Đăng ký

truongtamp54
Tham gia : 2012-06-12
Bài gửi : 21
Point : 107
Nhận thích : 7
Biệt Danh : 01997
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

All model cho warcraft 3 !!!

Gói model này tổng hợp hàng trăm model đủ thể loại gồm: weapon, doodad, unit, effect... mang phong cách warcraft, world of warcraft, được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau, thôi không nói nhiều nữa link đây:
www.mediafire.com/?sharekey=e97b44af3bd2fe58ab1eab3e9fa335ca42423f17d0e74223

Tầng 1 2/4/2013, 17:51

Re: All model cho warcraft 3 !!!

Không có pic hã bạn

Tầng 2 23/8/2014, 19:53


Tên truy cập