Size : 165 MB Tải game
IGI Size : 238 MB Tải game
Tarzan 3D Size : 44 MB Tải game
Crashday Size : 510 MB Tải game
Beach Head Size : 23 MB Tải game
DIABLO 2 Size : 800 MB Tải game