Đăng ký

Go to page : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Shank Tóc Đỏ
Tham gia : 2011-11-22
Bài gửi : 6338
Point : 1319
Nhận thích : 832
Biệt Danh : F9.Clear.All
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Guide] Đứa con của biển - Hóa thân của nước

VOTE cho chú Zong lần 2 .

del.evils@yahoo.com
Tầng 61 25/7/2012, 16:36
Sei.Kul
Tham gia : 2012-07-15
Bài gửi : 315
Point : 9
Nhận thích : 5
Biệt Danh : Sei.Kul
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Guide] Đứa con của biển - Hóa thân của nước

Skill 3 thay rồi lính ơi ~~

Tầng 62 25/7/2012, 16:38
disney.hiphop
Tham gia : 2012-06-09
Bài gửi : 200
Point : 192
Nhận thích : 11
Biệt Danh : Men nhất Disney
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Guide] Đứa con của biển - Hóa thân của nước

vote '+_+

Tầng 63 25/7/2012, 16:50
1St.lEAn
Tham gia : 2012-04-01
Bài gửi : 23
Point : 46
Nhận thích : 4
Biệt Danh : Luffy HUyền Bý
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Guide] Đứa con của biển - Hóa thân của nước

vote nhé

Tầng 64 25/7/2012, 16:52
SacLo
Tham gia : 2012-07-23
Bài gửi : 37
Point : 73
Nhận thích : 1
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Guide] Đứa con của biển - Hóa thân của nước

vote

Tầng 65 25/7/2012, 21:06
Evils.milk
Tham gia : 2012-01-10
Bài gửi : 28
Point : 66
Nhận thích : 16
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Guide] Đứa con của biển - Hóa thân của nước

con này là con yêu thích của t ák big grin

Tầng 66 26/7/2012, 17:02
avatar
Tham gia : 2012-03-25
Bài gửi : 1702
Point : 805
Nhận thích : 141
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Guide] Đứa con của biển - Hóa thân của nước

Như ..... ý laughing vote

Tầng 67 26/7/2012, 17:14
avatar
Tham gia : 2012-06-01
Bài gửi : 24
Point : 57
Nhận thích : 2
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Guide] Đứa con của biển - Hóa thân của nước

vik cách lên đồ z hỉu jie??

Tầng 68 4/8/2012, 21:35
phuoc1931998
Tham gia : 2011-07-14
Bài gửi : 217
Point : 431
Nhận thích : 23
Biệt Danh : DARKSIDER
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Guide] Đứa con của biển - Hóa thân của nước

Hay. Vote

Tầng 69 4/8/2012, 21:52
avatar
Tham gia : 2012-07-05
Bài gửi : 16
Point : 32
Nhận thích : 0
Biệt Danh : evol.legend
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Guide] Đứa con của biển - Hóa thân của nước

vote ~~

Tầng 70 4/8/2012, 22:07
avatar
Tham gia : 2011-06-23
Bài gửi : 1747
Point : 527
Nhận thích : 808
Biệt Danh : Lov3.Eat
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Guide] Đứa con của biển - Hóa thân của nước

Con lạy các bố, đào mộ kinh thế :T

Tầng 71 4/8/2012, 22:15
Zongshishun
Tham gia : 2011-04-01
Bài gửi : 8776
Point : 284
Nhận thích : 1844
Biệt Danh : Lov3.Zong
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Guide] Đứa con của biển - Hóa thân của nước

Topic của a đây mà dám bảo là mộ à [Guide] Đứa con của biển - Hóa thân của nước - Page 4 2441021649

876564521
Tầng 72 4/8/2012, 22:21
EARTH.SHAKE
Tham gia : 2012-05-31
Bài gửi : 503
Point : 844
Nhận thích : 20
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Guide] Đứa con của biển - Hóa thân của nước

skill 3 cũ rích thế =]]

Tầng 73 4/8/2012, 22:35
Gobin_Techin
Tham gia : 2012-08-09
Bài gửi : 11
Point : 69
Nhận thích : 12
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Guide] Đứa con của biển - Hóa thân của nước

Theo mình thì nên + 1 lần skill 1 vs 2 3 trước.rồi sau đó + star toi lv 8. Rồi tiếp tục + 1 lần uti tiếp theo là 1 lần kill 2 rồi tiêpfs tục + star đến lv 11.cứ thế cho đến lv 16 thì thôi.

Tầng 74 9/8/2012, 10:30
bobpatrick.11o2
Tham gia : 2012-07-01
Bài gửi : 495
Point : 1105
Nhận thích : 48
Biệt Danh : Y...u...e
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Guide] Đứa con của biển - Hóa thân của nước

vote

Tầng 75 9/8/2012, 10:37
Lầu Xanh
Tham gia : 2011-07-25
Bài gửi : 2742
Point : 11174
Nhận thích : 421
Biệt Danh : LAUXANH._.US
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Guide] Đứa con của biển - Hóa thân của nước

người nước nghe ảo hơn :T

Tầng 76 9/8/2012, 11:03
avatar
Tham gia : 2012-06-02
Bài gửi : 599
Point : 183
Nhận thích : 73
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Guide] Đứa con của biển - Hóa thân của nước

Vote bạn

Tầng 77 9/8/2012, 11:07
ลиђ ¢ầи €m
Tham gia : 2012-07-14
Bài gửi : 2206
Point : 4880
Nhận thích : 89
Biệt Danh : What is the JAV
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Guide] Đứa con của biển - Hóa thân của nước

ra ver mới rồi , fjx lại đê laughing

Tầng 78 9/8/2012, 11:11
Empty.Phuc
Tham gia : 2011-12-18
Bài gửi : 1104
Point : 1655
Nhận thích : 225
Biệt Danh : ADC
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Guide] Đứa con của biển - Hóa thân của nước

vote ủng hộ ~[Guide] Đứa con của biển - Hóa thân của nước - Page 4 558648084~

Tầng 79 9/8/2012, 11:13
Wind bá đạo
Tham gia : 2012-08-08
Bài gửi : 255
Point : -997
Nhận thích : 128
Biệt Danh : B.F.Freya
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Guide] Đứa con của biển - Hóa thân của nước

hay+ đầy đủ vote

Tầng 80 9/8/2012, 11:26

Re: [Guide] Đứa con của biển - Hóa thân của nước

Go to page : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  NextTên truy cập