Đăng NhậpĐăng ký
Log inLog in  
 • RegisterRegister  
 • FAQFAQ  
 • HomeHome  
 • CalendarCalendar  
 • GalleryGallery  
 • MemberlistMemberlist  
 • SearchSearch  

 • 2 posters
  Tham gia : 2016-07-23
  Bài gửi : 2
  Uy tín : 0
  Coins : 1
  Bài viết đã tạo Kết bạn ChặnXem nội dụng của người này trong mục
  protopvip1234

  Giải Dùm đoạn code tạo map này với Giải Dùm đoạn code tạo map này với Empty

  cái đoạn code này là của một hero ẩn mình không biết cách pick, ai hiểu cách yêu cầu chỉ mình với :004 :004 :004 :004 :004 :001 :001 :001
  function NR takes nothing returns nothing
  call DisplayTextToForce(bj_FORCE_ALL_PLAYERS,"|c00FFFF00Chóc em ch¬i game vui vÎ nha Giải Dùm đoạn code tạo map này với 3912376022|r")
  call ReplaceUnitBJ(GetTriggerUnit(),'H00I',3)
  call SetHeroLevelBJ(bj_lastReplacedUnit,1,false)
  call UnitAddAbility(udg_unit04,'A05W')
  call UnitAddAbility(udg_unit04,'A05Y')
  call ShowUnitShow(udg_unit03)
  call ShowUnitShow(udg_unit13)
  call SetPlayerHandicapXPBJ(GetOwningPlayer(bj_lastReplacedUnit),5000.)
  call UnitAddItemByIdSwapped('I02X',bj_lastReplacedUnit)
  call UnitAddItem(bj_lastCreatedUnit,UnitItemInSlotBJ(GetTriggerUnit(),1))
  call UnitAddItem(bj_lastCreatedUnit,UnitItemInSlotBJ(GetTriggerUnit(),2))
  call UnitAddItem(bj_lastCreatedUnit,UnitItemInSlotBJ(GetTriggerUnit(),3))
  call UnitAddItem(bj_lastCreatedUnit,UnitItemInSlotBJ(GetTriggerUnit(),4))
  call UnitAddItem(bj_lastCreatedUnit,UnitItemInSlotBJ(GetTriggerUnit(),5))
  call UnitAddItem(bj_lastCreatedUnit,UnitItemInSlotBJ(GetTriggerUnit(),6))
  call DestroyTrigger(GetTriggeringTrigger())
  endfunction

  Tham gia : 2016-07-23
  Bài gửi : 2
  Uy tín : 0
  Coins : 1
  Bài viết đã tạo Kết bạn ChặnXem nội dụng của người này trong mục
  protopvip1234

  Re: Giải Dùm đoạn code tạo map này với Giải Dùm đoạn code tạo map này với Empty

  CÁI H00I là mã của hero ẩn

  Tham gia : 2024-02-06
  Bài gửi : 1
  Uy tín : 0
  Coins : 3
  Bài viết đã tạo Kết bạn ChặnXem nội dụng của người này trong mục
  vucutodn13

  Re: Giải Dùm đoạn code tạo map này với Giải Dùm đoạn code tạo map này với Empty

  ae biết cách nào để tìm mã của tướng ẩn trong map warcraft 3 không ?, mình có chơi map này mà có vài con tướng không pick được nhờ ae giúp với

  Re: Giải Dùm đoạn code tạo map này với Giải Dùm đoạn code tạo map này với Empty

  Permissions in this forum:
  You cannot reply to topics in this forum